Okullarda tuz ve şeker kullanımı konusunda eğitimler verilecek Okullarda tuz ve şeker kullanımı konusunda eğitimler verilecek

Niğde Çevre Eğitim Kültür Derneği Yönetim Kurulu Adına Başkan Abidin Özkaymak yerel seçimleri değerlendiği yazılı basın açıklaması yayınladı.
Başkan Özkaymak açıklamasında; NİÇEK, doğal ve kültürel değerlere karşı yürütülen yok edici, talana, doğaya karşı işlenen suçlarla mücadelesini sürdürürken, diğer yandan çevre duyarlılığının toplumsallaşması ve çevre bilincinin etkinleşmesi için çalışmaktadır. Ancak, kentimiz bir avuç çıkar çevrelerinin sınırsız kâr hırsına sunularak yok edilmeye devam ediyor. Çarpık kentleşme ve sanayileşme, kirli teknolojiler ile havamız suyumuz ve toprağımız kirletildi. Şehir merkezinde kişi başına düşen yeşil alan yok denecek kadar az ve var olanlar da bir bir yok ediliyor. Bir araştırmaya göre; Niğde çarpık kentleşmeden kaynaklı toprak kirliliğinde, ülke genelinde ilk 8 de yer almakta. Başka bir veride ise, İç Anadolu’da Nüfusuna oranla kat yüksekliğinde, Ankara ve Kayseri’den sonra 3.sırada. Bir ilin gelişmişliği kat yüksekliği ile değil; insani gelişim, eğitim, sosyal adalet, kamu hizmeti, sosyal güvenlik, endüstriyel gelişim, doğumda yaşam süresi ülke gelirinden aldığı kişi başına düşen milli gelir, tarihi ve kültürel değere sahip çıkması, kentin ekolojisinin korunması, çıkar gurupları yerine kent halkını önceliklemesi, o ili yaşanabilir kentler kategorisine getirir ve bu değerler ile gelişmişlik düzeyi ölçülür. Tarihi değerler ve yer altı kültürel varlıklar geçmiş ile günümüz arasında bir köprü oluşturur’’ dedi.
ÖZKAYMAK: BELEDİYE SÖZÜM ONA YENİLENME ADI ALTINDA TARİHİ YOK EDİYOR
NİÇEK Başkanı Nihat Özkaymak açıklamasının devamında, “Niğde’nin göz bebeği olan kale, sit alanı ve altında yeraltı şehri olmasına rağmen, dozerlerle vahşi yıkım yapılarak geçmiş ile günümüz arasındaki köprüyü, mahallenin kültürünü sokağın ruhunu ve yöre halkının kente olan aidiyet duygusunu yok ederken, defineciler yer altını, belediye sözüm ona yenilenme adı altında tarihi yok ediyor. Şimdiye kadar günü kurtarmak için uygulanan geleceği olmayan plan ve projeler kentimizi yaşanmaz hale getirmiştir. Ülke genelinde ise, tarım alanlarımız betonlaştırılarak, çiftçilerimiz, köylülerimiz üretim süreçlerinden koparıldı. Ormanlarımız maden aramalarına açılarak toplumun akciğerleri, yer altı ve yer üstü içme ve kullanma su kaynaklarımız yok ediliyor. Bunun bir örneği de Niğde’nin içme suyu havzalarını besleyen, ilimize kuş uçuşu 15 km mesafede olan Üçkapılı yaylasındaki siyanür liç yöntemi ile üretim yapacak altın işletmesidir, yerel yönetime talip olanlar, halkı ve canlı yaşam sağlığını tehdit eden bu tür işletmelere karşı mücadele sözü vermeliler. Yerel yönetimlerin asli görevi; insanların rahat ve huzur içerisinde yaşayabilecekleri kentler oluşturmaktır. Arsa ve konut politikaları buna yönelik olmalıdır. Yeşil alanların geliştirilmesi, engelli yurttaşlarımızla ilgili düzenlemeler, ulaşım, dinlenme, tiyatro ve sanatsal etkinlikler gibi alanlarda uygulanabilir ve sürekliliği olan projeler hayata geçirilmelidir. Belediyeler, Yerel yönetimler yeni bir yaşam biçiminin inşası sürecinde son derece önemli işlevler üstlenmeli, 31 Mart 2024 yerel seçimleri, kentimizin içine düştüğü kötü gidişi sona erdirmenin önemli bir dönemeci haline getirilmeli. Bu çerçevede, yukarıda saydığımız kriterler ile toplumsal değerlerimizi toplumun bütününün kullanımına sunan, yerinden demokratik yerel yönetim anlayışını benimseyen, insanı, doğayı tüm canlı yaşamı önceleyen adaylara sahip çıkıp, destekleyerek ve kazanabilecek olanlarla bütünleşmeliyiz ve vatandaşlık haklarımızı kullanarak kentimizi yaşanabilir iller arasına katmalıyız ve bunun için, Baka Bir Niğde Mümkün diyerek sorumluluk almalıyız. “ İfadeleri ile açıklamasına son verdi.
(Dahi GEDİK)