Şap aşısı vaka sayısını düşürdü Şap aşısı vaka sayısını düşürdü

Niğde İl Genel Meclisi Şubat ayı olağan toplantısı ikinci birleşimini gerçekleştirerek gündem maddelerini görüştü.

DSC_0015
Niğde İl Özel İdaresi İl Genel Meclisi Toplantı salonunda Meclis Başkanı Nusret Teksin ’in başkanlığında yapılan toplantı, 2 Şubat Cuma günü saat 10.30’da, il genel meclisi üyeleri yoklaması yapılarak birleşim açıldı. Bir önceki birleşime ait tutanak özetinin okunup, oylanmasının ardından, sırasıyla; Mülkiyeti İl özel idaresine ait Niğde’nin Ulukışla İlçesi Çiftehan Köyü 972 no’lu Parselde (891,19 metrekare) (Eski 907 Parsel) kayıtlı taşınmazın üzerinde bulunan 4 katlı binanın 1. katında bulunan Aile Sağlığı Merkezi olarak kullanılan kısmın dışında kalan bölümler ile 2. katının tamamının 112 Acil Sağlık Merkezi İstasyonu olarak kullanılmak üzere ve yine Altunhisar ilçesi Çömlekçi Köyü 116 Ada 3 no’lu (1.077,63 metrekare) (Eski 3325 Parsel) kayıtlı taşınmazın üzerinde yer alan Tarla, ev ve 1 Katlı Kargır Sağlık Ocağı Binası vasıflı taşınmazın Çömlekçi Sağlık Evi olarak kullanılmak üzere 5 yıl süreyle Sağlık Müdürlüğü adına tahsis edilip edilmeyeceği.
İl Özel İdaresi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Toprak ve Su Tahlilleri laboratuvarında yapılan analizlerin 2024 yılı ücret tarifesinin belirlenmesi konusu ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu, Tarım Komisyonu, Çeşitli İşler Komisyonu, Köylere Yönelik Hizmetler Komisyonu Raporu.
5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu Uygulama Yönetmeliğinin 25. maddesinin 6. fıkrası gereğince, Çiftehan ve Narlıgöl Termal Turizm Merkezi 2024 yılı Jeotermal su kullanım bedelinin (birim metrekare) belirlenmesi konusu ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu, İnceleme Araştırma Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu Raporu.
İl Özel İdaresi Makine parkında bulunan Makine ve Ekipmanların İl özel idaresinin asli görevlerini aksatmamak kaydı ile talep olması halinde boş zamanlarda kiraya verilmesi halinde 2024 yılında uygulanacak Makine ve Ekipman Kiralama Bedellerinin belirlenmesi konusu ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu, Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonu Raporu içeren maddeler görüşüldü. oylamaya sunularak karara bağlandı. Toplantı bir sonraki birleşim gün ve saatinin belirlenmesi ile tamamlandı.
(Dahi GEDİK)

Editör: Niğde Haber