Ekmeğe zam kapıda! Ekmeğe zam kapıda!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2023 Aralık ayına ait ihracat ve ithalat verilerini açıkladı. Buna göre, yurt genelinde 2023 yılı Aralık ayında genel ticaret sistemine göre ihracat %0,4 arttı, ithalat %11,0 azaldı. Niğde’de ise Aralık ayında ihracat % 0,5 arttı, ithalat % 1,4 arttı.
KOMŞU İLLERİN VERİLERİ
TÜİK verilerine göre Niğde’ye komşu ve çevre illerde Kasım ayı ithalat ve ihracat rakamları şöyle; Aksaray’da 2023 yılı Aralık ayında ihracat % 38,8 azaldı, ithalat % 64,0 arttı. Nevşehir’de ihracat % 32,2 arttı, ithalat % 355,9 arttı. Kırşehir’de ihracat % 6,5 arttı, ithalat % 28,7 arttı. Kırıkkale’de ise ihracat % 253,3 arttı, ithalat % 49,5 azaldı.
GENEL TİCARET SİSTEMİNE GÖRE İHRACAT ARTTI, İTHALAT AZALDI
Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2023 yılı Aralık ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre %0,4 artarak 23 milyar dolar, ithalat %11,0 azalarak 29 milyar 39 milyon dolar olarak gerçekleşti.
OCAK-ARALIK DÖNEMİNDE İHRACAT %0,6 ARTTI, İTHALAT %0,5 AZALDI
Genel ticaret sistemine göre ihracat 2023 yılı Ocak-Aralık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %0,6 artarak 255 milyar 777 milyon dolar, ithalat %0,5 azalarak 361 milyar 774 milyon dolar olarak gerçekleşti.
ENERJİ ÜRÜNLERİ VE ALTIN HARİÇ İHRACAT %1,7, İTHALAT %4,2 AZALDI
Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat, 2023 Aralık ayında %1,7 azalarak 21 milyar 400 milyon dolardan, 21 milyar 41 milyon dolara geriledi.
Aralık ayında enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ithalat %4,2 azalarak 21 milyar 704 milyon dolardan, 20 milyar 799 milyon dolara geriledi.
Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç dış ticaret fazlası Aralık ayında 242 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret hacmi %2,9 azalarak 41 milyar 840 milyon dolar olarak gerçekleşti. Söz konusu ayda enerji ve altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı %101,2 oldu.
DIŞ TİCARET AÇIĞI ARALIK AYINDA %37,8 AZALDI
Aralık ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre %37,8 azalarak 9 milyar 713 milyon dolardan, 6 milyar 39 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2022 Aralık ayında %70,2 iken, 2023 Aralık ayında %79,2'ye yükseldi.
DIŞ TİCARET AÇIĞI OCAK-ARALIK DÖNEMİNDE %3,2 AZALDI
Ocak-Aralık döneminde dış ticaret açığı %3,2 azalarak 109 milyar 541 milyon dolardan, 105 milyar 997 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2022 Ocak-Aralık döneminde %69,9 iken, 2023 yılının aynı döneminde %70,7'ye yükseldi.
İMALAT SANAYİNİN TOPLAM İHRACATTAKİ PAYI %92,9 OLDU
Ekonomik faaliyetlere göre ihracatta, 2023 Aralık ayında imalat sanayinin payı %92,9, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı %5,1, madencilik ve taş ocakçılığı sektörünün payı %1,5 oldu.
Ocak-Aralık döneminde ekonomik faaliyetlere göre ihracatta imalat sanayinin payı %94,2, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı %3,8, madencilik ve taş ocakçılığı sektörünün payı %1,5 oldu.
ARA MALLARININ TOPLAM İTHALATTAKİ PAYI %68,3 OLDU
Geniş ekonomik gruplar sınıflamasına göre ithalatta, 2023 Aralık ayında ara mallarının payı %68,3, sermaye mallarının payı %17,0 ve tüketim mallarının payı %14,7 oldu.
İthalatta, 2023 Ocak-Aralık döneminde ara mallarının payı %72,2, sermaye mallarının payı %14,6 ve tüketim mallarının payı %13,2 oldu.
MEVSİM VE TAKVİM ETKİLERİNDEN ARINDIRILMIŞ SERİYE GÖRE İHRACAT ARTTI
Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2023 Aralık ayında bir önceki aya göre ihracat %2,4, ithalat %0,2 arttı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2023 yılı Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ihracat %3,3 artarken, ithalat %9,0 azaldı.
YÜKSEK TEKNOLOJİLİ ÜRÜNLERİN İMALAT SANAYİ İHRACATI İÇİNDEKİ PAYI %4,6 OLDU
Teknoloji yoğunluğuna göre dış ticaret verileri, ISIC Rev.4 sınıflaması içinde yer alan imalat sanayi ürünlerini kapsamaktadır. Aralık ayında ISIC Rev.4'e göre imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı %92,9'dur. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı %4,6'dır. Ocak-Aralık döneminde ISIC Rev.4'e göre imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı %94,2'dir. Ocak-Aralık döneminde yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı %3,8'dir.Aralık ayında imalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı %77,8'dir. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı %12,7'dir. Ocak-Aralık döneminde imalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı %80,7'dir. Ocak-Aralık döneminde yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı %10,7'dir.
İHRACAT 2023 YILINDA 232 MİLYAR 310 MİLYON DOLAR OLDU
Özel ticaret sistemine göre ihracat, 2023 yılı Ocak-Aralık döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre %1,2 azalarak 232 milyar 310 milyon dolar, ithalat %0,9 azalarak 339 milyar 58 milyon dolar olarak gerçekleşti. Ocak-Aralık döneminde dış ticaret açığı %0,2 azalarak 106 milyar 963 milyon dolardan, 106 milyar 748 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2022 Ocak-Aralık döneminde %68,7 iken, 2023 yılının aynı döneminde %68,5'e geriledi.
(TÜİK)

Editör: Niğde Haber