Gazi KARABULUT
Gazi KARABULUT
Giriş Tarihi : 21-05-2019 11:32

BİZ ANADOLU’YA ÜLKÜ VE İMAN GÖTÜRÜYORUZ

“1919 yılı Mayıs’ının 19. günü
Samsun’a çıktım.
Genel durum ve görünüm:
Osmanlı Devleti’nin içinde bulunduğu
grup, Dünya Savaşı’nda
yenilmiş…
Ordunun elinden silahları, cephaneleri
alınmış ve alınmakta…”
Evet,
Bundan 100 yıl önceye ait manzarayı
umumiye, tarihin akışına
yön verecek olan kumandan tarafından
böyle şerh ediliyordu.
Üstelik o kumandanın Samsun’a
ulaşma ihtimalini ortadan
kaldırmayı planlayanlar vardı
ve planlarından da emin olduklarını
belirtiyorlardı.
İngiliz istihbarat subayı Yüzbaşı
Bennett katıldığı bir ziyafette
ağzından kaçıracaktı planlarını:
“Hükümet, Mustafa Kemal
Paşa adında genç bir Türk generalini
umumi müfettiş olarak
Anadolu’ya göndermeye karar
vermiş. Paşa’da bir Türk vapuruyla
yola çıkacakmış amma
Mustafa Kemal Paşa asla Samsun’a
ulaşamayacak…”
O öyle dese de ümitsizliğin
damarda akan kana dönüştüğü,
devletin başındaki iradenin
çoktan teslim bayrağını çektiği,
ülkenin bütün yönlerden işgal
edildiği bir demde Samsun’a
çıkan Gazi Mustafa Kemal
Paşa, Anadolu’ya ülkü ve iman
götürecek ve o gün ile ilgili hissiyatını
şöyle dile getirecekti:
“Ben, Samsun’u ve Samsun
halkını gördüğüm zaman memlekete
ve millete ait bütün tasavvurlarımın,
kararlarımın
yerine getirilebilir olduğuna bir
defa daha kuvvetle inanmıştım.
Samsunluların hal ve tavırlarında
gördüğüm, gözlerinde
okuduğum vatanseverlik, fedakarlık,
ümit ve tasavvurlarımı
müspet bir inanca götürmeye
yeterli olmuştu.”
Düşünün ki devletin yöneticileri
bağımsızlık şuurunu yitirmişken,
orduları dağıtılmışken,
millet fakr-u zaruret içinde kıvranmakta
iken Atatürk, Ankara
Halkevinde yaptığı bir konuşmada
verilen mücadeleyi şöyle
ifade edecekti:
“Ben 1919 senesi Mayıs’ı içinde
Samsun’a çıktığım gün,
elimde hiçbir maddi kuvvet
yoktu. Yalnız büyük Türk milletinin
asaletinden doğan ve
benim vicdanımı dolduran yüksek
ve manevi bir kuvvet vardı.
İşte ben bu ulusal kuvvete, bu
Türk milletine güvenerek işe
başladım. Samsun’dan Anadolu
içlerine kırık bir otomobille
gidiyordum… O kırık otomobil
Anadolu içlerinde ilerlerken
ben daima düşünür ve yaverime
“Dağ başını duman almış”
marşını söyletirdim. Ben Türk
ufuklarından bir gün behamehal
bir güneş doğacağına, bunun
hareket ve kuvvetinin bizi
ısıtacağına, bundan bize bir güç
çıkacağına o kadar emindim ki,
bunu adeta gözlerimle görüyordum.
O marşı okutup tekrar ettirmekteki
maksadım, Türk’ün
bu güneşi doğunca, muvaffak
olacağını anlatmaktı.”
İşte şimdi yüz yıl sonra aynı ruh
ve coşkuyla Türk gençliği mesuliyetini
idrak etmeli ve yeniden
tarihin şeref levhasına Türk
adını altın harflerle yazmalıdır.
Bunun için, milli bir şuura sahip
olmalıdır. O şuur Türk milliyetçiliği
şuurudur.
Peki Atatürk’ün, Türk gençliğine
emanet ettiği milliyetçilik
şuuru neslimizin pusulası olmuş
mudur?
