Akıl ve Zeka oyunları turnuvası sonuçlandı Akıl ve Zeka oyunları turnuvası sonuçlandı

Niğde İl Genel Meclisi Şubat ayı olağan toplantısı, dördüncü birleşimi gerçekleştirilerek gündem maddeleri görüşüldü.
Niğde İl Özel İdaresi İl Genel Meclisi Toplantı salonunda Meclis Başkanı Nusret Teksin ’in başkanlığında yapılan toplantı,5 Şubat Pazartesi günü saat 10.30’da il genel meclisi üyeleri yoklaması yapılarak birleşim açıldı.
MECLİS BAŞKANI TEKSİN’DEN ANMA VE TEBRİK
Meclis Başkanı Nusret Teksin birleşim öncesi 6 Şubat depreminde hayatını kaybedenleri andı ve ülkemizin bir daha böyle felaketler yaşamamasını temenni etti. Miraç Kandili olması münasebetiyle meclis üyelerinin kandilini tebrik etti.
İl Genel Meclis Başkanı Teksin’in konuşmasının ardından birleşime geçilerek, bir önceki birleşime ait tutanak özetinin okunup, oylanmasının ardından,
Niğde Merkez Ovacık köyü 2121 nolu, 249 ada 5, 6 nolu ve 261 ada 5 nolu parsellerde yapılan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu.
Niğde Merkez Yaylayolu köyü 109 ada 1 nolu parsel, 110 ada 2 ve 3 nolu parsel, 111 ada 1 nolu parsel ile yaklaşık 7.513 metrekare tescil harici alanda İl Özel idaresince resen yapılan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu.
Niğde’nin Ulukışla İlçesi Güney Köyü 227 ada 3 ve 5 nolu parselde Güneş Enerji Santrali (GES) amaçlı yapılan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu.
Niğde’nin Ulukışla İlçesi Gümüş Köyü 149 ada 8 nolu parselde yapılan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun görüşülmesini içeren maddeler görüşüldü, oylamaya sunularak karara bağlandı. Olağan toplantı bir sonraki birleşim gün ve saatinin belirlenmesi ile tamamlandı.
(Dahi GEDİK)