Gürer: Taklit ve tağşiş listesi iki yıldır neden açıklanmıyor? Gürer: Taklit ve tağşiş listesi iki yıldır neden açıklanmıyor?

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan'ı çırak ve staj mağdurları ile emeklilikte adalet arayanların talepleri gündemimizde yok sözlerini eleştirdi.
Açıklamasını Staj ve Çıraklık Sigortası Mağdurları Federasyon Başkanı ve illerdeki şube başkanları ile CHP Konya Milletvekili Barış Bektaş ile gerçekleştiren Gürer, “Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın yapmış olduğu açıklamada gündemlerinde çırak ve staj mağdurlarının olmadığını, emeklilikte adalet arayanlarla ilgili bir çalışmalarının olmadığını açıkladı. Bu milyonları yaraladı. Çünkü Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının öncelikli görevi mağdur olan kesimlerin özellikle çalışma yaşamında seslerini duymak, onlar için çözüm üretmek ve onların uğradığı mağduriyeti ortadan kaldıracak çalışmaları yapmaktır. Böyle bir çalışmayı beklerken staj ve çırak mağdurları ile emeklilikte adalet arayanlar için gündemimizde yok açıklaması mağdurlar için üzücü, kırıcı ve düşündürücü olmuştur. Staj ve çırak mağdurları Ankara ve İstanbul’da düzenledikleri miting ile kamuoyuna seslerini duyurmak istediler. Emeklilikte Adalet Arayan arkadaşlar da Ankara ve İstanbul’da miting yaptılar. Bu söylem, bu arkadaşlarımızın haklı mücadelelerini ortadan kaldırmayacak. Bu konuyu sürekli gündeme taşıyacağız. Düşündürücü ve üzücü olan şu: Sayın bakana çırak ve staj mağdurlarıyla ilgili bir soru önergesi verdiğimde verdiği yanıtta “mesleki eğitim kamu ve özel sektöre ait kurum, kuruluş ve işyerleriyle mesleki ve teknik okul ve kurumlarındaki eğitim ve öğretimi kapsamaktadır. İşletmelerde mesleki eğitim amacı Mesleki eğitim; kamu ve özel sektöre ait kurum, kuruluş ve iş yerleri ile mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumlarındaki eğitim ve öğrenimi kapsamaktadır. İşletmelerde mesleki eğitimin amacı, öğrencinin iş hayatına dahil olması değil, eğitiminin bir parçası olarak eğitim gördüğü mesleki uygulama ile öğrenmesidir. Başka bir ifade ile bunlar, bildiğimiz anlamda bir çalışan değil öğrencidirler. Bu durumda yalnızca uygulama esnasında meydana gelebilecek risklere karşı kısa vadeli sigorta kolları kapsamında sosyal güvenlik şemsiyesi altına alınmışlardır. Dolayısıyla çıraklık ve stajyerlikle geçen süreler malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası kapsamında bulunmadığından söz konusu sürelerdeki işe başlama tarihinin, aylığı hak kazanmakla ilk işe giriş tarihi olarak kabul edilmesi mümkün bulunmamaktadır.” Yanıtını verdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Işıkhan'a TÜİK tarafından açıklanan istihdam sayısına çırak, stajyer, TYP gibi güvencesiz çalışanların dahil olup olmadığını sorduğumda bu kez Bakan, işleri başında olmayan kişilerin 3 ay ve daha kısa süre içinde işlerinin başına geri döneceklerinden istihdamda kabul edildiklerini belirtti. Üretici kooperatifleri üyeleri ile mesleki bilgileri artırmak amacıyla çırak, stajyer vb. bir işletmede çalışanlar belirli bir menfaat, maaş, emekliliğe ilişkin sosyal sigorta prim ödemesi, cep harçlığı vb. elde ediyorlarsa istihdamda kabul edilmektedir.” yanıtını verdi. Emeklilik istediklerinde öğrenci, istihdama gelince işçi sayılan bu mağdurların hakları verilmelidir.”
STAJ MAĞDURLARININ HAKKINI VERİN
CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, 'Çırak ve stajyerleri Türkiye'deki işsizliği düşük göstermek için işçi göstereceksiniz ama emekliliğe esas yaşlılık sigortası işe başladığı gün başlasın dediğimizde öğrenci göstereceksiniz bu kabul edilebilir bir durum değil. Bu staj ve çırakların işe başladıkları gün emekliye esas sigortanın başlaması hem haktır hem kul hakkına da girer, bir an önce bu verilmelidir, bu mağduriyetler ortadan kaldırılmalıdır. Eğer bu bedenlere yüklenen iş normal çalışma gösterenlerle aynıysa ucuz işçi olarak bunlar sömürülüyorsa, bu bir ayıptır. Ülkemizde mesleki eğitim sorumlu hale gelmişse, ara eleman sorunu varsa, teknik eleman konusunda açık bulunuyorsa, bir nedeni de staj mağdurlarının çırakların işe başladıkları gün hak ettikleri yaşlık sigortasının başlamaması, hak ettikleri ücretin verilmemesidir. Bu ücret verilse, Türkiye'de ara eleman açığı oluşmaz. 18 yaşının altındaki iş başı verip eline bir sigorta kartı veriyorsunuz, sigorta kartı diye ve bunlar işe başladıkları gün orada kendilerini sigortaya alındığını sanıyor, sonra çalışma yaşamının içine girdiklerinde emekliliğe esas yaşlılık sigortasında ellerine verilen kartlar bir işe yaramıyor. Böylesine açık ve net hak gaspının olduğu yerde siyasi iktidar çözüm üretmek zorundadır. Türkiye'de 22 yıldır çalışma yaşamı modern köleliğe dönmüştür. Bu kapsamda emeklilikte Adalet arayan bir yılla 17 yıl emekliliği ötelenen staj ve çırak mağdurları ile taşeronda kalanların kadro hakları verilmeli, çalışma yaşamı bir sömürü düzeni olmaktan çıkmalıdır. Bu bağlamda yanlışı herkes tarafından bir kez daha duyulup görülerek çözüm için çırak ve staj mağdurlarının yanında olun istiyoruz' dedi.”
CUMHURBAŞKANI, MAĞDURLARIN SESİNİ DUYMALIDIR
CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, 'Buradan Sayın Cumhurbaşkanına da sesleniyoruz. Staj ve çırak mağdurlarının içinde bulunduğu durumun görülmesi ve bunların hakları verilerek emekliye erişimlerinin yolunun açılmasını bir kez daha ifade ediyoruz. Bu anlamda Cumhurbaşkanının olayı detaylarıyla ele alması, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanının yapmış olduğu açıklama gibi gündemimizde yok yerine böyle bir mağduriyet varsa çözüm üretilmesi konusunda da çağrıda bulunuyoruz' diye sözlerini tamamladı. Staj mağdurları adına İlker Gürdal, 'Staja başladığımda yaşlılık sigortamızın başladığını sanıyorduk ancak böyle olmadığını öğrenmek hayal kırıklığı yarattı' derken, Konya Milletvekili Barış Bektaş da hukuki yönden de konuya bakıldığında hak edilmiş bir hakkın staj ve çırakların elinden alındığı görülmektedir. Hakları verilmelidir" dedi.
(Dahi GEDİK)

Fotoğraf 4-4

Fotoğraf 3-6

Fotoğraf 2-13