Advert
İdris İSPİROĞLU
İdris İSPİROĞLU
Giriş Tarihi : 01-12-2018 13:39
Güncelleme : 27-03-2020 09:48

Niğde'nin Babası Ahmed Kuddusi Hazretleri

Ey rahmeti bol padişah
Cürmüm ile geldim sana
Ben eyledim hadsiz günah
Cürmüm ile geldim sana
Kuddusi Baba, Niğde’de yetişmiş
Anadolu’nun en büyük velilerinden
biridir. Şöhreti tüm
Türkiye’ye yayılmış, ilahileriyle
Anadolu’nun gönlünü fethetmiştir.
O Pir-i Türkistan Hoca
Ahmet Yesevi ile başlayıp, Mevlana,
Hacı Bektaş Veli ve Yunus
Emre ile devam eden erenler
silsilesinin seçkin bir üyesidir.
Anadolu’nun bu çorak beldesinden
çıkıp, kuruyan gönüllere hayat
veren Ahmet Efendi, ‘Ölürse
tenler ölür/ Canlar ölesi değil.’
hakikatinin adeta sembolü olmuştur.
Aslında her şey bir rüyayla başladı.
Bir Hak aşığı olan Ahmet
Kuddusi hazretlerinin babası
İbrahim Efendi, düşünde, adeta,
geceyi gündüze çeviren üç
dolunay görür; lakin ortadaki ay
bir başka parlar. Hem diğerlerinden
daha büyüktür ortadaki.
Kalp gözü açık mübarek babanın
yüreğinden kopan tabir, büyük
bir müjdedir aslında: ‘Hak
Teala kendisine üç güzel oğul
ihsan edecektir. Fakat ortancası
cihanın karanlıklarını aydınlatacak,
kararan gönülleri ve manevi
dünyamızı aydınlatacaktır.’
Gönlü aşk ateşiyle dolu mübarek
babanın düşü bir deryayı müjdeliyordu
sanki.
İbrahim Efendi’nin gördüğü, düş
değil, hakikatin ta kendisiydi.
Düşündeki dolunayın adını Ahmet
koydu. Düştüğü gönüllere
sevda tohumları serpti. Adı diyar
diyar dolaştı bütün Anadolu’yu,
buram buram gül koktu vardığı
iller. Bir şaheser olan ‘Divan’ı,
meş’ale gibi dolaşır elden ele,
gönülden gönüle. Sıcaklığı üşüyen
kalpleri ısıtır, darda kalanlara
ferahlık verir yıllar yılı.
Küçük yaşta babasından ders
almaya başlayan Ahmet, önce
‘elif’i kazıdı yüreğine. Zira elif
Hakk’a doğru giden yol demekti.
Doğruluktu elif. ‘Okumaktan
maksat, kişi Hakk’ı bilmekti.’
Yunus’un deyimiyle. Yoksa verilen
emeğin ne önemi olabilirdi.
İnsan demek doğruluk demekti.
Eğri ateşe layıktı. Elif güzel ahlak
demekti. Efendiler efendisi :
‘Ben güzel ahlakı tamamlamak
için gönderildim.’ buyurmamış
mıydı?
Ahmet Efendi gencecik yaşında
gece gündüz demeden ilim tahsili
için çalıştı. Koca dünyanın
yükünü sırtına yüklenmiş gibiydi.
Sanki bütün insanlığın mesuliyeti
ona verilmişti. Kısa zamanda
çok mesafe aldı. Bor ve
Niğde’de alacağını almıştı kısa
zamanda. Fakat dahası gerekti.
Aşkla yanan yüreği, ele geçenle
iktifa etmiyordu. Deniz ona yetmiyordu,
ummanı arzuluyordu
gencecik Ahmet Efendi. Burada
öğrendikleri yeterli değildi.
Dolaşmadık diyar, konmadık çiçek
bırakmamalıydı. Bu yüzden
yollara düştü. Turhal, Erzincan,
Şam-ı Şerif yetmedi, oradan
Mısır’a vardı.
Haremeyn denilince her müminin
yüreği kalbi çarpar, gözü bulutlanır;
lakin Kuddusi Baba bir
başka yanar. O adeta Mecnun’u
olmuştur Sevgililer sevgilisinin.
Haremeyn-i Şerifeyn onu çağırmaktadır,
davet almış besbelli.
Mısır’dan Hicaz’a koşar. Medine,
