Niğde’de geçtiğimiz dönemde kurulan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Niğde İl Koordinatörlüğü tarafından yapılacak olan proje çağrıları ve hibeler hakkında Tarım İl Müdürlüğü’nde IPARD Tanıtım Toplantısı gerçekleştirildi.

IPARD Tanıtım Toplantısı gerçekleştirildi 1
Niğde Valisi Cahit Çelik toplantının açılış konuşmasında tarım ve kırsal kalkınmanın önemine vurgu yaparak; “Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Niğde İl Koordinatörlüğü’nün ilimizde kurulması ve koordinatörlüğün vereceği hizmetler dolayısıyla sizlerle bir araya gelmiş bulunuyoruz.
2008 yılından itibaren ülkemizde 42 ilde faaliyet gösteren Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu’nun (TKDK) bundan böyle ilimizde faaliyetlerini yürütecek olması kırsal kalkınmamız, tarımsal hasılamız için ve Niğdeli üreticilerimiz adına oldukça memnuniyet verici bir gelişmedir.
Geleceğin stratejik öneme sahip sektörleri arasında yer alan tarım sektörü, günümüzde toplumlar için gıda temininin çok ötesinde bir anlam ifade etmektedir. Tarım; sürdürülebilirlik, doğal kaynakların korunması, rekabet gücü, iklimin ve çevrenin korunması ve kırsal alanların refahı gibi çok boyutlu bir mana taşımaktadır. Kırsal alanların refahı diğer bir deyişle kırsal kalkınma ise ülkemizin kalkınma hamlesinin en önemli yapı taşlarından biridir.
Kırsal kalkınma, kırsal alanda yaşayan fertlerin ekonomik ve sosyal refahı ile yaşam kalitesini artırma süreci olarak tanımlanmakta ve tarımın vazgeçilmez bir parçası olarak kabul edilmektedir. Kırsal kalkınmanın ülkemizin gıda üretiminde oynadığı rol ve üzerinde yaşadığımız topraklara ve çevreye kattığı değer gün geçtikçe daha da önemli hale gelmektedir.
Kırsal kalkınmaya destek sağlamak, üretici ve tüketiciyi korumak, modern teknikler kullanarak verimi artırmak, tarım ürünlerinin milli bir marka olarak pazarlanmasını sağlamak, rekabet gücü yüksek ve Avrupa Birliği standartlarındaki işletmelerin sayılarını artırmak hedefine yönelik olarak kadim kentimiz Niğde’nin Kırsal Kalkınma Programı (IPARD) kapsamında Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) bundan böyle ilimizde de faaliyet yürütecektir.” dedi.
Vali Çelik, konuşmasının devamında IPARD hibelerinin ve proje çağrılarının hassasiyetle takip edilmesinin altını çizerek; “Malumlarınız olduğu üzere tarım ve hayvancılık başta olmak üzere kırsalda 16 sektördeki yatırımlara IPARD II programı kapsamında %50-%80 arasında hibe desteği verilmektedir. Türkiye – Avrupa Birliği (AB) mali iş birliğinin bir yansıması olan IPARD Programı ile AB’nin Ortak Tarım Politikasına ilişkin müktesebatı ve kırsal kalkınma yaklaşımları, gerçekleştirdiğimiz yatırımlarla ülkemize aktarılmakta, işletmelerimizin tamamının AB standartlarında üretim yapmasına ciddi katkılar sunmaktadır.
IPARD programında kadınlarımıza ve gençlerimize pozitif ayrımcılık yapılmakta bunun yanında genç yatırımcılar için hayvancılık projelerinde hibe oranı %70’lere kadar yükselmektedir.
Ayrıca, kooperatif ve üretici örgütlerine proje seçiminde öne çıkması için ilave puan verilmekte bu da kooperatif gibi örgütlenmeleri teşvik etmektedir. Dağlık alanda yapılan yatırımlarda ise hibe miktarı artmakla birlikte vergi muafiyeti sağlanmak suretiyle girişimcilerimize dolaylı destekler de sağlanıyor olacaktır. Buradan girişimcilerimiz ve üreticilerimizin IPARD proje çağrılarını hassasiyetle takip etmelerini ve şimdiden proje alt yapılarını hazırlamasını ilimiz tarımsal faaliyetlerin artırılması noktasında önemle istiyorum.
Cumhuriyetimizin 100. Yılını kutladığımız bu güzel haftada Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda ilimizin Kırsal Kalkınma Programına alınması son derece önemlidir. İlimiz ekonomisinde önemli bir yer tutan tarım sektörü, uygulamaya alınan program vesilesi ile bir kez daha ivmelenecek ve ülkemizin tarımsal hasılasına verdiği payı artacaktır.Üreticilerimizin her zaman ve her alanda yanında yer alan Devletimiz, hayata geçirilen bu proje ile bir kez daha onların yanında olduğunu göstermiştir. Gerek kamu gerek özel sektörümüz bundan böyle Kırsal Kalkınma Programını hassasiyetle takip etmelerini ve çıkan çağrılara uygun projeler ile gerekli girişimleri yapmalarını bekliyoruz. Program kapsamında uygulanacak projeler ile hem verim artışı sağlanacak hem istihdam artışı sağlanacaktır.İlimizin programa dâhil edilmesinde himayelerinden ötürü Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, Tarım ve Orman Bakanımız Sayın İbrahim Yumaklı’ya ve ilimiz Milletvekillerine Niğde halkı adına teşekkürlerimi sunarım. IPARD hibeleri ile yürütülecek faaliyetlerin ilimizde ve ülkemize şimdiden hayırlı olmasını diliyorum.” dedi.
Toplantı, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu İl Koordinatörlüğü tarafından yapılan sunum ve karşılıklı fikir alışverişi ile sona erdi.  
Tanıtım toplantısına Niğde Valisi Cahit Çelik, Tarım İl Müdürü Asım Baş, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu İl Koordinatörlüğü yetkilileri, paydaş kurumların temsilcileri, oda başkanları ve çiftçiler katıldı.
(Dahi GEDİK)