Advert
GÜNCEL
Giriş Tarihi : 02-03-2021 17:29

‘Turuncu Kent Niğde’ için yeni tedbir kararları

‘Turuncu Kent Niğde’ için yeni tedbir kararları

Covid-19 salgını risk haritasında “Turuncu” kod ile “Yüksek Riskli” sınıfında yer alan Niğde için İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Niğde Valisi Yılmaz Şimşek başkanlığında ‘olağan üstü’ toplanarak Niğde için bir dizi yeni kararlar alındığı duyurdu.
İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararları arasında, HES kodlu şehir içi seyahat ve iletmelere HES kodlu müşteri kabulü İl genelinde sokağa çıkma kısıtlaması, yüz yüze eğitim ve sınav, uzaktan eğitim, lokanta, restoran, kafeterya, pastane, tatlıcı gibi işletmelerin izinleri ve şartları, halı saha, yüzme havuzu ve benzeri tesislerin kısıtlaması, Nikah merasimi ve düğünlerin yapılma şartları, genel kurul kuralları, temizlik, maske ve mesafe kurallarının önemle uygulanması, Pazar yerlerinin denetimi, Cuma Namazları, Cami içi kurallar, Kamu kurumları, PTT ve bankaların önünde oluşan kalabalıklara yönelik uygulamaların artırtılması ve sinem asalonları kısıtlamaları gibi tam 22 maddelik bir karar metni yayınladı.
TEDBİRLER NİĞDE’Yİ “TURUNCU “KODDAN ÇIKARABİLİR
1 Mart 2021 günü Cumhurbaşkanı başkanlığında toplanan Kabine toplantısında yeni kontrollü normalleşme sürecine dair temel usul ve esaslar, Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun tavsiyeleri göz önünde bulundurularak belirlendi. Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar çerçevesinde bir dizi yeni kararlar alındı. Bu kararlara uymak Niğde’yi ciddi derecede “TURUNCU” koddan kurtarmaya yetecek gibi gözüküyor.
Buna göre; Niğde İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, 06.05.1930 tarih ve 1593 sayılı “Umumi Hıfzıssıhha Kanunu” nun 23.  maddesinde belirtilen üyelerin katılımı ile 02.03.2021 tarihinde Valimiz Sayın Yılmaz Şimşek başkanlığında olağanüstü toplanarak Covid-19 Pandemisi ile mücadele amacıyla şu kararları aldı:
SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI
1- 01.12.2020 tarih ve 2020/87 nolu Hıfzıssıhha Kararı ile belirlenen “Sokağa Çıkma Kısıtlamasından Muaf Yerler ve Kişiler Listesinde” yer alan istisna/muafiyetler (sonraki kararlarda yapılan eklemeler dahil şekilde) ile sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde şehirlerarası seyahat edilmesine dair usul ve esasların uygulanmasına aynı şekilde devam edilmesine,
2- Sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında; Hafta içi günlerde 21.00-05.00 saatleri arasında tüm İl genelinde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmasına,
HAFTASONU
3- Yüksek risk grubunda yer alan ilimizde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, Cuma 21.00 Cumartesi 05.00 saatleri arasıyla Cumartesi 21.00’den başlayıp Pazar gününün tamamını kapsayıp Pazartesi günü saat 05.00’de bitecek şekilde uygulanacak olup Cumartesi günleri 05.00-21.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmamasına,
65 YAŞ ÜSTÜ VE 20 YAŞ ALTINA 1 SAAT FAZLA SÜRE
4- 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altı vatandaşlarımız için getirilen sokağa çıkma süreleri 3 saatten 4 saate yükseltilecek olup 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız 10.00­14.00 saatleri arasında, 20 yaş altı çocuklarımız ve gençlerimizin ise 14.00­18.00 saatleri arasında sokağa çıkabilmelerine,
