Niğde Balkan Göçmenleri Derneği Sedat Çağlar'ın kurucu başkanlığında kuruldu. Başkan Sedat Çağlar derneğin amaçları ile ilgili yaptığı açıklamada; ''Derneğimiz, Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti (TBMM) ile Yunanistan Hükümeti arasında 30 Ocak 1923 tarihinde Lozan şehrinde imzalanan ’Nüfus Mübadelesi Sözleşmesi' kapsamına giren mübadillerin ve çeşitli tarihlerde balkanlardan göç etmek zorunda kalan soydaşlarımızın; kültür, sanat, halk oyunları, folklorik değerlerini, korumak, yaşatmak amacı ile kurulan bir dernektir. Yakın tarihimizi bilimsel olarak araştırmak, belgelemek mübadillerin ve göçmenlerin geride bıraktıkları insanlık mirası olan kültür varlıklarının korunması için çaba göstermek faaliyetlerimiz arasındadır. B alkan Göçmenleri Derneği, Türkiye ile Balkan halkları arasındaki dostluk, sevgi ve iş birliğini geliştirmek ve barış kültürünün yerleşmesi için çaba göstermek, kuşaklar arasındaki sosyal ve kültürel dayanışmayı ve yardımlaşmayı sağlamak amacı ile kurulmuştur.
Dernek 1923 yılında Lozan Antlaşmasıyla ve sonraki yıllarda Balkanlar’dan Türkiye’ye gelen soydaşlarımızın, geldikleri yerlerdeki yerleşim yerleri hakkındaki bilgilerin bilinmesini, göçü zorunlu kılan olayların gün yüzüne çıkarılmasını, göç sürecinin anlatılmasını, Balkanlar’dan gelen mübadillerin Anadolu’ya kattıkları yemek, düğün, cenaze, kıyafet, mani, ağıt ve birçok kültürel değerlerini anlatmayı hedeflemektedir.
Dernek önümüzdeki günlerde 1’nci Olağan Genel Kurulunu yaparak yönetim ve denetim organlarını oluşturmayı ve nihayetinde faaliyetlerine de başlamayı amaçlamaktadır’’ dedi. 
DERNEK KURUCU BAŞKANI:
Sedat Çağlar
DERNEK KURUCU ÜYELERİ:
Serkan Bozkurt
Hikmet Bekil
Serkan Tuna Açıkgöz
Şahin Mercan
Yılmaz Yaprak
Mevlüt Yaprak oldu.
Haber: Salih ALPTEKİN
 Göçmen Dernek-1

 

Niğde’nin saklı cenneti Karagöl ve Çini Göl Niğde’nin saklı cenneti Karagöl ve Çini Göl

Editör: Niğde Haber