Muhammed Rıdvan SADIKOĞLU
Muhammed Rıdvan SADIKOĞLU
Giriş Tarihi : 08-06-2019 20:07
Güncelleme : 27-03-2020 09:59

KÜLFETSİZ NİMET OLMAZ

Cami ile meyhane yan yana idi. Hoca her gün meyhanenin yıkılması için dua ediyor, cemaat de amin diyordu. Bir gün deprem oldu ve meyhane yıkıldı. Meyhanenin sahibi hocaya gelerek onun duaları yüzünden meyhanenin yıkıldığını öne sürerek zararı karşılamasını istedi, hoca kabul etmedi. Sonunda mahkemeye çıktılar ve hakim ikisini de dinledikten sonra:

“Böyle zamaneden Allah' a sığınırım. Meyhanenin sahibi duanın etkisine inanırken hoca duanın hiçbir etkisi olmadığına inanıyor. Bilmem ki suç kimde?” dedi.

Böyle bir şey yaşandı mı bilmiyorum. Ama yaşanmamışsa bile bizim inançsal ahvalimizi yeterli derecede anlatan bir anekdot kanımca.

Zira hep dediğim gibi “münafık” deyince kendimizde zerrece bir şey hissetmeden sağa sola bakınıyoruz. Oysa Kur’ani açıklamalar ve Muhammedi hakikatlere baktığımızda “münafık” kavramının bizzat müslümanların içinden olduğunu, onlardan çıktığını, başka bir inanç ya da düşünceye mensup olmadığını görebiliriz.

Ne diyordu Nebevi ikaz; “İçi ile dışı bir olmayan münafıktır”

Yani; söylemi eylemini yalanlayan, Hüseyin gibi konuşup Yezit gibi yaşayan, Nuh gibi karaya gemi yapan ama Rabbin su göndereceğine inanmayan; İbrahim’e iman ettiği halde Nemrut gibi hüküm veren, Musa’ya iman ettiği halde Firavun gibi yaşayan, Yusuf’a iman ettiği halde Züleyha’nın peşinden koşan, Hakk’a iman ettiği halde batılı ahlak haline getiren…

Başka? Doğruya doğru, eğriye eğri, zalime zalim diyemeyen; etliye sütlüye karışmayan; herkese "sen de haklısın" diyen; daima kazanana oynayan; haklıdan yana değil güçlüden yana tavır alan; gelene ağam, gidene paşam diyen; rüzgar gülü gibi esintiye göre yön değiştiren; ilkeleri ve standartları olmayan. Artırın artırabildiğiniz kadar.

Peki ne yapmak lazım?

Bence bu kavramın özüne inmek lazım! Müslüman kimdir, mü’min kimdir, münafık kimdir anlamak lazım! İşte o an belki bu ayrımsamanın farkına varıp kendimizi vicdan aynasında doğrultabiliriz.

Öyleyse, kimdir münafık?

Kanımca “iman ettim” kelimesinin gerektirdiği bedeli ödemeyen kişidir.

Peki, “iman ettim” demek nasıl bir bedel istiyor?

Sanırım bunu anlamak için bundan 1400 küsur yıl öncesine kısa bir seyahat gerekiyor.

Malum olduğu üzere, İslami tebliğin Mekke döneminde nifak diye bir olgu, ‘münafık’ adında bir insan tipi bulunmamaktadır ki, nedeni basittir: Mekke dönemi, müslümanlar için dünyevi anlamda refah, zenginlik (nîmet) değil, sataşma, küfür, mahrumiyet, kovulma, taşlanma, hırpalanma, ambargo, işkence, etrafının boşaltılması, can emniyetinin olmaması, kısacası külfet demekti. Ayrıca Mekke döneminde Rasulullah (sav) toplum beyninde bir otorite değildi. İslam’ı kabul etmek zorlu bir iş, bedeli oldukça ağır olan iradî bir seçimdi. İnsanlar ya tamamen iman etmekte ya da hiç iman etmemekteydiler. İman eden mü’minler (Hucurat suresindeki tanımlamayla,“kalplerine iman tam olarak yerleşmiş” bulunanlar), iman etme yönünde değil, etmeme doğrultusunda icbar ediliyorlar, büyük sıkıntı ve işkencelere maruz kalıyorlar, kelimenin tam anlamıyla, imanlarının bedelini ödüyorlardı.

