Niğde İl Genel Meclisi 2023 Yılı Ekim ayı dördüncü  birleşimini gerçekleştirdi.
Niğde İl Özel İdaresi İl Genel Meclisi Toplantı salonunda Meclis Başkanı Nusret Teksin’in başkanlığında yapılan toplantı  il genel meclisi üyelerinin yoklaması yapılarak birleşime açıldı.
Bir önceki birleşime ait tutanak özetinin okunup, oylanmasının ardından, sırasıyla; Niğde Merkez Tepeköy Köyü, köy yerleşik alan genişleme sınırının belirlenmesi konusunun görüşülmesi
Niğde’nin Bor İlçesi Bereke Köyü 125 ada 3 ve 4 nolu parsel ve 136 ada 3 nolu parselde yapılan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onaylanıp onaylanmayacağı konusunun görüşülmesi.
İlimiz Ulukışla İlçesi Şeyhömerli Köyü 105 ada 211 nolu parsel ve 107 ada 274 nolu parselde yapılan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onaylanıp onaylanmayacağı konusunun görüşülmesi.
Niğde Merkez Koyunlu Köyünde, İmar Kanununun 18.madde uygulamasına konu edilecek alanda, imar adalarının yeniden düzenlenmesi amacıyla yapılan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onaylanıp onaylanmayacağı konusunun görüşülmesi ve gündem maddelerinin oylama işlemi gerçekleştirildi.
Toplantı bir sonraki birleşimin gün ve saatinin belirlenmesi ile tamamlandı.
(Dahi GEDİK)