Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, evi olmayan vatandaşlara asgari ücretin yarısı kadar kira yardımı yapılması için Kanun Teklifi hazırladı. Teklifini Meclis Başkanlığına sunan Gürer, ülkemizde konut kira fiyatlarının hızla artıyor olmasının toplumsal bir krize dönüşme riski taşıdığını anlattı.
KİRACILARA NEFES ALDIRACAK KANUN TEKLİFİ
CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, kiracılara bir nebze de olsun nefes aldıracak bir kanun teklifi hazırladı
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanununda Değişiklik Yapılmasına dair Kanun Teklifi hazırlayan CHP Milletvekili Gürer’in, teklifinin kabul edilmesi halinde, evi olmayan vatandaşlara asgari ücretin yüzde 50’si oranında kira yarımı yapılacak.
KONUT KİRALARINDAKİ ARTIŞ TOPLUMSAL KRİZE YOL AÇABİLİR
Ülkemizde son dönemde konut kira fiyatlarının hızla artışının toplumsal bir kriz potansiyeli taşıdığına dikkat çeken CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, yüksek kira fiyatlarının hem kiracıları hem de ev sahiplerini endişelendiren bir soruna dönüştüğüne işaret etti.
AKP iktidarının plansız ve öngörüden uzak ekonomi politikalarının, ev kiralarının fahiş şekilde yükselmesine ve insanların uygun kiralık ev bulma konusundaki zorluklar yaşamalarına neden olduğunu vurgulayan CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Ekonomik kriz ortamında, bu durum mevcut kiralık konutların fahiş fiyatlarla kiralanmasına yol açarak, ev kiralarının özellikle büyük şehirlerde asgari ücretin neredeyse iki katına yükselmesine sebep olmuştur” değerlendirmesinde bulundu.
YÜZDE 25’LİK ARTIŞA UYAN YOK!
Kira fiyatlarındaki bu artışa herhangi uygulanabilir bir müdahalede bulanamayan AKP iktidarının, ev sahipleri ile kiracılar arasında yaşanan gerginliğin de baş sorumlusu olduğunu ifade eden CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Yasal olarak yüzde 25'ten fazla zam yapılamamasına rağmen, bazı ev sahipleri eski kiracılarını evlerden çıkarmak için her türlü yolu denemektedir. Bu, psikolojik baskıdan illegal tehditlere kadar farklı boyutlarda yaşanan sorunları içermektedir. İktidarın kira fiyatlarına müdahale için belirlediği yüzde 25 üst sınır şartı maalesef uygulamada hayata geçirilememiştir” diye konuştu.
KİRALAR ARTIYOR
CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, AKP iktidarının yanlış ekonomi politikaları sonucunda oluşan ekonomik kriz ortamının, yüksek enflasyona ve döviz kurlarında yükselişe neden olduğunu, bu durumun da kira fiyatlarının yükselmesiyle sonuçlandığını belirtti.
Ülkemizin içinde bulunduğu kriz ortamının, her geçen gün vatandaşlar üzerinde olumsuz etkilerini artırdığına değinen Gürer, bu bağlamda, kira fiyatlarına siyasi iktidar tarafından bir çözüm üretilmesi gerektiğini anlattı.
KİRA YARDIMI ÖNERİSİ
CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Kira sorununun çözülmesi için ev sahibi olamayan vatandaşlar için kira yardımı, sosyal adaletin sağlanması açısından kritik bir ihtiyaç olarak karşımıza çıkmaktadır. Kira yardımı, gelir eşitsizliğini azaltarak sosyal adaleti destekler. Düşük gelirli aileler için uygun konutlara erişimin zor olması, bu adaletsizliği daha da derinleştirebilir. Ayrıca, düşük gelirli ailelerin aylık giderlerini azaltarak yoksulluğun önlenmesine katkı sağlar” ifadelerini kullandı.
KİRACILAR İÇİN ACİL ÖNLEM ŞART
CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, TBMM Başkanlığına sunduğu Kanun Teklifinin son bölümünde ise şu görüşlere yer verdi:
“Türkiye'de konut kira fiyatlarının hızla yükselmesi, toplumsal bir krize dönüşme riski taşımaktadır. Bu sorunun çözümü için hükümetin acil önlemler alması gerekmektedir. Bu nedenle ev sahibi olamayan vatandaşlar için asgari ücretin %50’sioranında kira yardımı yapılması, hem bireylerin ve beraberinde toplumun refah ve huzurunun artışına olanak sağlayacaktır.”
MADDE GEREKÇELERİ
MADDE 1- Ev sahibi olamayan ve konut kirası ödeyen vatandaşlar için asgari ücretin yüzde 50’si oranında kira yardımı yapılması amaçlanmıştır.
SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMAYI TEŞVİK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ
MADDE 1
- 29/05/1986 tarihli ve 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanununa aşağıdaki ek madde eklenmiştir.
“EK MADDE 6-Kişilerin tapuda kayıtlı gayrimenkulü olmayanlar, konut kiralarını ödüyorlarsa, o yıl için belirlenen asgari ücretin yüzde 50’si oranında kira yardımından yararlanabilirler. Bu hususa dair uygulama kuralları, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından birlikte belirlenir. Bu kira yardımı ödemeleri Hazine tarafından karşılanır ve Cumhurbaşkanı, illere göre kira yardım miktarını yüzde 50'ye kadar artırma yetkisine sahiptir.”
MADDE 2- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3- Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.
(Dahi GEDİK)