Ya da nedir emanet bırakılan
Türk milliyetçiliği şuuru?
Unutmayalım ki Türk milliyetçiliği,
Türk milletine duyulan
derin sevginin asırları aşan tarihi
duyuş ve yaşayışının adıdır.
Milliyetçilik bir milletin hayat
damarıdır.
Ve akla gelebilecek “Milliyetçiliğe
neden ihtiyaç var?” gibi bir
soru milliyetçiliğin de somut
karşılığını ortaya koymaktadır.
Milliyetçiliğin meydana gelmesi
için:
Milli kültürün toplumda ve toplumla
oluşması;
Aidiyet şuurunun milletin fertleri
tarafından kazanılması;
Milli bir ülküye sahip olabilmek
için ise kültürel değerlerin
toplumla buluşması;
Milletin, kendi değerlerini muhafaza
edebilmesi;
Dış etkenlere karşı direnç sergileyebilmesi;
Ortak bir tavrın oluşabilmesi
milliyetçiliğe neden ihtiyaç duyulduğunu
açıklar.
Ayrıca;
Milletin ve millete ait değerlerin
sosyal, siyasal, ekonomik
birliktelik sergileyebilmesi
için;
Tarih şuurunun kazanılması ve
bu şuurun milleti geleceğe taşıması
için;
Milli tavır ortaya koyabilmek
için;
Milletin zaferleri ile bütünleşip
kederleri ile tek vücut olabilmek
için;
Milletin varlığını devam ettirebilmesi
ve milletler arası arenada
söz sahibi olabilmesi için;
Birey değil, toplum temelli bir
yaşam tarzının benimsenebilmesi
için milliyetçiliğe ihtiyaç
vardır.
Milletin varlığının, bireyin
kendi varlığına da güç kattığını
fark ederek fertten topluma,
toplumdan millete uzanan bir
şuur için milliyetçilik vazgeçilmez
bir gereksinim olarak görülmektedir.
Öyleyse Milli mücadelenin
100. yılında 100 yıl önceki
milli şuura hatta yüz yıl önceki
milli şuurun çekirdeğini oluşturan
1284 yıl önceki Bilge Kağan
yazıtındaki şu satırları hiç
unutmamak gerekmektedir:
““Ben, Türk Bilge Kağan, Tanrı
irade ettiği için hakanlık tahtına
oturdum. Ey milletim, ey
hanedanım! Sözlerimi dikkatle
dinle…
Tanrı yardım etti, Türk kağanı
oldum. Dağılmış milletimi bir
araya topladım. Fakir milletimi
zengin ettim. Azalmış milletimi
çoğalttım. Atalarım Bumin Kağan’a
ve İstemi Kağan’a layık
bir evlat olmaya çalıştım…
Sonradan bilgisiz, kötü kağanlar
Türk tahtına oturdular. Onların
kötü idaresi ve Çinlilerin
hilesi yüzünden Türk milleti
zengin ülkelerini kaybetti. Türk
kağanlarının cihanı tutan şevketi
mazi oldu.
Bu yüzden Çinlilere beylik
eden Türk kişizadeleri köle,
Türk kızları cariye oldu. Türk
beyleri şanlı isimlerini bıraktı,
Çince isim kullanmaya başladılar.
Türkler, Çin kağanına tabi
olup elli yıl onun acıklı ve utandırıcı
idaresinde yaşadılar…
Ey Türk Oğuz Beyleri! Üstten
gök çökmedikçe, alttan yer delinmedikçe
bil ki, Türk milleti,
Türk yurdu, Türk devleti, Türk
töresi bozulmaz.
Ey Ölümsüz Türk Milleti!
Titre ve kendine dön.
Su gibi akıttığın kanına, dağlar
gibi yığdığın kemiklerine layık
ol.”