Bu da bize o günün tablosunu yansıtmakla birlikte bedeli ödenmemiş imanın iman olmadığı yolunda bir ders vermektedir.  Yani yukarda da arz ettiğim gibi iman bir bedel gerektiriyor! Öyle kuru kuruya “inandım” demek yetmiyor!

Buraya tekrar dönmek üzere devam edelim.

Bütün bu imtihan safhalarından alınlarının akıyla geçen; her şeye rağmen Hz. Peygamber (sav)’in yanını ve imanın safını tercih eden mü’minlerin, “nifak çıkartmaları” hiç kimsenin aklının köşesinden bile geçmezdi.

Peki Medine dönemi?

Hicret sonrası Medine’nin durumu bu bakımdan Mekke’ye hiç benzememektedir. Medine döneminde İslam’ın Nebevî merkezli siyasi bir güç haline gelmesi, kişiliksiz bazı kimselerin ‘nifak’ yolunu seçmelerinde esas belirleyici unsur olmuştu. Zira Medine’de, Arabistan Yarımadası’nın ortasında yeni bir nizam, yepyeni bir hayat kurulmuştu. Eski Yesrib, şimdi ‘Medinetü’n Nebî’ (Peygamber’in Şehri) olmuştu. Artık müslümanlar burada bir otorite olmuşlardı. Bu yeni durum aynı zamanda, altının ateşte eriyip de curufu bir yana, saf altın bir yana ayrışması gibi, şerefli insanlarla, şerefi develerin üstündeki ticarî emtiası olduğunu açıkça itiraf eden insanların; mü’minlerle kafirlerin, mü’minlerle münafıkların ayrıştığı bir dönem demekti. Yani nifak Medine’de, şehirde, medeniyetleşildiği yerde, kelimenin tam anlamıyla malın, servetin, paranın temerküz ettiği bir ortamda ortaya çıkmıştı.

Demek ki nifak aslında mal ve infakla ilgili bir kavram! 

Yani infaksızlık nifakı; nifak ise münafıklığı getiriyor!

Nasıl?

Bakalım…

Ne diyor Hadid 18. ayet; “Vererek tasdikini ispat eden erkekler (musaddıgûn) ile vererek tasdikini ispat eden kadınlar (musaddıgât) ve Allah’a güzel bir borç (karz-ı hasen) verenler… Onlar için kat kat artış ve ‘kerim’ bir karşılık vardır.”

Öyleyse nedir sadaka? Tasdik etmek, doğrulamak. Neyi doğruluyoruz? İmanımızı. Ne ile doğruluyoruz?  Vererek.  İman iddiasında bulunduğumuz halde vermezsek ne oluyoruz? İki yüzlü, münafık…Yani sadaka imandaki sadakatin görüntüsüdür.

Buradan hareketle “iman mutlak bir bedel ister” tespitimize dönelim!

İman ettik mi? Evet! Tahkiki olmasa bile taklidi bir imanımız var hamdolsun.

Peki bu iman iddiamız karşısında nasıl bir bedel ödüyoruz ferdi ve toplumsal olarak?

Bakalım!

Yüzde 98 i İslam iddiasında olan bir toplumda suç oranları nasıl tavan yapmış durumda! Her adım başı trilyonluk camiler olmasına rağmen her camiinin cemaati 20-25 i geçmiyor! Bu camilere sığınan düşkünler ve yoksullar kuduz köpek gibi kovuluyor! Hacca ve umreye dahi organizasyon şirketlerince kredi kartıyla turlar yapılıyor! Zengin ve yoksul arasında dile dahi getirilemez bir uçurum var! Toplumun hemen her kesiminde adalet kavramı ayaklar altında! "Eşitlik" kavramı telaffuz dahi edilmiyor!

