Niğde Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü tarafından Çevre kirliliğinin önlenmesi ve geri dönüşüm atıklarının ekonomiye yeniden kazandırılması çalışmaları kapsamında 18 noktaya daha 'Mobil Atık Getirme Merkezi' yerleştirildi.
Niğde Belediyesi, iklim değişikliği ve sıfır atık konularında önemli çalışmalar gerçekleştirmeye devam ediyor. Yerleştirilen 18 ‘Mobil Atık Getirme Merkezi' ile birlikte toplamda 22 'Mobil Atık Getirme Merkezi' oldu.
EKONOMİYE KATKI SAĞLAYACAK
Mobil Atık Getirme Merkezleri, kâğıt, metal, cam, plastik, elektrik ve elektronik atıkların yanı sıra bitkisel yağ ve atık pillerin geri dönüşüme kazandırılmasına olanak sağlayacak. Bu sayede, çevre kirliliği önlenirken aynı zamanda ekonomiye de katkı sağlanmış olacak.
TOPLUMUN ÇEVRE BİLİNCİNİ ARTIRACAK
Başkan Özdemir; ‘’Bu tür çalışmaların yaygınlaşması ve desteklenmesi, sürdürülebilir bir çevre politikasının oluşturulmasında önemli bir adımdır dedi. Belediyemiz, çevre kirliliğiyle mücadelede sadece atık yönetimiyle sınırlı kalmayarak aynı zamanda su verimliliği, enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji kaynakları kullanımı gibi konularda da çalışmalar yürütmektedir. Böylelikle, sürdürülebilir bir çevre politikası izlenerek, gelecek nesillere temiz bir çevre bırakılması hedeflenmektedir. Mobil Atık Getirme Merkezleri, vatandaşların da aktif olarak katılım sağlamasına olanak tanıyarak, toplumun çevre bilincini artırmaktadır.” dedi.
ÇEVRE DOSTU BİR ŞEHİR
Başkan Özdemir açıklamasının devamında;  ‘’Niğde Belediyesi'nin iklim değişikliği ve sıfır atık çalışmaları, çevre dostu bir şehir oluşturma hedefine önemli katkılar sağlamaktadır. Bu çalışmaların devam etmesi ve yaygınlaşması, diğer belediyeler için de örnek teşkil edecek niteliktedir dedi. Niğde Belediyesi'nin 2024 yılında da sıfır atık hedefi doğrultusunda çalışmalarına devam edeceğini belirtti. Sıfır atık kapsamında gerçekleştirilen bu çalışmalar, çevre bilincinin artırılmasına ve atık yönetiminin daha etkin bir şekilde yapılmasına katkı sağlayacaktır.” İfadelerini kullandı.
VATANDAŞLARA ÇAĞRI
Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Sıfır Atık projesi çerçevesinde hanelerde oluşan karışık atıkların türlerine göre ayrılarak mobil atık getirme merkezlerinde uygun bölmelere atılması konusunda tüm vatandaşları duyarlı olmaya davet etti.
(İbrahim UGUN)
Niğde Belediyesi’nden çevre atağı 4
Niğde Belediyesi’nden çevre atağı 1