Gazi KARABULUT

Gazi KARABULUT

DİĞER YAZILARI SINAV ÖNCESİ SON TAVSİYELER​ 30-05-2022 16:29 NİĞDE BÜYÜR MÜ? 24-01-2022 08:32 NİĞDE BÜYÜR MÜ? 20-11-2021 13:08 DOĞU TÜRKİSTAN, GÜNEY TÜRKİSTAN, GÜNEY AZERBAYCAN DERKEN TÜRKİSTAN COĞRAFYASININ TEMEL MESELELERİNE GENEL BİR BAKIŞ 29-07-2021 14:31 TÜRKÇE BAKIŞ 16-05-2021 13:54 ÖZMEN, ERGENEKON, NEVRUZ VE VEFA 21-03-2021 11:56 BİR SETİN SERANCAMI  18-02-2021 16:29 BİZİM ÇOCUKLAR 27-12-2020 17:35 OKULLAR BEKLENTİLER ve ÖĞRETMENLER! 10-09-2020 13:17 YAZILSIN EFENDİM! 26-05-2020 20:29 “DAĞLAR ERİTEN SEVGİMLE BEN, YAPAYALNIZ KALDIK ORDA… ORTADA… KARANLIKTA… 09-05-2020 12:32 O YAZI 24-01-2020 07:41 DEVLET-İ EBED MÜDDET 03-10-2019 08:56 OKUL… 05-09-2019 09:08 KURT (BOZKURT) 10-08-2019 08:42 TÜRK 09-08-2019 08:36 MİLLİYETÇİLİK 02-08-2019 08:27 TURAN VE TURANCILIK 31-07-2019 08:27 TÜRK MİLLİYETÇİLERİNİN MEDENİYET ANLAYIŞI 24-07-2019 09:35 NESİLDEN NESİLE AKTARILAN TÜRK MİLLİYETÇİLİĞİ FİKRİNİN TEŞKİLAT SÜRECİ VE ÜLKÜ OCAKLARI 03-07-2019 07:30 Milliyetçiliğimiz “Yaşasın” Ve “Kahrolsun” Sloganları Etrafında Dolanan Bir Duygu Yığını Değildir. 26-06-2019 08:33 Bu Yavrulara Kim Acıyacak? 15-06-2019 08:24 BİZ ANADOLU’YA ÜLKÜ VE İMAN GÖTÜRÜYORUZ 21-05-2019 11:32 ÇAĞRI! 16-04-2019 07:13 BAŞBUĞ BİR ÜLKÜDÜR! 05-04-2019 08:48 BU BİR SEÇİM DEĞERLENDİRME YAZISI DEĞİLDİR. 03-04-2019 08:21 ELLİ YILLIK MÜCADELEYİ BEŞ BİN YILLIK TARİHTEN ALIP NİCE BİN YILLARA TAŞIMAK 12-02-2019 07:20 TÜRK MİLLİYETÇİLERİNİN MÜCADELESİ 30-01-2019 07:38 Vay Yalan Dünya ! 08-12-2018 07:01 Millet Bilinci Ve Onlar 30-11-2018 09:01 Alparslan Türkeş'in Romanını Yazmak ! 15-10-2018 09:19 Eğitim Öğretim İle İlgili Temel Beklentilere Pozitif Yaklaşımlar 25-09-2018 09:04 Okullar Açılırken Öğretmen 17-09-2018 10:51 Toplumcu Belediyecilik Anlayışının Milli Ve Yerli Kodlari -3- 13-09-2018 09:05 Toplumcu Belediyecilik Anlayişinin Milli Ve Yerli Kodlari -2- 12-09-2018 08:45 Toplumcu Belediyecilik Anlayişinin Milli Ve Yerli Kodlari -1- 11-09-2018 08:42 Milli Şuur ve Milletle Buluşma 28-08-2018 08:14 Türk Milliyetçilerinin Tarihi Sorumluluklarına Satır Başları 04-07-2018 09:39 Milliyetçi münevver olmak 21-05-2018 08:32 Dede Korkut Hikayelerinde değerler eğitimi 09-04-2018 08:56 ÜLKÜCÜ Türk Mİllİyetçİlİğİ Temel Kavramlar 20-12-2017 07:54 TÜRKİYE’NİN MAARİF DAVASI’NDA MUALLİM/ ÖĞRETMEN 22-11-2017 07:54 SARP YOKUŞ’UN KUT’U SIR’A DÖNÜŞÜRKEN 06-11-2017 07:28 TÜRK MİLLİYETÇİLİĞİ HAREKETİNİN TÜRK COĞRAFYASINDAKİ JEOSTRATEJİSİ NASIL OLMALIDIR? 