Gazi KARABULUT
Gazi KARABULUT
Giriş Tarihi : 30-11-2018 09:01

Millet Bilinci Ve Onlar

Türk milletinin, tarihi süreci
incelendiğinde; millet bilincine
ulaşması dünyadaki pek
çok milletle kıyaslanamayacak
kadar eski bir geçmişe
sahip olduğu görülür.
Gılgamış Destanı, Hatti Kayıtları,
Sümer Yazıtları ve
bazı kutsal metinlerden elde
edilen bilgilere göre, Hz.
Nuh’un çocuklarının ve çocuklarından
olan çocuklarının
adları; Ham, Sam ve
Yafes şeklinde olduğu belirtilmektedir.
Yafes’in oğulları
ise ; “Türk, Gomer, Mogog,
Madai, Javan, Tubal, Meşeç,
Tiras” şeklinde ad almışlardır.
Oğuz Kağan Destanı ve döneme
ait Çin yıllıkları da
Türklerdeki yüksek millet
bilincini ortaya koymaktadır.
Bunun haricinde sadece Göktürk
Yazıtları bile, çağdaşları
ile kıyas götürmeyecek kadar
üstün millet bilincinin, en somut
belgesi olarak karşımıza
çıkmaktadır.
Bir bütünlük arz eden bu tarihsel
süreç içerisinde hanlar,
hanedanlar, isimler değişmiş
ama “millet olma bilinci”
hiç değişmemiştir. O bilinç,
beraberinde tarihsel bir ülkü
şuurunu da ortaya koymuştur.
Bu şuur, devlete mana
vermiş, milleti birlik hamuru
ile kenetlemiş, toprağı yurt
yapmıştır.
Bütün Türk devletleri, bu ülküyü
yaşatmış ve bir sonraki
kuşağa aktarmıştır. Nesilden
nesile taşınan ülkünün güç
kaynağı da devrin ülkücüleri
olmuştur.
Zaman zaman söylemler, eylemler,
kavramlar, idealler
köklerinin dışında manalara
büründürülmek istendiği görülmüştür.
Kavramlar tartışılmış,
tartıştırılmış, millet
bilinci ve ülkü şuuru zedelenmek
istenmiştir. İşte bu
anlam kargaşası, toplumdaki
millet bilincinin ve “ülkü”
şuurunun yeniden izah edilmesi
gereğini ortaya koymuştur.
Bu sorumluluktan hareketle
“ülkücülük” olarak ifade
ettiğimiz fikrî yapının ve bu
mücadeleyi verenlerin meselelere
ait kendi çözümlerinin,
uygulamalarının, gelecek tasarımlarının
toplumla buluşması
gerektiği ortadadır.
Belirtilen sorumluluk şuurunun,
devlet iradesine dönüşmesi
için; kendi mazisinden
beslenen, memleketin ve
milletin istikbaline ışık tutan
ve millet şuurunu devlet anlayışı
ile bütünleştiren; ülkücü
yaklaşımları ifade etmek
gerekmektedir.
Ülkücülüğün bir hayat ve
eylem tarzı olduğu ve daha
iyiye talip olma anlayışını
barındırdığı fikrinden hareketle;
satır başlarıyla millet
bilincini ülkü şuuru ile diri
tutan ülkücüleri şöyle ifade
edebiliriz:
Ülkücü hareketin geçmişine
baktığımız zaman garip Anadolu
çocuklarının, aileleri
tarafından gönderilen harçlıkları
ile tuttukları evlerde,
dumanını tüttürdükleri ocaklarında
şu temel kavramlar
üzerinde durduklarına şahit
oluruz:
Vatan, millet, din, devlet.
Birileri bu kutsal değerleri
yok etmek isterken ve millet
bilincini kavrayamazken bu
çocuklar, vatan çiçeğini kanları
ile sulamışlar ve bugün
o geçmişi anlamlandıramayanlar
da dâhil, top yekûn bir
milletin rahatını temin etmişlerdir.
