Niğde İl Genel Meclisi Şubat ayı olağan toplantısı yapılarak gündem maddeleri görüşüldü.
Meclis 2-1
Niğde İl Özel İdaresi İl Genel Meclisi Toplantı salonunda Meclis Başkanı Nusret Teksin ’in başkanlığında yapılan toplantı,5 Şubat Pazartesi günü saat 10.00’da il genel meclisi üyeleri yoklaması yapılarak birleşim açıldı. Bir önceki birleşime ait tutanak özetinin okunup, oylanmasının ardından, Merkez Yeşilburç köyü sınırları içerisinde Kentsel Sit Alanına yönelik yapılan 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun görüşülmesi ve oylanması.
Niğde merkez Güllüce köyünde 3367 sayılı Kanunun 12. maddesi uyarınca 12.12.2000 tarihinde onaylanan köy yerleşim plan notlarına "103 nolu imar adasında yer alan konut parsellerinde yapılaşma koşullarını aşmamak kaydı ile tarım ve hayvancılık amaçlı yapılar yapılabilir’’ maddesinin eklenip eklenmeyeceği konusu ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun görüşülmesini içeren maddeler görüşüldü, oylamaya sunularak karara bağlandı. Olağan toplantı bir sonraki birleşim gün ve saatinin belirlenmesi ile tamamlandı.
(Dahi GEDİK)