Niğde’de 8 bin 669 yabancı göçmen var Niğde’de 8 bin 669 yabancı göçmen var

Niğde İl Genel Meclisi Kasım ayının yedinci birleşimini gerçekleştirdi. İl Özel İdare 2024 Mali Yılı Bütçe tasarısının birleşim gündeminde yer aldığı ve gelecek yıl bütçenin 430 milyon lira olduğu öğrenildi. Önceki yıl, içinde bulunduğumuz yılın mali bütçesi ise 230 milyon lira olarak belirlenmişti.
YEDİNCİ BİRLEŞİMDE HANGİ MADDELER GÖRÜŞÜLDÜ
Niğde İl Genel Meclisi, İl Özel İdaresi Toplantı Salonunda Meclis Başkanı Nusret Teksin başkanlığında Kasım ayının yedinci olağan birleşimi için toplandı.
Olağan birleşimi yoklama ve bir önceki birleşime ait tutanak özetinin okunarak oylanmasından sonra sırasıyla Niğde İl Özel İdaresi 2024 Mali Yılı Kurumsal Performans Programı ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmesi ve oylanması. Niğde İl Özel İdaresi 2024 Mali Yılı Bütçe Tasarısı ile İlgili Plan ve Bütçe Komisyonunun görüşünü içeren Raporun Meclise sunulması gerçekleştirildi.
Niğde Merkez Koyunlu Köyü 204 ada 6 ve 12 nolu, 219 ada 15 nolu, 220 ada 1 nolu, 221 ada 11 nolu parsellerde yapılan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onaylanıp onaylanmayacağı konusunun görüşülmesi ve oylanması.
İmar Planı Alt Yapı Giderleri 2024 yılı hizmet karşılığı ücret tarifesinin belirlenmesi konusunun görüşülmesi ve oylanması.
İfraz, Tevhit, Yola Terk, 18. madde ve parselasyon planı uygulamaları 2024 yılı hizmet karşılığı ücret tarifesinin belirlenmesi konusunun görüşülmesi ve oylanması.
Niğde’ye bağlı köylerde şahıslar tarafından yapılan müracaat sonucu İl Özel idaresince verilen imar çapı, yapı ruhsatı ve yapı kullanım izin belgesi gibi hizmetlerden alınan 2024 yılı hizmet karşılığı ücret tarifesinin belirlenmesi konusunun görüşülmesi ve oylanması.
Niğde’nin Çamardı İlçesi Demirkazık Köyü 101 ada 19 nolu parselde Depolama Alanı amaçlı yapılan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onaylanıp onaylanmayacağı konusunun görüşülmesi ve oylanması. Maddeleri meclis üyelerinin oyuna sunuldu. Toplantı bir sonraki birleşimin gün ve saatinin belirlenmesi ile tamamlandı.
(Dahi GEDİK)