113 bin camide her vakit ezan okunuyor ama hala bu topraklarda kan dökülüyor, insan Allah'ın emaneti olarak görülmüyor!Hırsızlık, ahlaksızlık, fuhşiyat ve İsrailiyat almış başını gidiyor! Doğru, iyi, merhametli insanlara "aptal" gözü ile bakılıyor! Yaşandığı iddia edilen dinde en önemli hak "kul hakkı" iken insanlar namazın, orucun, haccın derdinde! İslam iddiasında olan toplumun % 92 si bir kez dahi inandığını iddia ettiği İlahi kelamı okumamış!( Diyanet 2014 Araştırması) Toplumda insanlar İslam iddiasına rağmen canından, malından, ırzından emin değil! Hapishaneler ağzına kadar "insan" dolu ve bu suçların % 72 si ahlaksal suçlar!

İnandığımızı iddia ettiğimiz İlahi kelamın neredeyse üçte biri kenz (biriktirme)'yi ısrarla reddetmesine rağmen dünya geçimliği telaşı bizi infaktan, yardımlaşmadan, kardeşlikten uzaklaştırmış durumda! Kur'an İslamı diye haykıran insanlarda dahi Lehül Mülk (Mülk Allah’ındır) kavramı yerleşmemiş ve her tarafta ırkçılık, hizipçilik, tekfiriyet naraları atılıyor!

"Bizden değil, benim gibi düşünmüyor öyle ise canı cehenneme" fikriyatı tüm zerrelere hakim! Boşanmalar son 10 yılda % 540 artmış durumda! , İlk şartı "sevgi" olarak Nebevi ikazla emredilen dinin muhataplarının her söyleminden kin, nefret, ayrımcılık, öfke fışkırıyor! Huzurevleri tıkabasa "yaşlı ve bakıma muhtaç" insan dolu iken bu yaşlıların evlatları zevk-ü sefa içinde! Çocuk Esirgeme Kurumlarındaki yetim sayısı son 10 yılda 12 kat artmış durumda!  Allah'ın en nadide eseri olan insan artık "parantez" içinde ve yerlerde sürünüyor!

Tevhid kavramını kendi hayatımızda canlandırmamız gerekirken sabah namazını kılmaktan aciz bizlerde toplumsal vahdet sevdası her benliği sarmış durumda! Yalan, riya, iftira, dolandırıcılık, haset, kin, öfke, nefret kol geziyor! Menfaat en vazgeçilmez put durumunda! Müstekbirlerin yanında yer almak HAK olarak görülüyor ama doğrunun veya haklının yanında olmak HAKK olarak görülmüyor! Kur'an-ı Kerim'de kavimlerin helakına işaret edilen her bir günah artık bir mahallede hatta bir evde işleniyor!

"Bana ne" cilik toplumun yedisinden yetmişine tüm fertlerine hakim durumda!Zulüm renge, ırka, mezhebe, cinsiyete bürünmüş durumda ve bu sayede Musa'nın buzağısı artık kan ve barut püskürüyor!Dünya üzerinde bulunan 63 ülkede yaklaşık 2 milyar müslüman (!)inim inim inliyor! Dünyaya yaklaşık bin yıl hükmetmiş dinin imajı bugün ayaklar altında! Herkes kendi çıkarı, menfaati, yaşantısı ve doğruları için mücadele ediyor ama "ümmet" diye timsah gözyaşı döküyor!

