Ticaret Bakanlığı’ndan KOOP-DES kapsamında 20 milyon hibe Ticaret Bakanlığı’ndan KOOP-DES kapsamında 20 milyon hibe

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı Mart ayında bir önceki ay olan Şubat’a göre 0,1 puan azalarak yüzde 8,6 oranında gerçekleşti. TÜİK’in açıkladığı verilere göre, 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı Mart ayından bir önceki aya göre 19 bin kişi azalarak 3 milyon 57 bin kişi oldu.
İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 6,8 iken kadınlarda ise yüzde 12 olarak tahmin edildi.
İstihdam edilenlerin sayısı 2024 yılı Mart ayında bir önceki aya göre 139 bin kişi artarak 32 milyon 588 bin kişi, istihdam oranı ise 0,2 puan artarak yüzde 49,5 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 66,9 iken kadınlarda yüzde 32,5 olarak gerçekleşti.
İSTİHDAM ORANI %49,5
İstihdam edilenlerin sayısı 2024 yılı Mart ayında bir önceki aya göre 139 bin kişi artarak 32 milyon 588 bin kişi, istihdam oranı ise 0,2 puan artarak %49,5 oldu. Bu oran erkeklerde %66,9 iken kadınlarda %32,5 olarak gerçekleşti.
İŞGÜCÜNE KATILMA ORANI %54,2
İşgücü 2024 yılı Mart ayında bir önceki aya göre 121 bin kişi artarak 35 milyon 645 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,2 puan artarak %54,2 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı erkeklerde %71,8 iken kadınlarda %36,9 oldu.
GENÇ NÜFUSTA MEVSİM ETKİSİNDEN ARINDIRILMIŞ İŞSİZLİK ORANI %15,1
15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,4 puan azalarak %15,1 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde %11,7, kadınlarda ise %21,2 olarak tahmin edildi.
HAFTALIK ORTALAMA FİİLİ ÇALIŞMA SÜRESİ 43,8 SAAT OLDU
İstihdam edilenlerden referans döneminde işbaşında olanların, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi 2024 yılı Mart ayında bir önceki aya göre 0,3 saat artarak 43,8 saat olarak gerçekleşti.
ATIL İŞGÜCÜ ORANI %24,1 OLDU
Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı 2024 yılı Mart ayında bir önceki aya göre 0,4 puan azalarak %24,1 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı %16,1 iken işsiz ve potansiyel işgücünün bütünleşik oranı %17,3 olarak tahmin edildi.
(TÜİK)