Mekke, Hira, Hazreti Hamza,
Eshab-ı Bedir, Uhud şehitleri
derken dağ taş demez arşınlar
mübarek toprakları yalınayak.
Mağaralarında geceler günlerce.
Sevgililer sevgilisinin bastığı
yerlere yüzünü sürer. Bizzat
Allahü Teala’nın Rasulü’nden
tasavvuf talim eder. Gönlüne
deryalar misali aşk-ı ilahi dolar
ve manen yüksek derecelere kavuşur.
O artık Yunus gibi bağrı
yaralı bir derviş olmuştur. Gece
gündüz aşk ateşiyle yanmaktadır.
Ah ü feryadı alem halkını
aciz kılmıştır. Bu hali şiir olup
şöyle dökülür aşk dolu gönlünden:
Davet etti köyüne çünkü bizi Ol
Şahımız
Pes icabet eyledik bugün açıldı
rahımız.
Yanarız aşk oduna Kuddusiya
leyl ü nehar
Kıldı alem halkını aciz figan ü
ahımız.
Ahmet Efendi Manevi bir işaretle
tekrar Bor’a döner. Ömür
boyu nefsiyle mücadele eden
Kuddusi Baba Hazretleri 1807-
1810 Osmanlı-Rus savaşına katılarak
nefisle cihadın yanında
haçlı ordularıyla da cihat eder,
böylece gazi erenlerden olur.
Sevgiliden gel oldu ki, tekrar
Haremeyn’e koşar. Dağlar başında
ve ıssız çöllerde cism ü canını
pişirir. Güneşin biri tenini,
diğeri ise(aleyhisalatü vesselam
efendimiz) canını-gönlünü dağlar.
Yemeğini ceylanlar taşır. Baş
açık, yalın ayak düştüğü çöllerde
Leyla’sı onu hiç yalnız bırakmaz,
ne isterse ihsan eder. Kızgın
çölleri ona gülzar, dağları ise
saray eyler.
Yedi İklim Yedi Deryayı Gezdim:
Bir gün padişah Ahmet Kuddusi
hazretlerinin de bulunduğu bir
topluluğa: ‘ Şu avucumda gizlediğim
şeyi tahmin etmenizi
istiyorum.’ der. Herkes bir tahmin
yürütse de, kimse bilemez.
Bunun üzerine padişah bir köşede
sessizce oturan Şeyh Ahmet
Kuddusi hazretlerine: ‘Siz de bir
tahminde bulununuz.’ deyince
Ahmet Kuddusi: ‘’ Yedi iklim ve
yedi deryayı gezdim. Bir balığı
yavrusunu arar gördüm.’’ buyurur.
Meğer padişahın avucunda
bir balık bulunmaktadır. Bu fevkalade
hadise karşısında padişah,
kendisine sarayda kalmayı
teklif eder; fakat o bu teklifi kabul
etmez.
Şeyh Ahmet Kuddusi hazretleri,
hayatı boyunca insanlara, ilim
ve irfan sahibi olmayı, İslam’ın
güzel ahlakıyla süslenmeyi ve
böylece iki cihan saadetini kazanmayı
anlatmıştır. Bunun en
kolay yolu da, şüphesiz Allahü
Teala’nın sevgisinin kalpte
yer etmesidir. Onu deli divane
edip diyar diyar gezdiren de, bu
aşk-ı İlahiden başka bir şey değildir.
Hatta o bu sevdaya, daha
dünyaya gelmeden düşmüştür.
Kuddüsi Baba henüz anne karnındayken,
‘Kuddüs Kuddüs’
diye zikretmektedir ki; Kuddusi
mahlasını alması da bu harikulade
hadiseye dayanmaktadır. Bu
hadiseyi bir şiirinde şöyle dile
getirmektedir:
Bil ana rahminde beni,
Ki etmişem takdis O’nu,
Anam işitmiştir bunu,
Kuddusiyem! Kuddusiyem!
1849 senesinde Bor’da vefat
eden Kuddusi Baba, bir ölüp bin
dirilen Hak aşıkları gibi, yıllar
yılı yurdun dört bir yanından
sevenlerinin akınına uğramakta,
bir divan hacmindeki ilahileriyle,
yüreği aşkla yanan Anadolu
insanının gönlünün dermanı olmaktadır