Aynı Allah’a inanıldığı, aynı Peygamber’in risaletine iman edildiği, aynı kıbleye dönüldüğü halde sayıları artık ülke nüfusunun yarısına tekabül eden her bir cemaat, tarikat kendi Allah'ını farklı görüyor, kendinden olmayanı münkir sayıyor, ateş ehli ilan ediyor! İsrailiyat çamuruna neden gırtlağımıza kadar saplanmış durumdayız ve debelendikçe batıyoruz! İçkiden, kumardan, fuhuştan elde edilen vergilerle camiler ve okullar yapılıyor, sonra da neden ihlas kayboldu diye dövünüp durur haldeyiz! Toplumun neredeyse tamamı borç ve faiz batağında debeleniyor ve doğan / doğacak çocuklar bile "borçlu" durumda! Psikolojik vakalardaki artış % 1350 artmış durumda! Dünyada savaşlara ve savunmaya ayrılan paranın sadece 8 günü ile yoksulluk bitiyor ama buna rağmen yılda 561.000 çocuk ve bebek savaş, yoksulluk ve açlık nedeni ile ölüyor!

Uzatalım mı kitaplar yazılabilecek bu listeyi? Gerek var mı?

Sahi biz imanımıza karşılık nasıl bir bedel ödüyoruz? Neyi imanımıza şahit kılıyoruz?Canımızı? Malımızı? Kanımızı? Servetimizi? Makamımızı? Şan ve şöhretimizi? Dünya sevgimizi?  Hangisi şahit bize?

En başa mı dönelim mi? Ne demişti hakim?

“Böyle zamaneden Allah' a sığınırım. Meyhanenin sahibi duanın etkisine inanırken hoca duanın hiçbir etkisi olmadığına inanıyor!”

 