Kunduraları eski, mideleri
boş ama başları dik, yiğit
Türk çocukları; millet bilincinin
eseri, ülkücüler!..
Onlar, cihana öncü bir Türkiye
oluşturma mücadelesinin
sahibi olan insanlardır.
Onlar, milletinin felaketini
felaketi, saadetini saadeti bilen,
beklentisiz kahramanlardır.
Onlar, Türk milletini buhranlar
anaforundan kurtarıp
millî ve manevi bütünlüğünü
sağlamış, ezel-ebet köprüsünü
doğru kurmuş, kökü mazide
olan bir ati hareketine
mensup olanlardır.
Onlar, yok edilmek istenen
bir neslin, “yeniden maneviyata
dönüş hareketi” ile
dirilişini sağlama mücadelesi
veren vefa erleridir.
Onlar ele, bele, dile hâkim
olma; tevazu ve fedakârlığı
hayata hâkim kılma, yaratılanı
sevme ve Yaratıcı’ya
izafeten ona hizmet etme
düsturları üzerine bir çizgiyi
gaye edinenlerdir.
Onlar, Türk’ün tarihinden
getirdiği Türk Cihan Hâkimiyeti
Mefkûresi’ni diriltmek,
Türk milletinin iktisadi, siyasi
ve sosyal meselelerine
çözüm üretmek,
Yok edilmek istenen bir nesli
yeniden asli cevheri ile tanıştırmak
ve barıştırmak,
Türk gençliğini millî ve ahlaki
değerleri ile donatıp sarsılmaz
bir iman sahibi kılarak
milletinin hizmetine sunmak,
Geçmişi ile bağları koparılan
milletimizi, tarihi ile barıştırıp
geleceğin milliyetçi büyük
Türkiye’sini kuracak nesiller
yetiştirmek için; somut,
toplumcu, etkin yaklaşımları
ortaya koyan bir idealin sahipleridir.
Onlar; Batıcılığı, Doğuculuğu,
bir taklitçilik müessesesi
hâline getiren ve bugün her
türlü mesuliyet duygusundan
yoksun, milletinin değerlerine
küfrederek milletinin ekmeğini
yiyenlere karşı millî
bir bilincin diriltilmesini
ülkü edinenlerdir.
Onlar, bu toprakların bin yılı
aşan kardeşliğini, gelecek
bin yıllara taşımak için doğudan
batıya, kuzeyden güneye
“bir olmak, iri olmak ve diri
olmak” için gerçek kardeşliğin
meşalesini yakma peşinde
olanlardır.
Çünkü onlar, ülkücülüğü;
dün bugün çizgisinde yarınlara
ait bütün soruların cevabını
ihtiva eden bir hayat
nizamı olarak gördüler.
Onlar, bütün bu reel ve ideal
şuuru; iman ettikleri dava
adına hiç yüksünmeden, bir
karşılık beklemeden, “desinler”
basitliğine düşmeden,
duruşunu ve mücadelesini
kişilere göre değil de Türk
milliyetçiliği ve Turan’a göre
şekillendiren, vazgeçmeyi
hiç düşünmeden fikrini, geleceğe
taşıma gayesi güden
millet bilincine sahip ülkücülerdir.

