Gazi KARABULUT
Gazi KARABULUT
Giriş Tarihi : 25-09-2018 09:04

Eğitim Öğretim İle İlgili Temel Beklentilere Pozitif Yaklaşımlar

Eğitim-öğretimin merkezinde insan olması, temel değerlendirmelerin insan üzerinden yapılması, eğitim-öğretim kurumlarından da beklentilerin yüksek tutulmasına sebep olmaktadır. Haliyle değişen ve gelişen dünyanın ihtiyaçlarına cevap verecek donanıma sahip bireyler yetiştirme gereği ortaya çıkmıştır. Ancak dünyanın baş döndüren dönüşümü, aynı zamanda pek çok problemleri de beraberinde getirmiştir. Hem teknolojik ürünlerin sunduğu imkânlar -ve tahripler-; hem de cemiyet hayatının, yerini bireysel tercihlere bırakmış olması eğitim-öğretimle ilgili kurum, çalışan ve paydaşlarının yükünü artırmış; yeni yaklaşımların ortaya konmasını gerekli kılmıştır.
2023’E DOĞRU TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ
Milli Eğitim Bakanlığı, meselenin ehemmiyetine dikkat çekmek amacıyla, eğitim-öğretimle ilişkili sivil toplum kuruluşları ve değişik paydaşlarla “2023’e Doğru Türk Eğitim Sistemi” başlıklı bir çalıştay düzenledi. Çalıştayda şu sorulara çözüm arandı:
1)Nasıl bir müfredata ihtiyacımız var? 
2)Nasıl bir öğretmen istiyoruz? 
3)Kaliteli eğitim için nasıl bir okul ortamı oluşturmalıyız?
 4)Bölgeler arası eğitim farklarını gidermek için ne tür önlemler alınmalı?
5)Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavları nasıl olmalı? 
6)Eğitim sisteminde izleme, değerlendirme, ölçme, denetim, özdenetim mekanizmaları nasıl olmalı? 
7) Eğitim sistemimizde kültür, sanat ve spor etkinliklerine nasıl yer verilmeli? 
EĞİTİM 2023 DERNEĞİ’NİN TESPİTLERİ
Bu ve benzeri meseleleri, eğitim ile ilgili pek çok sivil yapılanma yer yer gündeme taşımış farklı çözüm önerileri teklif etmiştir. Mesela 2012 yılında Eğitim 2023 Derneği;
 “Ülkemizi; “bilgi ve sevgi” düsturuyla bilgi toplumu seviyesine ulaştırmayı, 
Cumhuriyetimizin yüzüncü yılını ifade eden 2023 yılında lider ülke Türkiye hedefini gerçekleştirmeyi,
Millet hayatına yön veren eğitim alanında politika ve görüş ortaya koymayı; 
Bu alanlarda kamuoyunu bilimsel verilere dayalı olarak aydınlatmayı amaçlayan, milli bir eğitim,” talep etmiş.
Yine “2023 yılına gelindiğinde Türk millî eğitim sisteminde eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması, 
Meslekî ve teknik beceri eğitimi almış her ferdin, istihdam edilmesi, 
Eğitim aracılığıyla, engelli çocuklarımız başta olmak üzere her ferdinin sosyalleşmesine katkı sağlanması, 
Kız çocuklarımızın yükseköğretime kadar devam etmede, büyük bir oranla ülke genelinde benzerlik göstermesi için gerekli tedbirlerin alınmış olması, 
Türkçe dilinin bilimsel dil olarak, öncelikle kendi ülkemizde ve nihayetinde dünya ülkeleri tarafından tanınması adına çalışmaların gerçekleşmiş olması, 
Eğitimin tüm kademelerindeki sorunlarını aşmış olmasının ötesinde dünya ülkelerine bu anlamda rol model olacak bir sisteme kavuşmuş olması en büyük arzumuzdur,” denilmiş. 
Sonra bazı kavramlara dikkat çekilmiş. “Geleceğin eğitim sistemini sorgulamaya başladığınız zaman, otomatik olarak gelecekte nasıl bir medeniyet tasavvurunda bulunduğunuzu; bireyi, toplumu ve devletinizi ne şekilde tahayyül etmeniz gerektiğini de açıklamanız gerekmektedir,” denildikten sonra acı bir gerçek gündeme taşınmış.
