Gazi KARABULUT
Gazi KARABULUT
Giriş Tarihi : 10-08-2019 08:42

KURT (BOZKURT)

Men sizlerge boldum kagan, 
Alalıng ya takı kalkan; 
Tamga bizge bolsun buyan, 
Kök Böri bolsungıl uran.
[1]

KURT (BOZKURT)
Oğuz Kağan Destanı’nda, Oğuz Kağan’ın beylerine hitabının yukarıdaki özgün hali günümüz Türkçesine çevrildiğinde şu ifadeleri içerdiğini görürüz:
“Ben sizlere oldum Kağan
Alalım yay ve kalkan
Damga bize olsun buyan
Gök börü olsun uran”[2]
Türk milletinin, tarih sahnesine çıktığı andan itibaren “hürriyet” anlayışı ile hareket ettiği yerli yabancı pek çok kaynak tarafından ittifak görmüş bir anlayıştır.
Nitekim, yukarıdaki dörtlükte geçen “börü” sözcüğü “kurt” anlamına gelmektedir ve kurt, hürriyetin, mücadelenin, bağımsızlığın sembol edildiği bir figürdür.
Yeryüzünde her topluluğun kendi motifleri, yaşam tarzları, kültürleri ve şahsiyetleri ile örtüşen sembolleri vardır. Bu semboller, inançlardan, doğal şartlardan, verilen mücadelelerden, korku ve saygı gerektiren durumlardan süzülerek uzun yıllar içerisinde oluşur.
Türk milletinin de tarihten günümüze kadar taşıdığı pek çok sembolü olmuş ve bunlar zamanla milli bir özellik kazanmıştır.
Türk topluluklarında tarih boyunca Bozkurt anlamına gelen pek çok ad kullanılmıştır. Tuva, Kırgız, Kıpçak, Türkmen ve bilumum Türkistan coğrafyasında Bozkurt manasında, “Börü, Kök Börü, Börü Közdüü, Börü tildü” ifadelerine rastlandığı yapılan araştırmalarda görülmüştür.[3]
Türeyiş Destanında erkek bir kurttan, Bozkurt Destanında dişi bir kurttan Aşina veya asena, Ergenekon ( Göktürk) Destanında da erkek kurttan ( Börte Çene) bahsedilir.   
1972 yılında Ötüken Dergisinde “Bozkurt milli sembolümüzdür.” diyen Hüseyin Nihal Atsız, 1974 yılında yine Ötüken Dergisi’nde kaleme aldığı MİLLİ SEMBOLLER başlıklı yazısında “Millet halinde yaşamanın şartlarından biri de milli sembollere saygı göstermektir.”[4] der.
Milli sembollere dil uzatmanın bilerek veya bilmeyerek düşman için çalışmak anlamına geleceğini belirten Atsız, Bozkurt’a köpek diyenleri de aynada kendilerini gördüklerini söyler.
Nitekim, Türkler Bozkurt’u hiçbir dönemde totem olarak görmemişlerdir. Göçebe hayat süren bir toplumun kendisine değer katan ve fayda sağlayan unsurlara sevgi beslemesi bir totem inancı değildir.
Bozkurt, yaşanan coğrafyanın Türk kültürüne kattığı bir motiftir. Bu motif destanlara, hikayelere, şiirlere, deyişlere konu olmuş ve dilden dile aktarılarak gelmiştir.
Obanın, beldenin sahip olduğu binlerce sürünün en tehlikeli avcısı konumundaki kurda karşı beslenen saygı dini bir tasavvurun değil coğrafi bir gerekliliğin ürünüdür.
Türklerin, Bozkurt’u sembol olarak seçmeleri dini değil milli bir yaklaşımdan kaynaklanmaktadır. Nitekim efsaneler, destanlar ve diğer kültlere baktığımızda  Bozkurt saygıyı, savaşçılığı, hürriyeti, kahramanlığı çağrıştıran bir niteliktedir.
Her milletin kendi kültünden beslenen sembolleri aynı zamanda o milletlerin tarihsel yaklaşımlarına ait ip uçlarını da barındırdığını söyleyebiliriz. Rusların ayıyı, Almanların Kartalı, Japonların Kanguruyu, İngilizlerin tilki ve kartalı sembol seçmiş olmalarında o canlılarla ve mazileri ile bütünleşen özellikler taşıdığı görülür.
Türklerin de Bozkurt’u bayraklarında, destanlarında, şiirlerinde, savaş taktiklerinde, kültürlerinin pek çok unsurlarında milli sembol olarak kullanmasının kendi milli karakteri ile örtüştüğünden kaynaklandığı aşikardır.
O zaman netice olarak şöyle bir tanım yapabiliriz.
Bozkurt, Türk milletinin bağımsızlığa düşkünlüğünü ifade eden ve bütün Türk dünyasınca kullanılan bir sembolüdür.