Gazi KARABULUT

Gazi KARABULUT

DİĞER YAZILARI SINAV ÖNCESİ SON TAVSİYELER​ 30-05-2022 16:29 NİĞDE BÜYÜR MÜ? 24-01-2022 08:32 NİĞDE BÜYÜR MÜ? 20-11-2021 13:08 DOĞU TÜRKİSTAN, GÜNEY TÜRKİSTAN, GÜNEY AZERBAYCAN DERKEN TÜRKİSTAN COĞRAFYASININ TEMEL MESELELERİNE GENEL BİR BAKIŞ 29-07-2021 14:31 TÜRKÇE BAKIŞ 16-05-2021 13:54 ÖZMEN, ERGENEKON, NEVRUZ VE VEFA 21-03-2021 11:56 BİR SETİN SERANCAMI  18-02-2021 16:29 BİZİM ÇOCUKLAR 27-12-2020 17:35 OKULLAR BEKLENTİLER ve ÖĞRETMENLER! 10-09-2020 13:17 YAZILSIN EFENDİM! 26-05-2020 20:29 “DAĞLAR ERİTEN SEVGİMLE BEN, YAPAYALNIZ KALDIK ORDA… ORTADA… KARANLIKTA… 09-05-2020 12:32 O YAZI 24-01-2020 07:41 DEVLET-İ EBED MÜDDET 03-10-2019 08:56 OKUL… 05-09-2019 09:08 KURT (BOZKURT) 10-08-2019 08:42 TÜRK 09-08-2019 08:36 MİLLİYETÇİLİK 02-08-2019 08:27 TURAN VE TURANCILIK 31-07-2019 08:27 TÜRK MİLLİYETÇİLERİNİN MEDENİYET ANLAYIŞI 24-07-2019 09:35 NESİLDEN NESİLE AKTARILAN TÜRK MİLLİYETÇİLİĞİ FİKRİNİN TEŞKİLAT SÜRECİ VE ÜLKÜ OCAKLARI 03-07-2019 07:30 Milliyetçiliğimiz “Yaşasın” Ve “Kahrolsun” Sloganları Etrafında Dolanan Bir Duygu Yığını Değildir. 26-06-2019 08:33 Bu Yavrulara Kim Acıyacak? 15-06-2019 08:24 BİZ ANADOLU’YA ÜLKÜ VE İMAN GÖTÜRÜYORUZ 21-05-2019 11:32 ÇAĞRI! 16-04-2019 07:13 BAŞBUĞ BİR ÜLKÜDÜR! 05-04-2019 08:48 BU BİR SEÇİM DEĞERLENDİRME YAZISI DEĞİLDİR. 03-04-2019 08:21 ELLİ YILLIK MÜCADELEYİ BEŞ BİN YILLIK TARİHTEN ALIP NİCE BİN YILLARA TAŞIMAK 12-02-2019 07:20 TÜRK MİLLİYETÇİLERİNİN MÜCADELESİ 30-01-2019 07:38 Vay Yalan Dünya ! 08-12-2018 07:01 Millet Bilinci Ve Onlar 30-11-2018 09:01 Alparslan Türkeş'in Romanını Yazmak ! 15-10-2018 09:19 Eğitim Öğretim İle İlgili Temel Beklentilere Pozitif Yaklaşımlar 25-09-2018 09:04 Okullar Açılırken Öğretmen 17-09-2018 10:51 Toplumcu Belediyecilik Anlayışının Milli Ve Yerli Kodlari -3- 13-09-2018 09:05 Toplumcu Belediyecilik Anlayişinin Milli Ve Yerli Kodlari -2- 12-09-2018 08:45 Toplumcu Belediyecilik Anlayişinin Milli Ve Yerli Kodlari -1- 11-09-2018 08:42 Milli Şuur ve Milletle Buluşma 28-08-2018 08:14 Türk Milliyetçilerinin Tarihi Sorumluluklarına Satır Başları 04-07-2018 09:39 Milliyetçi münevver olmak 21-05-2018 08:32 Dede Korkut Hikayelerinde değerler eğitimi 09-04-2018 08:56 ÜLKÜCÜ Türk Mİllİyetçİlİğİ Temel Kavramlar 20-12-2017 07:54 TÜRKİYE’NİN MAARİF DAVASI’NDA MUALLİM/ ÖĞRETMEN 22-11-2017 07:54 SARP YOKUŞ’UN KUT’U SIR’A DÖNÜŞÜRKEN 06-11-2017 07:28 TÜRK MİLLİYETÇİLİĞİ HAREKETİNİN TÜRK COĞRAFYASINDAKİ JEOSTRATEJİSİ NASIL OLMALIDIR? 