 “Çağın süper güçlerinin temas ettikleri topraklarda, sefaletin, kan ve gözyaşının dökülmesine sebep oldukları medeniyetlerinin; bencil, sevgiden ve dolayısıyla mutluluktan arınmış bir mantaliteye dayanmasıdır.” 
Bu tespitin ardından tasavvurlar ortaya konmuş.
Birey hak ve özgürlüklerinin olduğu; 
Adalet önünde, Cumhurbaşkanı’ndan dağdaki çobana varana kadar herkesin eşit ve kıymetli göründüğü; 
Devlet imkânlarından her vatandaşının eşit oranda faydalandığı; 
Sınırları içerisindeki gelişmişliğin homojen olduğu; 
Cinsiyet ayrımının gözetilmediği; 
Bilgi, teknoloji ve üretimde ülkenin, dünya devi olduğu; 
Bireylerin insan onuruna yakışır bir gelire sahip olduğu; 
Yaşlıların, güçsüzlerin, bakıma muhtaç insanların korunması noktasında, devlet başta olmak üzere STK’ların ve toplumun duyarlılığı ile bir tek insanın dahi zayi edilmediği; 
Sanayisi, tarımı, sanatı gelişmiş; okuyan, sorgulayan, araştıran, düşüncelerini özgür bir şekilde ifade edebilen, özetle yurdunda ve yurtdışında itibarı olan fert ve yapılanmanın olduğu; 
Dünya insanlığının medeniyet noktasında referans aldığı bir Türkiye;
Yani güçlü, lider bir ülke...” talebi dillendirilmiş.
2023’E DOĞRU TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNDE ÖĞRETMEN
Şimdi, bu taleplerin yeniden resmi bir şekilde gündeme taşınmış olması gayet sevindirici bir gelişmedir. Nitekim “2023’e Doğru Türkiye’de Eğitim” programının öğretmenlere yönelik kurs çalışmasına baktığımızda gayet olumlu bir program taslağı göze çarpmaktadır. Mesela öğretmenlerden beklenen yeterliliklerden bahsediliyor. “Öğretmenlerimizin, etkili öğretim yöntem ve tekniklerini; öğrenci merkezli ve aktif öğrenme anlayışıyla sınıf içi uygulamalarda hayata geçirebilmeleri için; 
Bilgilerini tazeleyebilmeleri,
Becerilerini geliştirmeleri,
Tutum ve davranışlarıyla rol model olabilmeleri,” konularına yer verilmiş.
2023’E DOĞRU TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNDE ÖĞRENCİ
Öğrencilerle ilgili hedeflenen kazanımlar için ortaya konan beklentiler de umut verici yaklaşımlar ihtiva etmektedir.
“Yaşam becerileri,
Yaratıcı düşünce becerileri,
İşbirliği ve liderlik,
Girişimcilik,
Yetkinlikler,
İletişim becerileri,
Değerler,
Eleştirel düşünme becerileri,
Revize edilmiş Bloom taksonomisi,
Problem çözme ve karar verme becerileri,” başlıklarının yer aldığı ve her başlığın detaylı yetkinliklerle beslendiği bir hedef zinciri ortaya konmuş.
KÖPRÜ
Bütün bunlar göstermektedir ki eğitim öğretim dünyası pozitif adımlara anında olumlu karşılık vermektedir. Çünkü bu konuda bir açlık söz konusudur. 
Yıllardır ihmal edilen en temel alanla ilgili somut adımlar atılıyor olması gayet sevindiricidir. Milliyetçi eğitimci yazarlar, geçmişten günümüze bu meseleleri ortaya koymuşlar ve somut pek çok çözüm önerisi de sunmuşlardır. Büyük Türkçü Sosyolog Ziya Gökalp, Prof. Dr. Mümtaz Turhan, Prof. Dr. Erol Güngör, Seyit Ahmet Arvasi, Nurettin Topçu, Prof. Dr. Necmettin Hacıeminoğlu ve daha niceleri…
O zaman bir kez de biz tekrar edelim:
Netice olarak “beşikten mezara kadar” devam eden insan hayatının köprüsü, eğitimdir. Eğitimin ana unsuru öğretmen olduğuna göre bir bakıma köprünün sağlamlığı eğitimcinin ilkeleri ile şekillenir.
O zaman “ köprü” öğretmendir, denilebilir.
Ve bu, öyle bir köprü olmalıdır ki dün bugün çizgisinde yarınlara ışık tutabilmeli; o ışık, yakından uzağa doğru bütün toplumu aydınlatmalıdır.
