Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ömer Fethi Gürer, kamu kurumlarında çalışan işçilerden mühendislik fakültelerini bitirenlerin, mühendislik intibaklarının yapılarak, ‘İşçi mühendislik’ kadrosuna geçirilmesi için Kanun Teklifi hazırladı.
İŞÇİ MÜHENDİSLİK KADROSU
CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, kamu da işçi olarak çalışırken mühendislik fakültelerinin bitirenlerin, ‘işçi mühendislik’ kadrosuna alınmaları istemiyle hazırladığı Kanun Teklifini, TBMM Başkanlığına sundu.
SONRADAN MÜHENDİS OLAN KAMU İŞÇİLERİNİN SORUNLARI
CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinde, Kamu kurumlan ve KİT'lerde (Kamu İktisadi Teşebbüs) çalışan mühendislerin, 2015 yılından itibaren çeşitli gerekçelerle iş sözleşmesine dayalı olarak 4857 sayılı İş Kanunu'na tabi personel olarak istihdam edildiğine dikkat çekti. Gürer, ancak kamu işçisi olarak istihdam edilen ve sonradan mühendislik diplomasını kazanan kamu işçilerin, işçi mühendis kadrosuna alınmadığını ifade etti.
MÜHENDİS OLANLAR MÜHENDİSLİK KADROLARINA GEÇİRİLMELİ
4857 İş Kanunu'nda işçilerin görevde yükselmesini engelleyici bir madde veya kanun hükmü de bulunmadığına işaret eden CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “ Ancak, kamu kurumlarında çalışan bu işçiler, branşlarında uzman olmalarına rağmen çeşitli nedenlerle işçi mühendislik kadrosuna intibakları yapılanmamaktadır. Özellikle T.C. Devlet Demiryolları, Karayolları Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri, TEİAŞ ve MSB'ye bağlı TSK Fabrikaları gibi kamu ve KİT kurumlarında çalışan işçiler mühendislik fakültesini bitirenler, gerekli intibak işlemleri yapılmadan işçi mühendislik kadrosuna geçirilmemektedir” ifadelerini kullandı.
Bu durumun, işçilerin mesleki yetkinliklerinin ve unvanlarının gereğince kullanmasını engellediğini ve uygun pozisyonlarda çalışmalarını zorlaştırdığını anlatan CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Kanun Tekliğinin ayrıntılarında şu ifadelere yer verdi: “Meslekleriyle ilgili toplantılara, seminerlere ve eğitimlere katılmalarını da kısıtlamaktadır. Bu edenle, kamu kurumlarında çalışan işçi mühendislerin intibak taleplerinin yerine getirilmesi ve işçi mühendis kadrosunda çalıştırılmaları, devlete mali bir yük getirmeyeceği göz önünde bulundurularak önemlidir. Bu düzenleme, hem işçilerin haklarını koruyacak hem de kamu hizmetlerinin daha etkin bir şekilde yürütülmesine katkı sağlayacaktır.”
MADDE GEREKÇELERİ
MADDE 1- Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları, Karayolları Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri, TEİAŞ, MSB bağlı TSK Fabrikaları gibi kamu ve KİT kurumlarında çalışan İşçilerden, mühendislik fakültesini bitiren işçilerin gerekli olan mühendislik intibakları yapılarak ve işçi mühendislik kadrosuna geçirilmelerini öngörmektedir.
(Dahi GEDİK)