Niğde İl Genel Meclisi Haziran ayı olağan üçüncü birleşimini gerçekleştirerek gündem maddelerini görüştü.
Niğde İl Özel İdare İl Genel Meclisi Toplantı salonunda Meclis Başkanı Ömer Kılıç başkanlığında yapılan toplantı, 5 Haziran Çarşamba günü saat 10.30’da, yoklama yapılarak birleşime açıldı.
Toplantıda bir önceki birleşime ait tutanak özetinin okunup, oylanmasının ardından; Niğde’nin Ulukışla İlçesi Şeyhömerli köyü 158 ada 27 nolu parselde Tarımsal Depolama ve Soğuk Hava Deposu Alanı amaçlı yapılan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı konusunu içeren madde görüşüldü, oylamaya sunularak karara bağlandı. Birleşim, bir sonraki toplantı gün ve saatinin belirlenmesi ile tamamlandı.
(Dahi GEDİK)

Söz veren çok oldu yapan Uzkurt oldu Söz veren çok oldu yapan Uzkurt oldu

D S C 0254

Editör: Niğde Haber