Niğde Valiliği’nde Millî Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü’nün güncel genelgelerinin görüşüldüğü iş sağlığı ve güvenliği gündemiyle olağanüstü toplantı gerçekleştirildi.

Yeşilburç 'Helva Şenliği' gerçekleştirildi Yeşilburç 'Helva Şenliği' gerçekleştirildi

İl İstihdam Ve Mesleki Eğitim Kurulu Olağanüstü Toplandı 2

Niğde’de mesleki eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi, istihdam politikalarının oluşturulması ve işsizliğin önlenmesine yönelik çalışmalar yapmak amacıyla oluşturulan İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu, iş sağlığı ve güvenliği gündemi ile Millî Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü’nün 02.02.2024 tarihli 2024/36 sayılı Genelgelerini görüşmek üzere Niğde Valisi Cahit Çelik başkanlığında olağanüstü toplandı.
Toplantıda, Niğde İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında öğrenim görmekte olan öğrencilerin işletmelerde meslek eğitimi ve staj çalışmaları ile meslek alan/dal derslerinin eğitiminin yapıldığı atölye ve laboratuvarlarda iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili iş ve işlemler, mesleki eğitim süreci içerisinde işletmelerde 6331 sayılı İş sağlığı ve Güvenliği Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri gereği alınması gereken iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri konusunda kurula bilgilendirme sunumu yapıldı.
Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarındaki yönetici, öğretmen ve diğer personel ile öğrenci ve velilerin yanı sıra iş birliği içerisinde faaliyetlerin yürütüldüğü ilgili tarafların katılımı, katkı ve desteği ile iş sağlığı ve güvenliği konusunda farkındalıkların arttırılması ve yapılacak çalışmalarla konuya yüksek hassasiyet gösterilmesi gerektiği toplantı çerçevesinde vurgulandı. Bu kapsamda tarafların iş sağlığı ve güvenliği çalışmalarının itina ile yapılmasının önemi belirtildi.
(Dahi GEDİK)