Niğde İl Genel Meclisi, Temmuz ayı beşinci olağan birleşimini yaparak gündem maddelerini görüştü.
Niğde İl Özel İdare İl Genel Meclisi Toplantı salonunda Meclis Başkanı Ömer Kılıç başkanlığında yapılan toplantı yoklama yapılarak birleşime açıldı.
Toplantıda bir önceki birleşime ait tutanak özetinin okunup, oylanmasının ardından; Niğde Merkez Yaylayolu Köyü 730 nolu parselde Güneş Enerji Santrali (GES) amaçlı yapılan 1/5000 ölçekli İlave Nazım İmar Planı ile 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planının onaylanıp onaylanmayacağı konusu ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu.
Niğde Merkez Koyunlu Köyü 379 ada 3,4,7 nolu parsellerde Turizm Alanı amaçlı yapılan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onaylanıp onaylanmayacağı konusu ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu konularını içeren maddeler görüşüldü, oylamaya sunularak karara bağlandı. Birleşim, bir sonraki toplantı gün ve saatinin belirlenmesi ile tamamlandı.
(Dahi GEDİK)

Vali Çelik: Basın, demokrasimizin güçlenmesine katkı sağlıyor Vali Çelik: Basın, demokrasimizin güçlenmesine katkı sağlıyor

D S C 0631

Editör: Niğde Haber