CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer; zabıta, itfaiye ve infaz koruma memurlarının özlük haklarının iyileştirilmesi, yaşadıkları mağduriyetlerin giderilmesi amacıyla kanun teklifi hazırlayıp Meclis Başkanlığına sunduklarını açıkladı. 
Gürer, ciddi hak kayıplarına uğrayan bu kesimlerin görev ve sorumluluklarıyla ilgili tanımların düzenlenmesini de içeren kanun tekliflerinin Meclis’te gündeme alınarak, çözüm üretilmesini talep ettiklerini belirtti. 
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, zabıta, itfaiye ve infaz koruma memurlarının haklarının iyileştirilmesi ve yaşadıkları mağduriyetlerin giderilmesine ilişkin hazırladıkları kanun tekliflerinin detaylarını paylaştı. 
ÖZLÜK HAKLARI İYİLEŞTİRİLMELİ 
657 sayılı Devlet Memurları Kanununda zabıtalarının özlük haklarının iyileştirilmesi, görev ve sorumluluklarıyla ilgili tanımların düzenlenmesi ve yaşadıkları mağduriyetlerin ortadan kaldırılmasına ilişkin kanun teklifinin içeriğini anlatan Gürer, “Yardımcı zabıta statüsünde, belediyelerin şirket işçisi olarak görünen çalışanların tamamının kadroya alınması ve onların özlük haklarının iyileştirilmesini öneriyoruz. Belediyelerde şirket elemanı statüsünde olup zabıta kıyafeti giydirilerek görev verilen arkadaşlarımızın hem ciddi hak kayıplarına uğrayıp hem de asli kadroları bulunmamaktadır. Bu durum mutlak surette düzeltilmelidir. Zabıta personelinin özlük haklarına yönelik iyileştirmelere ihtiyaç vardır. 2005 yılında sonra yapılan düzenleme ile sınırlanan bazı görev ve yetkilerinin yeni süreçte iade edilmelidir” dedi.
BAYRAMI, SEYRANI YOK
Gürer, zabıtalar, 24 saat görev yapan bayram tatili ve hafta sonu tatili olmadan çalışan kesimler olduğunu ifade etti.
CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, zabıtalara yönelik kapsamlı bir düzenleme yapılması gerektiğine vurgu yaparak, şirket elemanı olarak istihdam edildiği halde zabıta görevi yaptırılanlara asıl zabıta kadrolarının verilmesi gerektiğini kaydetti. 
İTFAİYECİLER İÇİNDE KANUN TEKLİFİ 
İtfaiyecilerin canları pahasına yangınlara müdahale ettiğini, deprem ve diğer doğal afetlerde ilk sıralarda görev aldığını belirten Gürer, ayrıca hayvanların uğradığı olumsuzluklara da itfaiyecilerin mücadele ettiğini belirterek, canla başla çalışan, hayatları hiçe sayıp konut, orman yangınında afetlerde hep önde olan itfaiyecilerin çalışma yaşamında yaşadıkları, mağduriyetlerinin ortadan kaldırılması gerektiğini anlattı.
İTFAİYECİLER HAKLARI VERİLMELİ 
İtfaiye kadrosunda olmadan çalıştırılan itfaiyecilerin olduğuna da dikkat çeken Gürer, itfaiyecilerle ilgili düzenlemelerin de bir an önce hayata geçirilmesi, yardımcı itfaiyecilerinde asıl işi yaptıkları kadroya alınmasını, özlük haklarının iyileştirilmesini, sorunlarına çözüm üretilmesini istedi.
İNFAZ KORUMA MEMURLARININ HAKLARI 
CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, infaz koruma memurlarının da neredeyse hükümlü ve tutuklular ile aynı yaşamı paylaşır durumda olduklarını belirterek, “Bunların da özlük haklarını defalarca gündeme getirdik ama yeterli iyileşme sağlanmadı. Adliye çalışanları ve infaz koruma memurlarının özlük hakları iyileştirilmeli” dedi. 
ÇALIŞMA YAŞAMINDAKİ DİĞER SORUNLAR 
CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, sadece zabıta, itfaiye ve infaz koruma memurları değil, çalışma yaşamanın tamamında sorunların olduğunu belirterek. “Kamu İktisadi Teşekküllerinde (KİT), belediyelerde işçi olup kadroya geçirilmeyenler, üniversite mezunu işçi olup da memur kadrosuna alınmayanlar, atanamayanlar, emekliliği 1 günle 17 yıl kaybederek emekli olma sürecini bekleyecek olanlar, farklı kurumlarda çalıştırılıp kamuda kadroya alınmayanların da sorunları var. Bunların sorunlarının da çözüme kavuşturulmalıdır” diye konuştu. 
MECLİS’TE ÇÖZÜLMELİ
CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, itfaiye, zabıta ve infaz koruma memurlarının özlük haklarının iyileştirilmesine yönelik hazırladığı 3 ayrı kanun teklifinin mecliste gündeme alınması ve bir an önce bu sorunların çözüme kavuşturulması gerektiğini de sözlerine ekledi. 
(Dahi GEDİK)