Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, kendi işini kurmak isteyen vatandaşlara devlet destek paketi açıklarken, Bakan Işıkhan engelli girişimci adaylarına 150 bin, eski hükümlü girişimci adaylarına 110 bin liraya kadar hibe desteği alabileceği bilgisini paylaştı. Hibe programına son başvuru tarihi ise 15 Aralık 2023.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kendi işini kurmak isteyen engelli girişimci ve hükümlü vatandaşlara müjdeli haberi verdi.
110 BİN İLE 150 BİN LİRA HİBE
Bakan Işıkhan, '' İŞKUR aracılığı ile engelli ve eski hükümlü vatandaşlarımızın hayallerini gerçeğe dönüştürmek için çalışıyoruz. Kendi işini kurmak isteyen engelli girişimci adaylarına 150 bin liraya kadar, eski hükümlü girişimci adaylarına 110 bin liraya kadar hibe desteği veriyoruz. Başvurmak isteyen vatandaşlarımız detaylı bilgi için http://iskur.gov.tr adresinde 'duyurular' bölümünden başvuru rehberine erişebilir. Son başvuru tarihi 15 Aralık 2023'' dedi.
2024/1’NCİ Dönemine İlişkin Engelli ve Eski Hükümlü Proje Başvuruları Başladı!
Engelli ve eski hükümlü çalıştırmayan işverenlerden tahsil edilen idari para cezalarından; engellilerin mesleki eğitim ve rehabilitasyonu, işe ve işyerine uyumlarının sağlanması ve engelliler ile eski hükümlülerin kendi işini kurmaları için hazırlanacak projelere destek verilecek. Verilecek desteğin amacı, engelli ve eski hükümlülerin kendi işlerini kurmasına ve engellilerin mesleki eğitim alarak istihdam edilmeleri ve rehabilitasyonlarına yardımcı olmak.
Engelli ve eski hükümlü çalıştırmayan işverenlerden veya işveren vekillerinden 22/05/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu’nun 101. maddesi uyarınca tahsil edilen idari para cezalarının kullanımı hakkında karar vermeye yetkili Komisyonun kuruluşu ile çalışmasına ve hazırlanacak projelere ilişkin usul ve esaslar, “Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırmayan İşverenlerden Tahsil Edilen İdari Para Cezalarını Kullanmaya Yetkili Komisyona Dair Yönetmelik1” ile belirlendi.
 Ayrıca Yönetmeliğin uygulanmasında ortaya çıkabilecek tereddütlere ve hazırlanacak projelere ilişkin olarak açıklamalar yapmak amacı ile “Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırmayan İşverenlerden Tahsil Edilen İdari Para Cezalarını Kullanmaya Yetkili Komisyonun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Genelge (2015/1)” 2 yayımlandı.
Yönetmeliğin 8. maddesi kapsamında hazırlanan bu Rehber ile söz konusu Komisyona sunulacak projelerin öncelikleri ve özellikleri ile başvuru formunun hazırlanması ve başvurunun yapılmasına ilişkin konularda başvuru sahiplerinin bilgilendirilmesi amaçlandı.
DESTEĞİN AMACI
Komisyon tarafından verilecek desteğin amacı, eski hükümlülerin kendi işlerini kurması, engellilerin mesleki eğitim ve mesleki rehabilitasyon, işe ve işyerine uyum, destek teknolojileri ve korumalı işyeri projeleri ile diğer projeler aracılığıyla istihdamlarına yardımcı olmak.
DESTEĞİN DAYANAĞI
Verilen desteğin kaynağı, engelli ve eski hükümlü çalıştırmayan işverenlerden veya işveren vekillerinden 4857 sayılı İş Kanunu’nun 101. maddesi uyarınca tahsil edilen idari para cezalarıdır. Söz konusu tahsil edilen cezaların yönetimi, 4857 sayılı Kanunu’nun 30. maddesinin yedinci fıkrasına istinaden oluşturulan ve Türkiye İş Kurumu Genel Müdürünün başkanlığında, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğü, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, en çok işçi ve işvereni temsil eden üst kuruluşların ve en çok engelliyi temsil eden üst kuruluşun birer temsilcisi olmak üzere bir başkan ve yedi üyeden oluşan Komisyon tarafından yerine getirilmek.
HANGİ TÜR PROJELER DESTEKLENECEKTİR?
İş Kanunu’nun 30. maddesi gereğince aşağıdaki amaçlara yönelik hazırlanacak projeler Komisyon değerlendirmesi sonrasında desteklenebilecektir.
1- Eski hükümlülerin kendi işini kurmalarına yönelik projeler,
2- Engellinin istihdamını sağlayacak destek teknolojilerine yönelik projeler,
3- Engellinin işe yerleştirilmesi, işe ve işyerine uyumunun sağlanmasına yönelik projeler,
4- Engellilerin istihdam edilebilirliklerini artırıcı mesleki eğitim ve mesleki rehabilitasyona yönelik projeler,
5- Ruhsal ve zihinsel engelli bireylerin istihdam edileceği Korumalı İşyeri Desteğine yönelik projeler,
6- Engellilere yönelik diğer projeler.
(İbrahim UGUN)