Niğde İl Özel İdaresi İl Genel Meclisi Toplantı salonunda Meclis Başkanı Nusret Teksin başkanlığında 2’nci toplantısı yapıldı.
Bir önceki birleşime ait tutanak özetinin okunup, oylanmasının ardından, İl Özel idaresinde görev yapan ve Dolu Kadro Değişikliği Cetvellerinde belirtilen memur kadrolarında değişiklik yapılması, Niğde Merkez Yaylayolu köyü 1715 nolu parselde Sanayi Alanı amaçlı yapılan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ile 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planının onaylanıp onaylanmayacağı, konularındaki maddeler görüşülerek oylamaya sunularak karara bağlandı. Toplantı bir sonraki birleşimin gün ve saatinin belirlenmesi ile tamamlandı.
(Dahi GEDİK)