Ölümüne ''ANNELİK'' bu olsa gerek Ölümüne ''ANNELİK'' bu olsa gerek

Niğde’de 1983 yılından bu yana hizmet veren Niğde 2’nci noterliği yeni yerine taşındı.
41 yıl önce Bankalar Caddesi Doğruer iş Hanı Kat:2 de hizmet vermeye başlayan Niğde 2’nci Noterliği, Kale mahallesinde yine aynı sokak üzerinde zemin kat 8 numaraya taşınarak hizmet vermeye başladı.
NOTER NE DEMEK?
Noter; hukuki anlamda güvenliği sağlamak ve anlaşmazlıkları önlemek amacıyla, yapılan işlemleri belgelerle somutlaştıran ve kanunlara uygun hale getiren kişiler olarak tanımlanabilir. Yapılan işlemlerin resmiyet kazanması ve hukuki ilişkilerin düzenlemesi açısından önem arz eden bir meslek koludur. Noterde çalışanlar devlet memuru statüsüne girmemekle birlikte serbest meslek erbabı olarak sayılırlar. Katip ve hizmetliler iş kanuna tabidir.
NOTER NE İŞ YAPAR?
Noterler, tüzel ve gerçek kişiler arasında yapılan işlemleri hukuki dayanağa bağlar ve evraklara resmiyet kazandırırlar. Özel olarak tespit işleri, emanet işleri, vasiyetname ve ölüme bağlı diğer işlemlerle birlikte tebligat işlemlerinden sorumludur. Noterlik mesleğinin görev kapsamı şu şekilde tanımlanabilir: Kanunlarla emredilen ya da mercileri belirtilmemiş tüm işlemleri kanun hükümlerine göre düzenlemek, Gayrimenkul ya da araç satış vaadi sözleşmesi hazırlamak, başka kurumlarca düzenlenen evrakları mühür, imza gibi tasdik işlemleriyle onaylamak, Kanuni herhangi bir işlemin aslını ya da örneklerini çıkarmak, protesto, ihbarname ve ihtarname göndermek, bir dilden başka bir dile çevrilen yazılı belgelerin tasdikini yapmak.
(Dahi GEDİK)

Editör: Niğde Haber