İri cüssesiyle nam salan Aksaray Malaklısı insan boyunu geçiyor İri cüssesiyle nam salan Aksaray Malaklısı insan boyunu geçiyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2023 yılına ait, ölüm ve ölüm nedeni istatistiklerini kamuoyu ile paylaştı.2023 yılında ülkede ölüm sayısı 525 bin 814 oldu. Niğde’de ise bu sayı 2 bin 229 ölümün 787’si dolaşım sistemi hastalıklarından kaynaklı olarak kayıtlara geçti.
ÇEVRE İLLERDE DURUM
Kırıkkale'de 2 bin 128 ölümün 915'i,Aksaray’da 2 bin 324’ün 850’si, Nevşehir’de 2 bin 222’nin 768’i, Kırşehir'de ise bin 696 ölümün 774'ü dolaşım sistemi hastalıklarından kaynaklı olduğu tespit edildi.
ÖLÜM SAYISI 2023 YILINDA 525 BİN 814
Ölüm sayısı 2022 yılında 505 bin 269 iken 2023 yılında %4,1 artarak 525 bin 814 oldu. Ölen kişilerin 2023 yılında %53,9'unu erkekler, %46,1'ini kadınlar oluşturdu.
KABA ÖLÜM HIZI BİNDE 6,2
Bin kişi başına düşen ölüm sayısını ifade eden kaba ölüm hızı, 2022 yılında binde 5,9 iken 2023 yılında binde 6,2 oldu. Diğer bir ifade ile 2022 yılında bin kişi başına 5,9 ölüm düşerken 2023 yılında bin kişi başına 6,2 ölüm düştü.
KABA ÖLÜM HIZININ EN YÜKSEK OLDUĞU İL ADIYAMAN OLDU
Kaba ölüm hızının en yüksek olduğu il, 2023 yılında binde 18,0 ile Adıyaman oldu. Bu ili binde 17,1 ile Hatay, binde 14,8 ile Kahramanmaraş, binde 10,6 ile Kastamonu izledi. Kaba ölüm hızının en düşük olduğu il ise binde 2,3 ile Şırnak oldu. Bu ili binde 2,5 ile Hakkari, binde 3,0 ile Batman ve Van izledi.
DOLAŞIM SİSTEMİ KAYNAKLI HASTALIKLAR İLK SIRADA YER ALDI
Ölümler nedenlerine göre incelendiğinde, 2023 yılında %33,4 ile dolaşım sistemi hastalıkları ilk sırada yer aldı. Bu ölüm nedenini %15,0 ile iyi huylu ve kötü huylu tümörler, %13,2 ile solunum sistemi hastalıkları izledi. Deprem kaynaklı ölümlerin de yer aldığı dışsal yaralanma nedenleri ve zehirlenmeler kaynaklı ölümlerin oranı %12,3 oldu. 6 Şubat tarihinde gerçekleşen Kahramanmaraş merkezli depremlerde ölen Türk vatandaşlarının sayısı 45 bin 784 oldu.
ÖLÜMLERİN %42,4'ÜNÜ İSKEMİK KALP HASTALIĞI OLUŞTURDU
Dolaşım sistemi hastalıklarından kaynaklı ölümler alt ölüm nedenlerine göre incelendiğinde, ölümlerin %42,4'ünün iskemik kalp hastalıkları, %24,1'inin diğer kalp hastalıkları, %18,6'sının serebro-vasküler hastalıklar kaynaklı olduğu görüldü.
DOLAŞIM SİSTEMİ HASTALIKLARI ÖLÜMLERİN EN YÜKSEK OLDUĞU İL ÇANAKKALE
Dolaşım sistemi hastalıkları kaynaklı ölümler illere göre incelendiğinde, 2023 yılında bu hastalıklara bağlı ölüm oranının en yüksek olduğu ilin %50,2 ile Çanakkale olduğu görüldü. Bu ili %45,6 ile Kırşehir, %44,7 ile Balıkesir, %43,0 ile Kırıkkale izledi. Bu hastalıklara bağlı ölüm oranının en düşük olduğu ilin ise %10,9 ile Adıyaman olduğu görüldü. Bu ili %12,6 ile Hatay, %13,5 ile Kahramanmaraş, %27,8 ile Kilis izledi.
TÜMÖRDEN KAYNAKLI ÖLÜMLER
İyi ve kötü huylu tümörlerden kaynaklı ölümler alt ölüm nedenlerine göre incelendiğinde, ölümlerin %29,2'sinin gırtlak ve soluk borusu/bronş/akciğerin kötü huylu tümörü, %7,7'sinin kolonun kötü huylu tümörü ile lenfoid ve hematopoetik kötü huylu tümörü kaynaklı olduğu görüldü.
BEBEK ÖLÜM HIZI BİNDE 10,0
Bebek ölüm sayısı, 2022 yılında 9 bin 555 iken 2023 yılında 9 bin 575 oldu. Bin canlı doğum başına düşen bebek ölüm sayısını ifade eden bebek ölüm hızı, 2022 yılında binde 9,2 iken 2023 yılında binde 10,0 oldu.
BEŞ YAŞ ALTI ÖLÜM HIZI BİNDE 14,5
Doğumdan sonraki beş yıl içinde ölme olasılığını ifade eden beş yaş altı ölüm hızı, 2022 yılında 11,2 iken 2023 yılında binde 14,5 oldu.
(TÜİK)

Editör: Niğde Haber