Niğde İl Özel İdare İl Genel Meclisi Toplantı salonunda Meclis Başkanı Nusret Teksin başkanlığında Ekim ayının üçüncü olağan birleşimi için toplandı.
Ekim ayının üçüncü olağan birleşimi, yoklama ve bir önceki birleşime ait tutanak özetinin okunarak oylanmasından sonra; Niğde Merkez Uluağaç Köyü 120 ada 11 ve 12 nolu parselde Konut Alanı amaçlı yapılan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu
Niğde’nin Bor İlçesi Balcı Köyü 230 ada 4 nolu, 229 ada 4 nolu ve 241 ada 7, 8, 9, 10 nolu parselde yapılan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporları görüşülerek oylamaya işlemi gerçekleştirildi.
Toplantı bir sonraki birleşimin gün ve saatinin belirlenmesi ile tamamlandı.
(Dahi GEDİK)
WhatsApp Image 2023-10-03 at 11.29.18