Niğdelilerin ölüm nedeni ile sayıları belli oldu Niğdelilerin ölüm nedeni ile sayıları belli oldu

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, işsizlik ödeneği miktarının artırılması, ödeme sürelerinin uzatılması amacıyla Kanun Teklifi hazırladı.
CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, ‘İşsizlik Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair’ hazırladığı Kanun Teklifinde, ülkemizde meydana gelen ekonomik krizin, gün geçtikçe halkın yaşamını olumsuz yönde etkileyen bir duruma dönüştüğüne dikkat çekti.
İŞSİZ KALAN BİREYLERİN ZORLUKLARLA BAŞA ÇIKMA ŞANSI AZALIYOR
AKP iktidarının uyguladığı ekonomi politikalarındaki hataların, krizin derinleşmesine ve vatandaşların üzerindeki baskıların artmasına neden olduğuna işaret eden Ömer Fethi Gürer, “Ülkedeki işsizlik oranları, resmi olarak TÜİK verileriyle sunulmaktadır, bu verilerin artık halkın gerçek durumunu yansıtmadığı açıkça görülmektedir. Ekonomik krizin negatif etkileriyle başa çıkmak zorunda kalan işsiz bireyler için yaşam koşulları daha da zorlaşmaktadır” ifadelerine yer verdi.
İŞSİZLİK SİGORTASINA ERİŞİM ŞARTLARI KOLAYLAŞTIRILMALI
İşsizlik sigortasının, işsiz kalan bireylerin ve ailelerinin maddi ve manevi zorluklarını bir miktar hafifletmesi gerektiğine değinen CHP Milletvekili Gürer, İşsizlik sigortasına erişim şartlarındaki zorlukların, bu amaca hizmet etmeyi zorlaştırdığını belirtti.
İŞSİZLİK ÖDENEĞİ SÜRESİ UZATILMALI
İşsizlik ödeneğinin, işsiz kalan bireylerin geçimlerine katkıda bulunan önemli bir sosyal güvence olduğunu de vurgulayan CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Bu ödeneğin süresinin uzatılması, işsiz kalan bireylerin bir süreliğine de olsa ekonomik olarak daha güvende hissetmelerine bir nebze olsun katkı sağlayacaktır. Ayrıca, işsizlik sigortasının erişimini kolaylaştırmak ve şartları makul düzeylere getirmek hem bireylerin hem de toplumun ekonomik güvenliği açısından büyük önem taşımaktadır. İşsizlik durumunda hızlı bir şekilde destek almak, bireylerin temel ihtiyaçlarını karşılamalarına yardımcı olacaktır” diye konuştu.
İŞSİZLİK ÖDENEĞİ MİKTARI YÜZDE 40’DAN YÜZDE 75’E ÇIKARILMALI
İşsizlik sigortası kapsamında yapılan ödeme miktarlarında artış sağlanması için günlük işsizlik ödeneği miktarının yüzde 40'tan yüzde 75'e çıkarılmasını öneren Gürer,” İşsizlik sigortasına erişimin kolaylaştırılması için hizmet akdinin sona ermesinden önce hizmet akdine tabi olunan gün sayısının 120'den 60 güne indirilmesi ve ödemelerin daha uzun bir süreye yayılması gibi düzenlemeler, ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik kriz ortamında işsizlik sigortası için öncelikli olarak hayata geçirilmesi gereken kritik düzenlemelerdir” şeklinde konuştu.
Bu önemli değişikliklerin, günlük işsizlik ödeneği miktarındaki artış ile işsiz kalan bireylerin maddi ihtiyaçlarını daha etkin bir şekilde karşılamalarına olanak tanıyacağını anlatan CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Ayrıca, hizmet akdine tabi olunan gün sayısının azaltılması, işsizlik sigortasına erişimi kolaylaştırarak bireylerin daha hızlı bir şekilde destek almasını sağlayacaktır. Ödemelerin uzun bir süreye yayılması ise işsizlik sürecindeki ekonomik güçlükleri hafifletecek ve bireylere daha sürdürülebilir bir maddi destek sağlayacaktır” diye konuştu.
GÜRER’İN İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ
MADDE 1
- 25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun 50’nci maddesi aşağıdaki, şekilde değiştirilmektedir.
“Madde 50- Günlük işsizlik ödeneği, sigortalının son dört aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının yüzde yetmiş beşidir. Bu şekilde hesaplanan işsizlik ödeneği miktarı, 4857 sayılı İş Kanununun 39 uncu maddesine göre 16 yaşından büyük işçiler için uygulanan aylık asgari ücretin brüt tutarının yüzde seksenini geçemez.
Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 60 gün hizmet akdine tabi olanlardan, son üç yıl içinde;
a) 400 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 150 gün,
b) 600 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 180 gün,
c) 720 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 240 gün, süre ile işsizlik ödeneği verilir.
d) 1080 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 360 gün, Süre ile işsizlik ödeneği verilir.”
(Dahi GEDİK)

Editör: Niğde Haber