Niğde’de 2023 yılı Ekim ayı itibariyle, 3 ayrı kanser türü taramalarında toplam 23 bin 949 vatandaşın taraması yapıldı. Meme kanseri taramalarında 6 bin 509, serviks kanseri taramalarında 7 bin 300 , kolorektal kanseri taramalarında ise 10 bin 140 kişinin taraması gerçekleştirildi.
Niğde İl Sağlık Müdürü Dr. Koray Okur kanser taramaları hakkında bilgi içeren açıklamada bulundu.
İl Sağlık Müdürü Dr Okur, “Ülkemizde ve dünyada kadınlarda en sık görülen ve aynı zamanda en sık ölüme neden olan meme kanseri, meme dokusunda yer alan hücrelerin kontrolsüz çoğalması ile ortaya çıkmaktadır.  Meme kanseri ülkemizde ve dünyada kadınlarda en sık görülen ve aynı zamanda en sık ölüme neden olan kanser türüdür.Her yıl Ekim ayında düzenlenen “Meme Kanseri Farkındalık Ayı” dünya çapında 2,3 milyon kadını etkileyen hastalığın taranmasını ve önlenmesini teşvik etmeyi amaçlamaktadır. Ekim ayında tüm dünyada yürütülen farkındalık ve bilinçlendirme etkinliklerinde “Pembe Kurdele” teması kullanılmaktadır. Erken evrelerde tespit edilen meme kanserlerinin hem tedavileri daha başarılı olmakta hem de yaşam kalitesi önemli ölçüde artmaktadır. Bu sebeple, yürütülen toplum tabanlı taramalar yolu ile kadınlarımızın olası bir kanser gelişimi durumunda, kanser gelişim sürecini erken evrede, henüz klinik bulgular ortaya çıkmadan önce tespit etmek ve kadınlarda meme kanserine bağlı ölüm hızını düşürmek mümkün olabilmektedir.
İlimizde bu taramalar KETEM (Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi), Toplum Sağlığı Merkezi, Sağlıklı Hayat Merkezi ve Aile Sağlığı Merkezlerinde ücretsiz olarak yapılmaktadır. Yine bu merkezlerimizde halk eğitimleri, KKMM (Kendi Kendine Meme Muayenesi ) eğitimi verilmekte ve broşür dağıtılmaktadır. Ayrıca Merkez ve İlçe uzak köylere Gezici Mobil Mamografi aracı ile gidilerek meme kanseri taramaları gerçekleştirilmektedir. Keteme başvuran, 40-69 yaş grubunda olmayan kişilerin KKMM (Kendi Kendine Meme Muayenesi) yapıldıktan sonra gerekli durumlarda Genel Cerrahi Uzmanına yönlendirilmesi yapılmaktadır. İlimizde 2023 yılında meme kanseri taramalarında 6509 kişinin, serviks kanseri taramalarında 7300 kişinin, kolorektal kanseri taramalarında 10140 kişinin taraması gerçekleştirilmiştir. Dedi.
MEME KANSERİNİN BELİRTİLERİ
Dr Okur hastalığın belirtileri hakkında ise, “Meme kanserinin en sık rastlanan belirtisi; memede ağrısız, zamanla büyüyen bir yumrunun (kitlenin) ele gelmesi, hissedilmesidir.  Ayrıca ele gelen yumru (kitle) olsa da olmasa da aşağıdaki belirtiler de meme kanserinde görülebilmektedir: Bir memenin tamamının veya bir kısmının şişmesi, Memede ya da meme ucunda ağrı, Meme derisinde kaşıntı ve yanmayla belirgin yangısal durum (ekzema, mayasıl) ,Meme ucunda çekilmeler, Memede portakal kabuğu görünümü, Meme derisinde tahriş, Tek taraflı meme ucunda akıntı (özellikle kanlı akıntı), Memenin bir kısmında veya tümünde şişlik, memede şekil değişikliği, Meme ya da meme ucu derisinde kızarıklık, kabuklaşma, kalınlaşma, Koltuk altında yumru (kitle), bazen memede yumru hissedilmeden önce, kanser koltuk altında veya köprücük kemiğinin etrafında şişme veya yumruya neden olabilir.
Bu belirtiler meme kanseri dışındaki durumlardan da kaynaklanabilmekle birlikte, yukarda sayılan belirtilerden her hangi biri görüldüğünde, nedeninin bulunabilmesi için bir genel cerrahi uzmanına muayene olunmalıdır.” İfadelerine yer verdi.
ULUSAL KANSER TARAMA PROGRAMI
MEME KANSERİ için 40-69 Yaş arasındaki kadınlara 2 (iki) yılda bir klinik meme muayenesi ve mamografi taramaları yapılmaktadır.
SERVİKS (Rahim ağzı) KANSERİ için 30-65 Yaş arasındaki kadınlara 5 (beş) yılda bir HPV- DNA Testi taraması yapılmaktadır.
KOLOREKTAL (Kalın Bağırsak) KANSERİ taraması 50-70 Yaş arasındaki kadın ve erkeklerde, 2 (iki) yılda bir olmak üzere Gaitada Gizli Kan (GGK) testi ile yapılmaktadır.
(Dahi GEDİK)
Dr K. Okur