Niğde İl Özel İdare İl Genel Meclisi Toplantı salonunda Meclis Başkanı Nusret Teksin başkanlığında Ekim ayının ikinci olağan birleşimi için toplandı.
Ekim ayının ikinci olağan birleşimi, yoklama ve bir önceki birleşime ait tutanak özetinin okunarak oylanmasından sonra;
Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait Niğde’nin Altunhisar İlçesi, Keçikalesi Beldesi Erenler Mahallesi 136 Ada 25 nolu (1.739,94 metrekare) parselde kayıtlı arsa vasıflı taşınmazın Millet Parkı Alanı olarak kullanılmak üzere Keçikalesi Belediyesi adına tahsis edilip edilmeyeceği,
Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait Niğde Merkez Koyunlu Köyü 2223 nolu (65,04 metrekare) parselde kayıtlı Dükkan vasıflı taşınmazın Koyunlu Köy Tüzel Kişiliği adına tahsis edilip edilmeyeceği konusu ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu, İnceleme Araştırma Komisyonu, Çeşitli İşler Komisyonu, Köylere Yönelik Hizmetler Komisyonu, Niğde Merkez Çayırlı Köyü 156 ada 14 nolu parselde yapılan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu konu ve raporları görüşülerek oylamaya işlemine gerçekleştirildi.
Toplantı bir sonraki birleşimin gün ve saatinin belirlenmesi ile tamamlandı.
(Dahi GEDİK)

Hamdi Doğan’dan gazetemize ziyaret Hamdi Doğan’dan gazetemize ziyaret