Bayraktar’dan Mayıs ayı değerlendirmesi Bayraktar’dan Mayıs ayı değerlendirmesi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Nisan ayına ilişkin Duş Ticaret verilerini kamuoyu ile paylaştı.
Ülkemizde, Nisan ayında genel ticaret sistemine göre ihracat %0,1, ithalat %4,0 arttı. Niğde’de ise ihracat % 19,5 azaldı, ithalat % 42,2 azaldı.
ÇEVRE İLLERDE DURUM
Kırıkkale’de Nisan ayında ihracat % 74,2 arttı, ithalat % 78,7 arttı. Aksaray’da ihracat % 38,0 azaldı, ithalat % 61,9 arttı. Nevşehir’de ihracat % 1058,6 arttı, ithalat % 5,4 arttı. Kırşehir’de ise ihracat % 13,4 arttı, ithalat % 22,3 arttı.
GENEL TİCARET SİSTEMİNE GÖRE İHRACAT %0,1, İTHALAT %4,0 ARTTI
Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2024 yılı Nisan ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre %0,1 artarak 19 milyar 254 milyon dolar, ithalat %4,0 artarak 29 milyar 117 milyon dolar olarak gerçekleşti.
OCAK-NİSAN DÖNEMİNDE İHRACAT %2,7 ARTTI, İTHALAT %9,0 AZALDI
Genel ticaret sistemine göre ihracat 2024 yılı Ocak-Nisan döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %2,7 artarak 82 milyar 839 milyon dolar, ithalat %9,0 azalarak 113 milyar 81 milyon dolar olarak gerçekleşti.
ENERJİ ÜRÜNLERİ VE ALTIN HARİÇ İHRACAT %3,9 AZALIRKEN İTHALAT %2,3 ARTTI
Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat, 2024 Nisan ayında %3,9 azalarak 17 milyar 985 milyon dolardan, 17 milyar 291 milyon dolara geriledi.
Nisan ayında enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ithalat %2,3 artarak 21 milyar 855 milyon dolardan, 22 milyar 354 milyon dolara yükseldi.
Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç dış ticaret açığı Nisan ayında 5 milyar 62 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret hacmi %0,5 azalarak 39 milyar 645 milyon dolar olarak gerçekleşti. Söz konusu ayda enerji ve altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı %77,4 oldu.
DIŞ TİCARET AÇIĞI NİSAN AYINDA ARTTI
Nisan ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre %12,9 artarak 8 milyar 739 milyon dolardan, 9 milyar 863 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2023 Nisan ayında %68,8 iken, 2024 Nisan ayında %66,1'e geriledi.
DIŞ TİCARET AÇIĞI OCAK-NİSAN DÖNEMİNDE AZALDI
Ocak-Nisan döneminde dış ticaret açığı %30,5 azalarak 43 milyar 539 milyon dolardan, 30 milyar 243 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2023 Ocak-Nisan döneminde %64,9 iken, 2024 yılının aynı döneminde %73,3'e yükseldi.
İMALAT SANAYİNİN TOPLAM İHRACATTAKİ PAYI %94,6 OLDU
Ekonomik faaliyetlere göre ihracatta, 2024 Nisan ayında imalat sanayinin payı %94,6, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı %3,3, madencilik ve taş ocakçılığı sektörünün payı %1,7 oldu.
Ocak-Nisan döneminde ekonomik faaliyetlere göre ihracatta imalat sanayinin payı %94,1, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı %3,9, madencilik ve taş ocakçılığı sektörünün payı %1,5 oldu.
ARA MALLARININ TOPLAM İTHALATTAKİ PAYI %69,5 OLDU
Geniş ekonomik gruplar sınıflamasına göre ithalatta, 2024 Nisan ayında ara mallarının payı %69,5, sermaye mallarının payı %13,8 ve tüketim mallarının payı %16,7 oldu.
İthalatta, 2024 Ocak-Nisan döneminde ara mallarının payı %70,3, sermaye mallarının payı %14,5 ve tüketim mallarının payı %15,1 oldu.
MEVSİM VE TAKVİM ETKİLERİNDEN ARINDIRILMIŞ SERİYE GÖRE İHRACAT %3,5 AZALDI
Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2024 Nisan ayında bir önceki aya göre ihracat %3,5 azalırken, ithalat %5,1 arttı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2024 yılı Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ihracat aynı kalırken, ithalat %5,9 arttı.
YÜKSEK TEKNOLOJİLİ ÜRÜNLERİN İMALAT SANAYİ İHRACATI İÇİNDEKİ PAYI %3,6 OLDU
Teknoloji yoğunluğuna göre dış ticaret verileri, ISIC Rev.4 sınıflaması içinde yer alan imalat sanayi ürünlerini kapsamaktadır. Nisan ayında ISIC Rev.4'e göre imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı %94,6'dır. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı %3,6'dır. Ocak-Nisan döneminde ISIC Rev.4'e göre imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı %94,1'dir. Ocak-Nisan döneminde yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı %3,2'dir.
Nisan ayında imalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı %82,6'dır. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı %9,3'tür. Ocak-Nisan döneminde imalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı %79,9'dur. Ocak-Nisan döneminde yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı %11,2'dir.
(TÜİK)
 

Editör: Niğde Haber