 

Gazi KARABULUT

Gazi KARABULUT

DİĞER YAZILARI SINAV ÖNCESİ SON TAVSİYELER​ 30-05-2022 16:29 NİĞDE BÜYÜR MÜ? 24-01-2022 08:32 NİĞDE BÜYÜR MÜ? 20-11-2021 13:08 DOĞU TÜRKİSTAN, GÜNEY TÜRKİSTAN, GÜNEY AZERBAYCAN DERKEN TÜRKİSTAN COĞRAFYASININ TEMEL MESELELERİNE GENEL BİR BAKIŞ 29-07-2021 14:31 TÜRKÇE BAKIŞ 16-05-2021 13:54 ÖZMEN, ERGENEKON, NEVRUZ VE VEFA 21-03-2021 11:56 BİR SETİN SERANCAMI  18-02-2021 16:29 BİZİM ÇOCUKLAR 27-12-2020 17:35 OKULLAR BEKLENTİLER ve ÖĞRETMENLER! 10-09-2020 13:17 YAZILSIN EFENDİM! 26-05-2020 20:29 “DAĞLAR ERİTEN SEVGİMLE BEN, YAPAYALNIZ KALDIK ORDA… ORTADA… KARANLIKTA… 09-05-2020 12:32 O YAZI 24-01-2020 07:41 DEVLET-İ EBED MÜDDET 03-10-2019 08:56 OKUL… 05-09-2019 09:08 KURT (BOZKURT) 10-08-2019 08:42 TÜRK 09-08-2019 08:36 MİLLİYETÇİLİK 02-08-2019 08:27 TURAN VE TURANCILIK 31-07-2019 08:27 TÜRK MİLLİYETÇİLERİNİN MEDENİYET ANLAYIŞI 24-07-2019 09:35 NESİLDEN NESİLE AKTARILAN TÜRK MİLLİYETÇİLİĞİ FİKRİNİN TEŞKİLAT SÜRECİ VE ÜLKÜ OCAKLARI 03-07-2019 07:30 Milliyetçiliğimiz “Yaşasın” Ve “Kahrolsun” Sloganları Etrafında Dolanan Bir Duygu Yığını Değildir. 26-06-2019 08:33 Bu Yavrulara Kim Acıyacak? 15-06-2019 08:24 BİZ ANADOLU’YA ÜLKÜ VE İMAN GÖTÜRÜYORUZ 21-05-2019 11:32 ÇAĞRI! 16-04-2019 07:13 BAŞBUĞ BİR ÜLKÜDÜR! 05-04-2019 08:48 BU BİR SEÇİM DEĞERLENDİRME YAZISI DEĞİLDİR. 03-04-2019 08:21 ELLİ YILLIK MÜCADELEYİ BEŞ BİN YILLIK TARİHTEN ALIP NİCE BİN YILLARA TAŞIMAK 12-02-2019 07:20 TÜRK MİLLİYETÇİLERİNİN MÜCADELESİ 30-01-2019 07:38 Vay Yalan Dünya ! 08-12-2018 07:01 Millet Bilinci Ve Onlar 30-11-2018 09:01 Alparslan Türkeş'in Romanını Yazmak ! 15-10-2018 09:19 Eğitim Öğretim İle İlgili Temel Beklentilere Pozitif Yaklaşımlar 25-09-2018 09:04 Okullar Açılırken Öğretmen 17-09-2018 10:51 Toplumcu Belediyecilik Anlayışının Milli Ve Yerli Kodlari -3- 13-09-2018 09:05 Toplumcu Belediyecilik Anlayişinin Milli Ve Yerli Kodlari -2- 12-09-2018 08:45 Toplumcu Belediyecilik Anlayişinin Milli Ve Yerli Kodlari -1- 11-09-2018 08:42 Milli Şuur ve Milletle Buluşma 28-08-2018 08:14 Türk Milliyetçilerinin Tarihi Sorumluluklarına Satır Başları 04-07-2018 09:39 Milliyetçi münevver olmak 21-05-2018 08:32 Dede Korkut Hikayelerinde değerler eğitimi 09-04-2018 08:56 ÜLKÜCÜ Türk Mİllİyetçİlİğİ Temel Kavramlar 20-12-2017 07:54 TÜRKİYE’NİN MAARİF DAVASI’NDA MUALLİM/ ÖĞRETMEN 22-11-2017 07:54 SARP YOKUŞ’UN KUT’U SIR’A DÖNÜŞÜRKEN 06-11-2017 07:28 TÜRK MİLLİYETÇİLİĞİ HAREKETİNİN TÜRK COĞRAFYASINDAKİ JEOSTRATEJİSİ NASIL OLMALIDIR? 