ÖĞRENCİ VE EĞİTİMCİLERE MUHAFİYET
Milli Eğitim Bakanlığınca yüz yüze eğitim/sınav yapması uygun görülen eğitim kurumlarının öğrenci/öğretmen/çalışanlarının durumlarını eğitim kurumlarınca verilecek kurum adresi ile çalışma/ders programını ihtiva eden belge ile belgelendirmeleri şartıyla, güzergah ve ilgili saatlerle sınırlı olacak şekilde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulmalarına,
LOKANTA VE KAFE GİBİ İŞLETMELERİN İZİNLERİ VE HES KODU UYGULAMASI
5- Düşük, orta ve yüksek risk gruplarında belirlenen kapasite oranlarına göre 07.00­19.00 saatleri arasında faaliyet gösterecek olan yeme­ içme yerleri (lokanta, restoran, kafeterya, pastane, tatlıcı vb.) ile kıraathane ve çay bahçesi gibi işyerleri için Sağlık Bakanlığı Covid­19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde yer alan mesafe koşulları (masalar ve koltuklar arası) göz önünde bulundurularak açık ve kapalı alanlar için ayrı ayrı olacak şekilde % 50 kapasite sınırlaması oranı uygulanarak mekânda bulunabilecek masa­ koltuk sayısı ve aynı anda bulunabilecek azami kişi sayısı tespit edilecektir. Bu risk gruplarındaki yeme­ içme yerleri 19:00­21.00 saatleri arasında paket servisi veya gel­ al şeklinde, 21.00­24.00 saatleri arasında ise sadece paket servis şeklinde hizmet verebilmelerine,
Covid­19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberindeki mesafe kuralları ile Ek­1’de yer alan tabloda belirtilen kapasite kullanım oranlarına göre her bir yeme­ içme yeri için Ek­2’de örneği verilen oturma düzeni planı hazırlanacak ve içeride aynı anda bulunacak müşteri sayısı müşterilerin içeriden ve dışarıdan rahatlıkla görebileceği şekilde ilan edilecektir.
HES kodu kontrol edilmeksizin müşteri kabul edemeyecek olan yeme­ içme yerlerinde onaylanan oturma düzeninde belirtilen şeklin dışında mekânda kesinlikle fazladan masa­ koltuk bulundurulmasına müsaade edilmeyecektir.
HALI SAHA VE HAVUZ TEDBİRLERİ
6- Halı saha, yüzme havuzu ve benzeri tesisler yeni bir karar alınıncaya kadar kapalı kalmaya devam etmesine,
NİKAH VE DÜĞÜNLER
7- Nikah ve nikah merasimi şeklindeki düğünler, kişi başına minimum 8 m2 alan ayırmak, katılımcı sayısı 50’yi geçmemek ve 1 saatle sınırlı olmak üzere yapılabilmesine,
8- Nikah veya nikah merasimi şeklindeki düğünlerde de kişi ve alan sınırlamalarının kontrolünün sağlanması için nikah ve/veya düğün salonu işletmelerince yapacakları her türlü organizasyon öncesinde kişisel verilere yer verilmeksizin hangi günde hangi saat aralıklarında nikah veya nikah merasimi şeklindeki düğün organizasyonu yapacaklarının en az üç gün öncesinden Valilik/Kaymakamlıklara e-Devlet kapısından İçişleri Bakanlığı e-başvuru sistemi üzerinden ya da doğrudan dilekçe ile bildirilmesinin sağlanmasına,
GENEL KURULLARDA ALINMASI GEREKEN TEDBİRLER
9- Sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve bunların üst kuruluşları ile birlikler ve kooperatifler tarafından düzenlenecek genel kurul dahil kişilerin bir araya gelmesine neden olan her türlü etkinlikleri kişi başına 8 metrekare alan bırakma ve aynı anda bulunabilecek azami kişi sayısı 300’ü geçmemek üzere ilgili kurum/kuruluşların yetkililerince her türlü tedbir alınarak yapılabilmesine,
