Halkçı Liseliler (Halk-Lis) Niğde İl Başkanı Hasan Yılmaz 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama mesajı yayımladı.
Halk-Lis Niğde İl Başkanı Yılmaz mesajında; ‘’Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde 19 Mayıs 1919’da Samsun da başlayan Kuruluş Mücadelemizin zaferle sonuçlanmasının ardından tarih 29 Ekim 1923’ü gösteriyordu. "Türk Milletinin karakterine ve adetlerine en uygun olan idare biçimi, Cumhuriyet idaresidir." Denilerek ilan edilen Cumhuriyet gelecek nesillere bırakılmış büyük bir mirastır. Ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu cumhuriyet; olmuş, bitmiş bir süreç değildir. Tam tersine onun "Devrimcilik ilkesi" gereği: sürekli olarak yeniliklere, değişimlere açık bir süreçtir. Bu önemli görev de gelecekte bu ülkenin yönetiminde söz sahibi olacak olan yani bu ülkenin gerçek sahibi olan bizlere ve bizden sonra gelecek olan yeni genç nesle düşmektedir. Gençliğe Hitabede Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün biz gençlere “Ey Türk gençliği! Birinci vazifen; Türk istiklalini, Türk cumhuriyetini, ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir. Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel, senin en kıymetli hazinendir dedi. İstikbalde dahi seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek dâhilî ve haricî bedhahların olacaktır. Bir gün, istiklal ve cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için içinde bulunacağın vaziyetin imkân ve şeraitini düşünmeyeceksin. Bu imkân ve şerait, çok namüsait bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklal ve cumhuriyetine kastedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatanın bütün kaleleri zapt edilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şeraitten daha elim ve daha vahim olmak üzere, memleketin dâhilinde iktidara sahip olanlar, gaflet ve dalalet ve hatta hıyanet içinde bulunabilirler. Hatta bu iktidar sahipleri, şahsi menfaatlerini müstevlilerin siyasi emelleriyle tevhit edebilirler. Millet, fakruzaruret içinde harap ve bitap düşmüş olabilir. Ey Türk istikbalinin evladı! İşte, bu ahval ve şerait içinde dahi vazifen, Türk istiklal ve cumhuriyetini kurtarmaktır. Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur.” Seslenirken bir kez daha bir kurtuluş mücadelesi verilmesi gerekirse şayet bizim gibi aydın Türk evlatlarının geri çekilmeden, korkmadan, yılmadan vatanı, milleti ve bayrağı için gerekiyorsa canını vermesi gerektiğini vazife kılmıştır dedi. Sözlerime son verirken Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün yolundan daima ilerleyen baskılara, zulümlere boyun eğmeyen aydın, genç Türk evlatları olarak Kurtuluş Mücadelemize daima devam edeceğimizi hiçbir baskının esareti altında kalmayacağımızı Cumhuriyet Halk Partisi Lise Örgütlenmesi Halkçı Liseliler Niğde İl Başkanlığı olarak bir kez daha söylemekten çekinmiyoruz.29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun’’ dedi.
(Dahi GEDİK)