Niğdeİl Özel İdare İl Genel Meclisi Toplantı salonunda Meclis Başkanı Nusret Teksin başkanlığında 4’üncü toplantısı yapıldı.
Ağustos ayının dördüncü toplantısı, bir önceki birleşime ait tutanak özetinin okunarak, oylanmasından sonra,Niğde Merkeze bağlı Koyunlu Köyü 888 ve 889 nolu parselde İmar Yolu Düzenlenmesi amacıyla yapılan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu,
Niğde’nin Bor İlçesi Kızılca Köyü 240 ada 15 nolu parselde Akaryakıt ve Servis İstasyonu amacıyla yapılan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonu, Tarım Komisyonu, İnceleme Araştırma Komisyonu,
Niğde Merkeze bağlı Kiçağaç Köyü 170 ada 8 nolu parselde Güneş Enerji Santrali (GES) amaçlı yapılan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporları görüşülerek oylandı.
Toplantı bir sonraki birleşimin gün ve saatinin belirlenmesi ile tamamlandı.
(Dahi GEDİK)