Kaza tespit tutanakları e-Devlet üzerinden tutulabilecek Kaza tespit tutanakları e-Devlet üzerinden tutulabilecek

Niğde İl Genel Meclisi 2023 Yılı Kasım ayı ikinci birleşimini gerçekleştirdi.
Niğde İl Özel İdaresi İl Genel Meclisi Toplantı salonunda Meclis Başkanı Nusret Teksin’in başkanlığında yapılan toplantı  il genel meclisi üyelerinin yoklaması yapılarak birleşime açıldı.
Bir önceki birleşime ait tutanak özetinin okunup, oylanmasının ardından, sırasıyla; Niğde Merkez Yaylayolu Köyü 1715 nolu parselde Sanayi Alanı amaçlı yapılan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ile 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planına askı süresinde yapılan itirazların değerlendirilmesi konusu.
Niğde Merkez Tepeköy Köyü, köy yerleşik alan genişleme sınırının belirlenmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu.
Niğde’nin Bor İlçesi Bereke köyü 125 ada 3 ve 4 nolu parsel ve 136 ada 3 nolu parselde yapılan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu rapor ve konularının görüşülmesi ve gündem maddelerinin oylama işlemi gerçekleştirildi. Toplantı bir sonraki birleşimin gün ve saatinin belirlenmesi ile tamamlandı.
(Dahi GEDİK)