18-10-2017 08:43 TÜRK MİLLİYETÇİLİĞİ HAREKETİNİN TÜRK COĞRAFYASINDAKİ JEOSTRATEJİSİ NASIL OLMALIDIR? 17-10-2017 08:19 TÜRK MİLLİYETÇİLİĞİ HAREKETİNİN TÜRK COĞRAFYASINDAKİ JEOSTRATEJİSİ NASIL OLMALIDIR? 16-10-2017 08:17 MİLLİYETÇİ AYDIN NEYE NEDEN İTİRAZ EDER? 02-10-2017 08:26 ÜLKÜCÜ YAZARLAR DERNEĞİ NİYE VAR ? 26-09-2017 08:25 HANGİSİNİ ANLATALIM, HANGİSİNE YANALIM? 14-09-2017 08:13 HANGİSİNİ ANLATALIM, HANGİSİNE YANALIM? 13-09-2017 08:27 KERKÜKLÜ BİR ANNENİN FERYADI 05-09-2017 09:58 Ülkücü Aydınlar 28-08-2017 08:06 DEĞERLER EĞİTİMİNE DUYULAN İHTİYAÇ 10-08-2017 13:59 DEĞERLERİN İNSAN ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ 09-08-2017 10:17 DEĞERLER EĞİTİMİ ÜZERİNE GENEL BİR BAKIŞ 09-08-2017 10:12 ÜLKENİN GELECEĞİ İÇİN ÜLKÜLERİN AKTARIMI 16-06-2017 14:06 BİTANECİKLERİM! 12-06-2017 11:02 BOZKURTLAR DİRİLMELİ 05-06-2017 08:38 NEDEN ÖNCE ÜLKE VE ÜLKÜ? 03-03-2017 16:15 AHDE VEFA İMANDANDIR 01-03-2017 13:32 KILIÇKIRAN’DAN ÇAKIROĞLU’NA 20-02-2017 18:20 EVET YİNE BİRLİKTEN BAHSEDECEĞİZ 10-01-2017 07:51 “Kahramanlarımız olduğu müddetçe birliğimizi bozamayacaklar” 09-01-2017 07:49 NAMUS LEKESİ DEĞİL O ANLIMDAKİ GÖRDÜĞÜNÜZ 09-01-2017 07:49 GELECEĞİ İNŞA ETMEK 21-12-2016 17:48 BAŞKA TÜRKİYE YOK 18-12-2016 18:44 TOPRAK KAN İÇERKEN… 16-12-2016 09:44 İNSANLIĞIN ÖLÜMÜNE DİRİLİŞ MUŞTUSU 10-12-2016 13:39 NEREYE BU GİDİŞ? 08-12-2016 07:11 METİN TOKDEMİR İLE SİYAH BEYAZ KARELERDEN MAVİ HAYALLERE 28-11-2016 08:59
NAMAZ VAKİTLERİ
PUAN DURUMU
 • Süper LigOP
 • 1Adana Demirspor00
 • 2Alanyaspor00
 • 3Antalyaspor00
 • 4Başakşehir FK00
 • 5Beşiktaş00
 • 6Fatih Karagümrük00
 • 7Fenerbahçe00
 • 8Galatasaray00
 • 9Gaziantep FK00
 • 10Giresunspor00
 • 11Hatayspor00
 • 12İstanbulspor00
 • 13Kasımpaşa00
 • 14Kayserispor00
 • 15Konyaspor00
 • 16MKE Ankaragücü00
 • 17Sivasspor00
 • 18Trabzonspor00
 • 19Ümraniyespor00
HAVA DURUMU
Gazete Manşetleri
Yol Durumu
E-GAZETE
POMEM MEZUNİYET -2022
ANKET OYLAMA TÜMÜ
GÜNÜN KARİKATÜRÜ
E-Bülten Kayıt
ARŞİV ARAMA
Tasarım