Ve bu, öyle bir köprü olmalı ki, köprüden geçenler, memleketin dört bir yanına; adalet sunmak, ilim aşılamak, ahlak temelli bir toplum inşa etmek için yayılmalıdır.
Gazi KARABULUT

Gazi KARABULUT

DİĞER YAZILARI SINAV ÖNCESİ SON TAVSİYELER​ 30-05-2022 16:29 NİĞDE BÜYÜR MÜ? 24-01-2022 08:32 NİĞDE BÜYÜR MÜ? 20-11-2021 13:08 DOĞU TÜRKİSTAN, GÜNEY TÜRKİSTAN, GÜNEY AZERBAYCAN DERKEN TÜRKİSTAN COĞRAFYASININ TEMEL MESELELERİNE GENEL BİR BAKIŞ 29-07-2021 14:31 TÜRKÇE BAKIŞ 16-05-2021 13:54 ÖZMEN, ERGENEKON, NEVRUZ VE VEFA 21-03-2021 11:56 BİR SETİN SERANCAMI  18-02-2021 16:29 BİZİM ÇOCUKLAR 27-12-2020 17:35 OKULLAR BEKLENTİLER ve ÖĞRETMENLER! 10-09-2020 13:17 YAZILSIN EFENDİM! 26-05-2020 20:29 “DAĞLAR ERİTEN SEVGİMLE BEN, YAPAYALNIZ KALDIK ORDA… ORTADA… KARANLIKTA… 09-05-2020 12:32 O YAZI 24-01-2020 07:41 DEVLET-İ EBED MÜDDET 03-10-2019 08:56 OKUL… 05-09-2019 09:08 KURT (BOZKURT) 10-08-2019 08:42 TÜRK 09-08-2019 08:36 MİLLİYETÇİLİK 02-08-2019 08:27 TURAN VE TURANCILIK 31-07-2019 08:27 TÜRK MİLLİYETÇİLERİNİN MEDENİYET ANLAYIŞI 24-07-2019 09:35 NESİLDEN NESİLE AKTARILAN TÜRK MİLLİYETÇİLİĞİ FİKRİNİN TEŞKİLAT SÜRECİ VE ÜLKÜ OCAKLARI 03-07-2019 07:30 Milliyetçiliğimiz “Yaşasın” Ve “Kahrolsun” Sloganları Etrafında Dolanan Bir Duygu Yığını Değildir. 26-06-2019 08:33 Bu Yavrulara Kim Acıyacak? 15-06-2019 08:24 BİZ ANADOLU’YA ÜLKÜ VE İMAN GÖTÜRÜYORUZ 21-05-2019 11:32 ÇAĞRI! 16-04-2019 07:13 BAŞBUĞ BİR ÜLKÜDÜR! 05-04-2019 08:48 BU BİR SEÇİM DEĞERLENDİRME YAZISI DEĞİLDİR. 03-04-2019 08:21 ELLİ YILLIK MÜCADELEYİ BEŞ BİN YILLIK TARİHTEN ALIP NİCE BİN YILLARA TAŞIMAK 12-02-2019 07:20 TÜRK MİLLİYETÇİLERİNİN MÜCADELESİ 30-01-2019 07:38 Vay Yalan Dünya ! 08-12-2018 07:01 Millet Bilinci Ve Onlar 30-11-2018 09:01 Alparslan Türkeş'in Romanını Yazmak ! 15-10-2018 09:19 Eğitim Öğretim İle İlgili Temel Beklentilere Pozitif Yaklaşımlar 25-09-2018 09:04 Okullar Açılırken Öğretmen 17-09-2018 10:51 Toplumcu Belediyecilik Anlayışının Milli Ve Yerli Kodlari -3- 13-09-2018 09:05 Toplumcu Belediyecilik Anlayişinin Milli Ve Yerli Kodlari -2- 12-09-2018 08:45 Toplumcu Belediyecilik Anlayişinin Milli Ve Yerli Kodlari -1- 11-09-2018 08:42 Milli Şuur ve Milletle Buluşma 28-08-2018 08:14 Türk Milliyetçilerinin Tarihi Sorumluluklarına Satır Başları 04-07-2018 09:39 Milliyetçi münevver olmak 21-05-2018 08:32 Dede Korkut Hikayelerinde değerler eğitimi 09-04-2018 08:56 ÜLKÜCÜ Türk Mİllİyetçİlİğİ Temel Kavramlar 20-12-2017 07:54 TÜRKİYE’NİN MAARİF DAVASI’NDA MUALLİM/ ÖĞRETMEN 22-11-2017 07:54 SARP YOKUŞ’UN KUT’U SIR’A DÖNÜŞÜRKEN 06-11-2017 07:28 TÜRK MİLLİYETÇİLİĞİ HAREKETİNİN TÜRK COĞRAFYASINDAKİ JEOSTRATEJİSİ NASIL OLMALIDIR? 