Miras paylaşımları Türkiye’de genellikle sıkıntılı olmaktadır. Geleneksel kaideler ve aile içi kurallarla kardeşler arasında bazen eşit miras paylaşımı yapılamıyor.
Miras paylaşımları Türkiye’de genellikle sıkıntılı olmaktadır. Geleneksel kaideler ve aile içi kurallarla kardeşler arasında bazen eşit miras paylaşımı yapılamıyor. Mirastan az pay alan bir kardeşin yasal hakları nelerdir?
Türkiye’de miras paylaşımları uzun yıllardır sorun olmakta ve uzun yıllarca da sorun olmaya devam edecektir. Miras hukukunun çizdiği çerçevede herhangi bir sorun bulunmazken uygulama aşamasında ciddi sorunlar ortaya çıkıyor. Bu da mirastan daha fazla pay sahibi olmak isteyenler veya miras bırakanlardan kaynaklanmaktadır.
KARDEŞLER ARASINDA AYRIM YAPILIYOR
Anadolu’da aile geleneğine göre erkek çocuklar ile kız çocuklar arasında miras konusunda çok büyük bir ayrımcılık yapılmaktadır. Son yıllarda ve nesiller değiştikçe bu ayrımcılığın oranı düşse de halen daha miras paylaşımında adaletsizlikler yaşanabiliyor. Kız çocuklara anne ve babalarından kalan miras ya hiç verilmeyebiliyor ya da çok az bir pay olarak veriliyor. Bazen de erkek kardeşler arasında mirastan daha fazla pay alma durumu oluyor. Tüm bunlar karşısında kişilerin ne yapmaları gerektiği merak ediliyor.
MİRASTAN AZ PAY ALAN NE YAPMALI?
Öncelikle mirastan az pay aldığını düşünen bir kişi kesinlikle miras paylaşımına dair herhangi bir imza atmamalıdır. Ardından ise mahkemeye başvurarak hakkını talep etmelidir. Burada bazı önemli kurallar uygulanmaktadır ve saklı pay bunların en hayati olanıdır. Mirasta saklı paylar devlet güvencesindedir ve bir başkasına devredilemez, devredilmişse dahi geri alınır. Bunun için mahkemeye başvurmak yeterli olacaktır.
Bir babanın tüm mal varlığının yarısı toplu halde çocukları için saklı paydır. Bu saklı pay olan kısım çocuklar arasında eşit olarak paylaştırılır ve bu yasal hak herhangi birisi tarafından alınamaz. Ancak saklı paya girmeyen kısım için miras bırakan istediği tasarrufa sahiptir. Yani bir çocuğa yüzde 50’lik pay bırakılabilir. Lakin o pay yüzde 50,01 olursa o zaman saklı paya müdahale edilmiş olur ve miras paylaşımı saklı payla sınırlı kalacak şekilde bozulur.
(Haber Merkezi)