Niğde İl Özel İdare İl Genel Meclisi Toplantısının 3’ncüsü Meclis Başkanı Nusret Teksin başkanlığında yapıldı.
Toplantı gündem maddelerinde ağırlıklı olarak Nazım İmar Plan değişiklikleri ve Bayındırlık Komisyon Raporları yer aldı. Toplantı, bir önceki birleşime ait tutanak özetinin okunarak, oylanmasından sonra,
merkez Koyunlu Köyünde tescil harici alanda yapılan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ile 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onaylanıp onaylanmayacağı,  Altunhisar İlçesi Yeşilyurt Köyü 3616 ve 3617 nolu parsellerde Sanayi Alanı ve Özel Sağlık Tesis Alanı amaçlı yapılan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ile 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planının onaylanıp onaylanmayacağı, Merkez Yaylayolu Köyü 111 ada 1 nolu parsel ile Tescil Harici alanda Sağlık Tesisi Alanının yeniden düzenlenmesi amacıyla yapılan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ile 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine askı süresinde yapılan itirazın değerlendirilmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu,
Niğde’nin Ulukışla İlçesi Beyağıl köyü 156 ada 26 nolu parselde İmar Yolu düzenlenmesi amacıyla yapılan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu konularındaki maddeler görüşülerek oylamaya sunularak karara bağlandı. Toplantı bir sonraki birleşimin gün ve saatinin belirlenmesi ile tamamlandı.
(Dahi GEDİK)
DSC_0164