18-10-2017 08:43 TÜRK MİLLİYETÇİLİĞİ HAREKETİNİN TÜRK COĞRAFYASINDAKİ JEOSTRATEJİSİ NASIL OLMALIDIR? 17-10-2017 08:19 TÜRK MİLLİYETÇİLİĞİ HAREKETİNİN TÜRK COĞRAFYASINDAKİ JEOSTRATEJİSİ NASIL OLMALIDIR? 16-10-2017 08:17 MİLLİYETÇİ AYDIN NEYE NEDEN İTİRAZ EDER? 02-10-2017 08:26 ÜLKÜCÜ YAZARLAR DERNEĞİ NİYE VAR ? 26-09-2017 08:25 HANGİSİNİ ANLATALIM, HANGİSİNE YANALIM? 14-09-2017 08:13 HANGİSİNİ ANLATALIM, HANGİSİNE YANALIM? 13-09-2017 08:27 KERKÜKLÜ BİR ANNENİN FERYADI 05-09-2017 09:58 Ülkücü Aydınlar 28-08-2017 08:06 DEĞERLER EĞİTİMİNE DUYULAN İHTİYAÇ 10-08-2017 13:59 DEĞERLERİN İNSAN ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ 09-08-2017 10:17 DEĞERLER EĞİTİMİ ÜZERİNE GENEL BİR BAKIŞ 09-08-2017 10:12 ÜLKENİN GELECEĞİ İÇİN ÜLKÜLERİN AKTARIMI 16-06-2017 14:06 BİTANECİKLERİM! 12-06-2017 11:02 BOZKURTLAR DİRİLMELİ 05-06-2017 08:38 NEDEN ÖNCE ÜLKE VE ÜLKÜ? 03-03-2017 16:15 AHDE VEFA İMANDANDIR 01-03-2017 13:32 KILIÇKIRAN’DAN ÇAKIROĞLU’NA 20-02-2017 18:20 EVET YİNE BİRLİKTEN BAHSEDECEĞİZ 10-01-2017 07:51 “Kahramanlarımız olduğu müddetçe birliğimizi bozamayacaklar” 09-01-2017 07:49 NAMUS LEKESİ DEĞİL O ANLIMDAKİ GÖRDÜĞÜNÜZ 09-01-2017 07:49 GELECEĞİ İNŞA ETMEK 21-12-2016 17:48 BAŞKA TÜRKİYE YOK 18-12-2016 18:44 TOPRAK KAN İÇERKEN… 16-12-2016 09:44 İNSANLIĞIN ÖLÜMÜNE DİRİLİŞ MUŞTUSU 10-12-2016 13:39 NEREYE BU GİDİŞ? 08-12-2016 07:11 METİN TOKDEMİR İLE SİYAH BEYAZ KARELERDEN MAVİ HAYALLERE 28-11-2016 08:59
NAMAZ VAKİTLERİ
PUAN DURUMU
 • Süper LigOP
 • 1Adana Demirspor00
 • 2Alanyaspor00
 • 3Antalyaspor00
 • 4Başakşehir FK00
 • 5Beşiktaş00
 • 6Fatih Karagümrük00
 • 7Fenerbahçe00
 • 8Galatasaray00
 • 9Gaziantep FK00
 • 10Giresunspor00
 • 11Hatayspor00
 • 12İstanbulspor00
 • 13Kasımpaşa00
 • 14Kayserispor00
 • 15Konyaspor00
 • 16MKE Ankaragücü00
 • 17Sivasspor00
 • 18Trabzonspor00
 • 19Ümraniyespor00
HAVA DURUMU
Gazete Manşetleri
Yol Durumu
E-GAZETE
POMEM MEZUNİYET -2022
ANKET OYLAMA TÜMÜ
GÜNÜN KARİKATÜRÜ
E-Bülten Kayıt
ARŞİV ARAMA
Tasarım