İdris İSPİROĞLU

İdris İSPİROĞLU

DİĞER YAZILARI TARİHE VE DEĞERLERİMİZE SAYGI 11-08-2021 19:57 İÇİMDE PATLAMALAR! 06-08-2021 11:55 15 TEMMUZ DESTANI 14-07-2021 11:02 AĞLAYAN ÇEŞMELERİMİZ 14-07-2021 11:01 SELAMI SABAHI KESMEK 16-06-2021 14:56 DESTAN 28-05-2021 13:25 RAMAZAN DÜŞLERİ 19-04-2021 09:54 CANINI CANANA VERMEK 11-04-2021 11:49 BİZ ÇANAKKALE’YE BİR MİLLET GÖMDÜK 19-03-2021 16:52 NİĞDELİM 09-01-2021 11:21 MARKA KENT NİĞDE’NİN GELECEĞİ (2) 16-12-2020 16:21 MARKA KENT NİĞDE’NİN GELECEĞİ (1) 11-12-2020 12:12 AŞK, DELİLİKTİR 16-11-2020 10:22 SON MEKTUP 07-11-2020 17:52 EĞİTİM GÖNÜLLÜLERİ (2) 07-10-2020 11:52 EĞİTİM GÖNÜLLÜLERİ (1) 02-10-2020 11:24 KAFAYA KOYMUŞTUM 25-09-2020 11:40 HELAL LOKMA 05-09-2020 07:29 EĞİTİM HER ŞEYİN İLACIDIR 02-07-2020 07:23 DÜŞMAN NASIL VURULUR? 10-06-2020 20:08 KORONA VE EĞİTİM 18-05-2020 07:46 ANNE 10-05-2020 09:51 MERHABA MAH-I SULTAN 24-04-2020 10:20 KORONAYI NASIL YENECEĞİZ? 10-04-2020 09:07 SEN GEL 03-04-2020 09:42 ÇANAKKALE’Yİ ANLAMAK 28-03-2020 10:21 YAN EY GÖNÜL YAN! 28-03-2020 10:15 LİBYA’DA NE İŞİMİZ VAR? 23-12-2019 09:22 KEŞFEDİLMEYİ BEKLEYEN ŞEHİR 09-12-2019 07:44 ‘YOL ODUR Kİ DOĞRU VARA’ 02-12-2019 07:28 ADI GÜZEL KENDİ GÜZEL 08-11-2019 07:15 AH TRABZON! 28-10-2019 07:22 HAYDİ KALK, DAVRAN! 08-10-2019 08:18 YABANCI DÜŞMANLIĞI İNSANLIK SUÇUDUR 21-09-2019 07:27 İSTİKBAL SAVAŞI 09-09-2019 08:16 ASIL TEHLİKE FETÖ’NÜN HALKA SIZMASI 27-07-2019 08:22 EĞİTİMDE NELER YAPILMALI 19-07-2019 08:18 BENZEYENLER BİRLEŞİR 12-06-2019 07:55 HERŞEY BİZDE GİZLİ 23-05-2019 10:07 BAHAR 16-05-2019 07:54 ERMENİ MESELESİ VE SOYKIRIM YALANI 25-04-2019 07:09 ÇAMLICA CAMİİ İSRAF MIDIR? 17-04-2019 07:45 ÇANAKKALE ÇANAKKALE… 18-03-2019 07:45 28 ŞUBAT DARBE MİYDİ? 01-03-2019 07:21 Arkadaş! Yurduma alçakları uğratma, sakın Siper et gövdeni, dursun bu hayasızca akın!’ 15-02-2019 13:49 Sarıkamış, Sözün Bittiği Yer 08-01-2019 07:34 Neden Yenildik? 03-01-2019 15:05 ‘ŞEB-İ ARUS’UN TILSIMI 22-12-2018 07:47 Niğde'nin Babası Ahmed Kuddusi Hazretleri 01-12-2018 13:39 CANIM KURBAN OLSUN SENİN YOLUNA 19-11-2018 15:25 AİLE GİDERSE... 02-11-2018 08:41 Rol Model Olmak 05-10-2018 08:44 Okumaktan maksat ne kişi hakkı bilmektİr Çün okudun bilmedİn Ha bir kuru emektir 19-09-2018 08:52 Diriliş Alpaslan! 27-08-2018 09:09 Sözde Değil 'Özde' Milli Eğitim 26-07-2018 10:53 Fetih ve Aşk 29-05-2018 08:15 Kızıelma 16-05-2018 09:05 Kahramanlar ve Hainler ! 13-03-2018 07:30 OKUR-YAZAR 24-02-2018 09:32 ‘ÖLMEZ İMİŞ AŞIK CANI!’ 30-01-2018 07:58 İŞTE MEDENİYET FARKI.! 17-01-2018 07:37 BİLİM VE DEĞERLER 03-01-2018 08:07 DELİ GÖNÜL.! 21-12-2017 07:29 KUDÜS’ÜN SAHİBİ VAR! 09-12-2017 10:50 ‘’O GÜL MEKKE’DE AÇILDI KOKUSU DÜNYAYA SAÇILDI’’ 30-11-2017 07:51 DERİN MESELE 15-11-2017 08:03
NAMAZ VAKİTLERİ
PUAN DURUMU
 • Süper LigOP
 • 1Trabzonspor921
 • 2Hatayspor919
 • 3Fenerbahçe919
 • 4Beşiktaş917
 • 5Fatih Karagümrük917
 • 6Galatasaray917
 • 7Alanyaspor917
 • 8Altay915
 • 9Konyaspor914
 • 10Adana Demirspor912
 • 11Kayserispor911
 • 12Gaziantep FK911
 • 13Sivasspor910
 • 14Başakşehir FK99
 • 15Antalyaspor99
 • 16Yeni Malatyaspor99
 • 17Göztepe98
 • 18Giresunspor98
 • 19Kasımpaşa96
 • 20Çaykur Rizespor91
HAVA DURUMU
Gazete Manşetleri
Yol Durumu
E-GAZETE
İL GENELİ COVİD TARAMASI 3
ANKET OYLAMA TÜMÜ
GÜNÜN KARİKATÜRÜ
E-Bülten Kayıt
ARŞİV ARAMA