18-10-2017 08:43 TÜRK MİLLİYETÇİLİĞİ HAREKETİNİN TÜRK COĞRAFYASINDAKİ JEOSTRATEJİSİ NASIL OLMALIDIR? 17-10-2017 08:19 TÜRK MİLLİYETÇİLİĞİ HAREKETİNİN TÜRK COĞRAFYASINDAKİ JEOSTRATEJİSİ NASIL OLMALIDIR? 16-10-2017 08:17 MİLLİYETÇİ AYDIN NEYE NEDEN İTİRAZ EDER? 02-10-2017 08:26 ÜLKÜCÜ YAZARLAR DERNEĞİ NİYE VAR ? 26-09-2017 08:25 HANGİSİNİ ANLATALIM, HANGİSİNE YANALIM? 14-09-2017 08:13 HANGİSİNİ ANLATALIM, HANGİSİNE YANALIM? 13-09-2017 08:27 KERKÜKLÜ BİR ANNENİN FERYADI 05-09-2017 09:58 Ülkücü Aydınlar 28-08-2017 08:06 DEĞERLER EĞİTİMİNE DUYULAN İHTİYAÇ 10-08-2017 13:59 DEĞERLERİN İNSAN ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ 09-08-2017 10:17 DEĞERLER EĞİTİMİ ÜZERİNE GENEL BİR BAKIŞ 09-08-2017 10:12 ÜLKENİN GELECEĞİ İÇİN ÜLKÜLERİN AKTARIMI 16-06-2017 14:06 BİTANECİKLERİM! 12-06-2017 11:02 BOZKURTLAR DİRİLMELİ 05-06-2017 08:38 NEDEN ÖNCE ÜLKE VE ÜLKÜ? 03-03-2017 16:15 AHDE VEFA İMANDANDIR 01-03-2017 13:32 KILIÇKIRAN’DAN ÇAKIROĞLU’NA 20-02-2017 18:20 EVET YİNE BİRLİKTEN BAHSEDECEĞİZ 10-01-2017 07:51 “Kahramanlarımız olduğu müddetçe birliğimizi bozamayacaklar” 09-01-2017 07:49 NAMUS LEKESİ DEĞİL O ANLIMDAKİ GÖRDÜĞÜNÜZ 09-01-2017 07:49 GELECEĞİ İNŞA ETMEK 21-12-2016 17:48 BAŞKA TÜRKİYE YOK 18-12-2016 18:44 TOPRAK KAN İÇERKEN… 16-12-2016 09:44 İNSANLIĞIN ÖLÜMÜNE DİRİLİŞ MUŞTUSU 10-12-2016 13:39 NEREYE BU GİDİŞ? 08-12-2016 07:11 METİN TOKDEMİR İLE SİYAH BEYAZ KARELERDEN MAVİ HAYALLERE 28-11-2016 08:59
NAMAZ VAKİTLERİ
PUAN DURUMU
 • Süper LigOP
 • 1Adana Demirspor00
 • 2Alanyaspor00
 • 3Antalyaspor00
 • 4Başakşehir FK00
 • 5Beşiktaş00
 • 6Fatih Karagümrük00
 • 7Fenerbahçe00
 • 8Galatasaray00
 • 9Gaziantep FK00
 • 10Giresunspor00
 • 11Hatayspor00
 • 12İstanbulspor00
 • 13Kasımpaşa00
 • 14Kayserispor00
 • 15Konyaspor00
 • 16MKE Ankaragücü00
 • 17Sivasspor00
 • 18Trabzonspor00
 • 19Ümraniyespor00
HAVA DURUMU
Gazete Manşetleri
Yol Durumu
E-GAZETE
POMEM MEZUNİYET -2022
ANKET OYLAMA TÜMÜ
GÜNÜN KARİKATÜRÜ
E-Bülten Kayıt
ARŞİV ARAMA
Tasarım