Muhammed Rıdvan SADIKOĞLU

Muhammed Rıdvan SADIKOĞLU

DİĞER YAZILARI ÖLSEK YÜZÜMÜZ YOK 24-05-2022 12:37 ORUÇ BİZİ TUTSUN 04-04-2022 08:11 KENDİMİZE TUTUNMAK 02-03-2022 17:05 İÇİMİZDEN HESAP SORMAK 08-02-2022 11:40 ALLAH SANAL ALEMİN DE RABBİDİR 17-01-2022 17:57 ANLAMIN KIYAMETİ 21-12-2021 12:17 İRADE KRİZİ (Kadın Cinayetleri) 30-10-2021 13:53 SEN RABBİN NEFESİSİN 20-10-2021 09:34 LAİKLİK 21-09-2021 17:24 TARLA NEMLİ OLMADAN TOHUM YEŞERMEZ! 30-08-2021 11:16 DÜZ MANTIK 21-08-2021 14:27 ORTAK AKIL ZORUNLULUĞU 04-08-2021 15:12 KAVURMA ŞENLİĞİ 17-07-2021 08:24 KRİPTO İLİŞKİLER 05-07-2021 08:26 HEPİMİZ “İNSANIZ” OYSA 07-06-2021 11:11 GÖSTERİ ÇAĞI 08-05-2021 11:30 ORUCU “NE” ORUÇ KILAR? 25-04-2021 19:49 BUGÜNE KADAR “NE” YAZABİLDİNİZ? 31-03-2021 10:32 KENDİNİZE UĞRAMADAN GİTMEYİN BU DÜNYADAN 21-03-2021 11:59 DERDİNDEN KAÇANIN DERMANI OLUR MU? 16-02-2021 09:19 KİŞİSEL VİTRİNLERİMİZ 02-02-2021 09:27 SAĞIRA SÖZÜNÜ KÖRE YÜZÜNÜ SÜSLEME YORULURSUN 19-01-2021 17:33 OKU 29-10-2019 12:24 EĞİTİMDE “ORTAK AKIL” ZORUNLULUĞU 20-10-2019 12:34 EĞİTİME OLAN İNANÇ 10-10-2019 17:56 NİĞDE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜMÜZDEN CEVAP BEKLİYORUM! 02-10-2019 20:23 ASIL DEPREM OKULLARDA 29-09-2019 22:33 SÜNGER 22-09-2019 03:39 MERHAMET ACIMAK DEĞİL ACITMAMAKTIR. 15-09-2019 16:15 HZ İNSAN 07-09-2019 17:37 NOSTALJİ KIRILMASI 30-08-2019 17:18 AH ŞU SEVGİSİZLİĞİMİZ 24-08-2019 21:12 LİYAKAT Mİ SADAKAT Mİ? 15-08-2019 22:19 KAVURMA ŞENLİĞİ 02-08-2019 12:24 NEFSİN DEĞİL NEFESİN 26-07-2019 20:43 DOĞRU OKUYAMADIK! 18-07-2019 23:04 YÜREK ÜLKESİ 13-07-2019 15:22 ÖTEKİ 04-07-2019 20:21 ÖMRÜMÜN BESMELESİ 29-06-2019 15:04 HİRA'SINA HAPSEDİLEN MUHAMMEDİ SEVDA 22-06-2019 10:09 TAKDİRLİK KARNELER Mİ KARAKTERLER Mİ? 14-06-2019 07:27 KÜLFETSİZ NİMET OLMAZ 08-06-2019 20:07 ELENEN ÖĞRENCİ DEĞİL SİSTEMİN KENDİSİDİR 30-05-2019 21:36 HER İMKÂN İMTİHANDIR 23-05-2019 19:31 “HERŞEY ÇOK GÜZEL OLACAK” MI? 16-05-2019 14:50 RUHUN SECDESİ RAMAZAN 13-05-2019 17:44 ÇAĞIN ŞİFRELERİ 10-05-2019 11:04 “ADEM”LİKTEN “ADAM”LIĞA… 01-05-2019 07:16 İNSAN İNSANA EMANETTİR 20-04-2019 07:17 YERYÜZÜNÜN HAKKINI VERMEDEN GÖKYÜZÜNE EL AÇMAK! 18-04-2019 07:15 KALBİMİZİN TERAZİSİ BOZULDU ! 08-04-2019 08:34 Abdestsiz Gönüllerimizle Ancak Bu Kadar 02-04-2019 08:28 “O” BİLE “BİLMİYORUM” DEMİŞTİ 26-03-2019 06:27 GÜVEN ADASI OLABİLMEK! 19-03-2019 07:42 HAKİKAT KİMİN ZİMMETİNDE… 08-03-2019 07:34 ''ÖZ'' ÜNÜZ NE KADAR ''GÜR'' SE, O KADAR ''ÖZGÜR'' SÜNÜZ 25-02-2019 09:45 KÖKSÜZ AĞAÇ MEYVE VERMEZ 19-02-2019 07:15 "EĞİTİM" Mİ "ÖĞÜTÜM" MÜ? 11-02-2019 07:07
NAMAZ VAKİTLERİ
PUAN DURUMU
 • Süper Lig Ahmet Çalık SezonuOP
 • 1Trabzonspor3881
 • 2Fenerbahçe3873
 • 3Konyaspor3868
 • 4Başakşehir FK3865
 • 5Alanyaspor3864
 • 6Beşiktaş3859
 • 7Antalyaspor3859
 • 8Fatih Karagümrük3857
 • 9Adana Demirspor3855
 • 10Sivasspor3854
 • 11Kasımpaşa3853
 • 12Hatayspor3853
 • 13Galatasaray3852
 • 14Kayserispor3847
 • 15Gaziantep FK3846
 • 16Giresunspor3845
 • 17Çaykur Rizespor3836
 • 18Altay3834
 • 19Göztepe3828
 • 20Yeni Malatyaspor3820
HAVA DURUMU
Gazete Manşetleri
Yol Durumu
E-GAZETE
İL GENELİ COVİD TARAMASI 3
ANKET OYLAMA TÜMÜ
GÜNÜN KARİKATÜRÜ
E-Bülten Kayıt
ARŞİV ARAMA
Tasarım