Niğde İl Genel Meclisi, Temmuz ayı olağan üçüncü birleşimini yaparak gündem maddelerini görüştü.
Niğde İl Özel İdare İl Genel Meclisi Toplantı salonunda Meclis Başkanı Ömer Kılıç başkanlığında yapılan toplantı yoklama yapılarak birleşime açıldı.
Toplantıda bir önceki birleşime ait tutanak özetinin okunup, oylanmasının ardından; Niğde Merkez İlçe Kırkpınar Köyü 170 Ada 3 nolu Parselde Turizm Amaçlı yapılan (Bungalov) 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ile 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı.
Mülkiyeti İl Özel idaresine ait Adana İli Çukurova İlçesi, Toros Mahallesi 6373 Ada 6 nolu( 498,00 metrekare) parselde kayıtlı arsa vasıflı taşınmazın, Niğdeliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği adına olan tahsisin kaldırılması konusu ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu.
Niğde’nin Altunhisar İlçesi Yakacık (Akmanlar) Köyü imar planı bütününde yapılan 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Plan ile 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planının onaylanıp onaylanmayacağı konusu ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu konularını içeren maddeler görüşüldü, oylamaya sunularak karara bağlandı. Birleşim, bir sonraki toplantı gün ve saatinin belirlenmesi ile tamamlandı.
(Dahi GEDİK)
 

Vali Çelik Yıldıztepe ve Hacıabdullah Beldelerini ziyaret etti Vali Çelik Yıldıztepe ve Hacıabdullah Beldelerini ziyaret etti

Editör: Niğde Haber