Ünlü ilahiyatçı Yusuf Kavaklı hayatını kaybetti Ünlü ilahiyatçı Yusuf Kavaklı hayatını kaybetti

Niğde İl Genel Meclisi 2024 Yılı Ocak ayı olağan toplantısı dördüncü birleşimini gerçekleştirerek gündem maddelerini görüştü.
Niğde İl Özel İdaresi İl Genel Meclisi Toplantı salonunda Meclis Başkanı Nusret Teksin’in başkanlığında yapılan toplantı,5 Ocak Cuma günü saat 10.30’da, il genel meclisi üyeleri yoklaması yapılarak birleşim açıldı.
DSC_1172
Bir önceki birleşime ait tutanak özetinin okunup, oylanmasının ardından, sırasıyla;
Niğde İl Özel İdaresi Köy Yolları Envanterinin güncellenmesi.
Niğde Merkez Kırkpınar Köyü 114 ada 14 ve 15 nolu parsellerde Konut Alanı amaçlı yapılan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının onaylanıp onaylanmayacağı.
Niğde Merkez Ovacık Köyü 2121 nolu, 249 ada 5, 6 nolu ve 261 ada 5 nolu parsellerde yapılan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onaylanıp onaylanmayacağı.
Niğde’nin Ulukışla İlçesi Darboğaz Köyünde Mülkiyeti Emine Kavaklı’ya ait 278 Ada 50 nolu parselde kayıtlı tarla vasıflı taşınmazın 1.152,51 m² si ile Mülkiyeti Emine KavaklI ve il Özel idaresine ait 280 Ada 94 nolu parselde kayıtlı tarla vasıflı taşınmazın İl Özel İdaresine ait 1.393.21 metrekare hissenin trampa edilmesi için İl Encümenine yetki verilip verilmeyeceği konusu ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu, Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonu, Çevre Sağlık Komisyonu, Çeşitli İşler Komisyonu, Tarum Komisyonu, Köylere Yönelik Hizmetler Komisyonu, İnceleme Araştırma Komisyonu Raporunun görüşülmesi.
Niğde Merkez Çavdarlı Köyü 188 Ada 7 nolu (865,18 m²) parselde kayıtlı arsa vasıflı taşınımaz Tapu Müdürlüğü tarafından sehven devir yolu ile İl Özel idaresi adına tescil edildiğinden, bu parsele karşılık Çavdarlı Köyünde Mülkiyeti II Özel idaresi ait herhangi bir taşınmazın Ramazan ÇATAL adına devrinin yapılıp yapılmayacağı konusu ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu, Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonu, Çevre Sağlık Komisyonu, Çeşitli İşler Komisyonu, Tarım Komisyonu, Köylere Yönelik Hizmetler Komisyonu, İnceleme Araştırma Komisyonu Raporu.
Niğde Merkez Koyunlu Köyü 204 ada 6 ve 12 nolu, 219 ada 15 nolu, 220 ada 1 nolu, 221 ada 11 nolu parsellerde yapılan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu konularındaki maddeler görüşüldü ve oylamaya sunularak karara bağlandı. Toplantı bir sonraki birleşim gün ve saatinin belirlenmesi ile tamamlandı.
(Dahi GEDİK)

Editör: Niğde Haber