18-10-2017 08:43 TÜRK MİLLİYETÇİLİĞİ HAREKETİNİN TÜRK COĞRAFYASINDAKİ JEOSTRATEJİSİ NASIL OLMALIDIR? 17-10-2017 08:19 TÜRK MİLLİYETÇİLİĞİ HAREKETİNİN TÜRK COĞRAFYASINDAKİ JEOSTRATEJİSİ NASIL OLMALIDIR? 16-10-2017 08:17 MİLLİYETÇİ AYDIN NEYE NEDEN İTİRAZ EDER? 02-10-2017 08:26 ÜLKÜCÜ YAZARLAR DERNEĞİ NİYE VAR ? 26-09-2017 08:25 HANGİSİNİ ANLATALIM, HANGİSİNE YANALIM? 14-09-2017 08:13 HANGİSİNİ ANLATALIM, HANGİSİNE YANALIM? 13-09-2017 08:27 KERKÜKLÜ BİR ANNENİN FERYADI 05-09-2017 09:58 Ülkücü Aydınlar 28-08-2017 08:06 DEĞERLER EĞİTİMİNE DUYULAN İHTİYAÇ 10-08-2017 13:59 DEĞERLERİN İNSAN ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ 09-08-2017 10:17 DEĞERLER EĞİTİMİ ÜZERİNE GENEL BİR BAKIŞ 09-08-2017 10:12 ÜLKENİN GELECEĞİ İÇİN ÜLKÜLERİN AKTARIMI 16-06-2017 14:06 BİTANECİKLERİM! 12-06-2017 11:02 BOZKURTLAR DİRİLMELİ 05-06-2017 08:38 NEDEN ÖNCE ÜLKE VE ÜLKÜ? 03-03-2017 16:15 AHDE VEFA İMANDANDIR 01-03-2017 13:32 KILIÇKIRAN’DAN ÇAKIROĞLU’NA 20-02-2017 18:20 EVET YİNE BİRLİKTEN BAHSEDECEĞİZ 10-01-2017 07:51 “Kahramanlarımız olduğu müddetçe birliğimizi bozamayacaklar” 09-01-2017 07:49 NAMUS LEKESİ DEĞİL O ANLIMDAKİ GÖRDÜĞÜNÜZ 09-01-2017 07:49 GELECEĞİ İNŞA ETMEK 21-12-2016 17:48 BAŞKA TÜRKİYE YOK 18-12-2016 18:44 TOPRAK KAN İÇERKEN… 16-12-2016 09:44 İNSANLIĞIN ÖLÜMÜNE DİRİLİŞ MUŞTUSU 10-12-2016 13:39 NEREYE BU GİDİŞ? 08-12-2016 07:11 METİN TOKDEMİR İLE SİYAH BEYAZ KARELERDEN MAVİ HAYALLERE 28-11-2016 08:59
NAMAZ VAKİTLERİ
PUAN DURUMU
 • Süper LigOP
 • 1Adana Demirspor00
 • 2Alanyaspor00
 • 3Antalyaspor00
 • 4Başakşehir FK00
 • 5Beşiktaş00
 • 6Fatih Karagümrük00
 • 7Fenerbahçe00
 • 8Galatasaray00
 • 9Gaziantep FK00
 • 10Giresunspor00
 • 11Hatayspor00
 • 12İstanbulspor00
 • 13Kasımpaşa00
 • 14Kayserispor00
 • 15Konyaspor00
 • 16MKE Ankaragücü00
 • 17Sivasspor00
 • 18Trabzonspor00
 • 19Ümraniyespor00
HAVA DURUMU
Gazete Manşetleri
Yol Durumu
E-GAZETE
POMEM MEZUNİYET -2022
ANKET OYLAMA TÜMÜ
GÜNÜN KARİKATÜRÜ
E-Bülten Kayıt
ARŞİV ARAMA
Tasarım