MASKE VE MESAFE
10- Salgınla mücadelede kalıcı başarının sağlanması için temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra hayatın her alanını kapsayacak şekilde belirlenen kurallara/tedbirlere toplumun tüm kesimlerince azami düzeyde uyulmasının gerekli tedbirler alınarak sağlanmasına,
YÜZ YÜZE EĞİTİM
11- 15 Şubat 2021 tarihi itibariyle açılmış okullara ek olarak İlimiz genelindeki resmî ve özel ilkokullar ile ilkokul, ortaokul ve liselerin bünyesinde bulunan ana sınıflarında haftada 2 (iki) gün yüz yüze eğitim yapılmasına,
12- Tüm resmî ve özel ortaokullar ile imam hatip ortaokullarının 8 inci sınıflarında yüz yüze eğitime başlanmasına,
13- Bakanlığımıza bağlı Resmi ve Özel Ortaöğretim Kurumlarının 12. Sınıflarında seyreltilmiş sınıf uygulamaları ile yüz yüze eğitime başlanmasına,
14- Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri, Çok Programlı Anadolu Liseleri, Güzel Sanatlar Liseleri ve Spor Liseleri derslerine ait uygulama kazanımlarının yüz yüze eğitimlerine tüm sınıf seviyelerinde başlanmasına,
15- Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı ilkokul ve ortaokul kademesinde eğitim veren özel eğitim okulları ve özel eğitim anasınıfları ile diğer okullar bünyesindeki özel eğitim sınıflarında haftada 5 (beş) gün yüz yüze eğitim yapılmasına, Bilim ve Sanat Merkezleri de programları dahilinde yüz yüze eğitime geçilmesine, Kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla öğrenim gören öğrencilerimizin sınıf seviyelerine göre destek eğitim odası eğitim faaliyetleri yüz yüze veya uzaktan başlanmasına,
PAZAR YERLERİ DENETİM
16- Belediye Başkanlığı zabıtaları tarafından pazar yerlerinde pandemi kuralları çerçevesinde giriş çıkışlarda gerekli tedbirler alınarak düzenin sağlanmasına, İl Salgın Denetim Merkezi bünyesinde faaliyet gösteren Pazaryeri Denetim Komisyununca da gerekli denetimlerin yapılmasına,
17- Niğde Merkezde Perşembe Pazarının gerekli tüm tedbirler alınarak açılmasına,
NAMAZ VE CAMİLER
18- Havaların iyi olduğu günlerde Müftülükçe belirlenecek yerlerde Belediye ile işbirliği içerisinde Covid-19 tedbirleri kapsamında Cuma Namazının açık alanlarda kılınmasına,
19- Cami içerisinde cemaatin Covid-19 kurallarına uygun şekilde ibadet edebilmesi için gerekli kontrol ve denetimlerin yapılmasına,
ŞEHİR İÇİ TOPLU TAŞIMAYA HES KODU ZORUNLULUĞU
20- Belediye Başkanlığı tarafından toplu taşıma araçlarında HES kodu sorgulayarak müşteri alınması uygulamasının başlatılmasına,
KURUM, BANKA VE PTT ÖNLERİNDE SIKI DENETİM
21- Kamu kurumları, PTT ve bankaların önünde oluşan kalabalıklara yönelik ilgili kurumlar tarafından Covid-19 bulaşının önlenmesi için gerekli tedbirlerin alınmasına,
SİNEMA SALONLARI
22- Salgınla mücadelede alınan tedbirlerin devamının sağlanması ve desteklenmesi amacıyla sinema salonlarının faaliyetlerine 1 Nisan 2021 tarihine kadar ara verilmesine,
KURAL VE TEDBİRLERE UYMAYANLARA CEZA KESİLECEK
Hıfzıssıhha Kurulunca alınan kararlara uymayanlara 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına; oy birliği ile karar verilmiştir.” denildi.
(Niğde Haber Gazetesi)

NAMAZ VAKİTLERİ
PUAN DURUMU
HAVA DURUMU
Gazete Manşetleri
Yol Durumu
E-GAZETE
İL GENELİ COVİD TARAMASI 3
ANKET OYLAMA TÜMÜ
GÜNÜN KARİKATÜRÜ
E-Bülten Kayıt
ARŞİV ARAMA