Niğde İl Genel Meclisi 2024 Yılı Ocak ayı olağan toplantısı beşinci birleşimini gerçekleştirerek gündem maddelerini görüştü.
Niğde İl Özel İdaresi İl Genel Meclisi Toplantı salonunda Meclis Başkanı Nusret Teksin’in başkanlığında yapılan toplantı, 8 Ocak Pazartesi günü saat 10.30’da, il genel meclisi üyeleri yoklaması yapılarak birleşim açıldı.

DSC_0328

Bir önceki birleşime ait tutanak özetinin okunup, oylanmasının ardından, sırasıyla;
Niğde İl Özel İdaresi 2024 Yılı Yatırım ve Çalışma Programının görüşülmesi ve oylanması.
Niğde Merkez Yaylayolu Köyü 110 ada 3 parsel, 111 ada 1 nolu parsel ile tescil harici alanda İl Özel idaresince resen yapılan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliğinin onaylanıp onaylanmayacağı konusu.
Niğde Merkez Yaylayolu Köyü 1715 no’lu parselde Sanayi Alanı amaçlı yapılan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ile 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planına askı süresinde yapılan itirazların değerlendirilmesi konusu ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu.
Niğde’nin Çamardı İlçesi Burç Köyü imar planı bütününde yapılan 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu.
Niğde’nin Çamardı İlçesi Demirkazık Köyü 101 ada 19 nolu parselde Depolama Alanı amaçlı yapılan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu.
Niğde Merkez Ovacık Köyünde, İmar Kanununun 18.madde uygulamasına konu edilecek alanda, imar adalarının yeniden düzenlenmesi amacıyla yapılan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu’nu içeren maddeler görüşüldü, oylamaya sunularak karara bağlandı. Toplantı bir sonraki birleşim gün ve saatinin belirlenmesi ile tamamlandı.
(Dahi GEDİK)

Niğde Belediyesi’nde bazı birimler bayram boyu hizmet verecek Niğde Belediyesi’nde bazı birimler bayram boyu hizmet verecek

Editör: Niğde Haber