Gürer: Çay üreticisine yazık değil mi? Gürer: Çay üreticisine yazık değil mi?

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, bütçe görüşmelerinin devam ettiği Plan ve Bütçe Komisyonu toplantısında söz alarak, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının faaliyetlerine ilişkin eleştirilerde bulundu. Milletvekili Ömer Fethi Gürer, konuşmasında, asbestli içme suyu boruları, hazine arazilerinin satışında yaşanan sorunlar, yabancılara tarım arazilerinin satışı, tapu ve kadastronun yıllar önce ölçümler sonucu yazılar tapu kayıtlarındaki karışıklığın neden olduğu sorunlar, ruhsatsız su kuyuları gibi sorunlara değindi.
CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının 2024 yılına ait bütçesinin görüşüldüğü Plan ve Bütçe Komisyonunda söz alarak, ilgili Bakanlığın faaliyet alanlarında yaşanan aksaklıklara dikkat çekti.
ASBESTLİ SU BORULARI
CHP Milletvekili Gürer, Bakan Mehmet Özhaseik’nin yaptığı sunumun ardından söz aldı. Gürer, ilk olarak kansere neden olduğu belirtilen asbestli su borularının halen bazı yörelerde kullanılıyor olmasının getirdiği olumsuzluklara değindi. Bakan Özhaseki’nin 2017 yılında yaptığı "Hâlen bir belediye başkanı beldesinde insanlara asbestli borulardan su veriyorsa o belediye başkanını Allah ıslah etsin’’ şeklindeki sözlerini anımsatan Gürer, “Aradan geçen sürede, bölgeye ben gittiğimde, özellikle belediye olup da köye dönen yerlerde bu asbestli içme suyu borularının değişmediğini öğrendim. Ayrıca, birkaç belediyeye de sizin sözleriniz üzerine müracaat ettirdik ama buralarda bir gelişme sağlanamadı, hatta şu anda da Türkiye genelinde yüzde 27 oranında asbestli içme suyu borusu olduğu verilen bir yazılı yanıtta yer alıyor; onu ifade edeyim” şeklinde konuştu.
SATIŞA SUNULAN HAZİNE ARAZİLERİ O KÖYDE İKAMET EDENLERE SATILMALI
Millî Emlakin hazine arazilerini sattığı köylerde sorunlara dikkat çeken Gürer, vatandaşların "Benim evimin önündeki arsayı başka şehirdeki bir insana satmışlar; kapımın önüne çıkıyorum, yabancının arsasına girmiş oluyorum’’ şeklindeki ifadelerini, Plan ve Bütçe Komisyonundaki toplantıda aktardı. Gürer, ayrıca “Niğde’nin Bor ilçesine bağlı Obruk köyünde yurttaşımızın evinin önündeki arazi dahi satılmış, burada büyük bir gerginlik oluşuyor; bununla ilgili, doğru olan şey o köy halkına bu arazilerin satılması. Onun için, yapılan çalışmada köy dışındaki değil, köy içindeki yurttaşların bunları alabileceği olanakların yaratılması gerekli” önerisinde bulundu.
40 YIL ÖNCEKİ TAPU KAYITLARI SORUN OLMAYA DEVAM EDİYOR
30-40 yıl önce Tapu Kadastro tarafından yapılan arazi ölçümlerindeki hataların bugün sorun olmaya başladığına da değinen CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Tapu Kadastro da bölgede otuz kırk yıl önce gittiği yerlerde ölçüm yapmış, birilerinin üstüne yazmış. Şimdi, bizim bölgemizde yaşanan şu: Arazi değersizdi, başkasının üstüne yazılan araziyi bir insan otuz kırk yıl ekmiş ama arazi değerlenince gidip bakıyor ki arazinin tapusu başkasının üstüne; bu yönde, insanlar birbirini vuracak derecede gerginler. Onun için, Tapu Kadastro bölgeye gittiği zaman bazı değerlendirmeler içinde oluyor ama bu sorunları çözmek lazım. Çok köyde bu yönden önemli ölçüde sorun var, bununla ilgili çalışma yapılmalı” dedi.
YABANCILARA ARAZİ SATIŞI SORUNU
Konuşmasında yabancılara arazi satışlarıyla ilgili eleştirilerini de sıralayan CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Bunlar araziyi aldığı zaman kuyu suyu filan sorun olmuyor, suyu da buluyorlar, her türlü olanağa da erişiyorlar ama bizim ülkemizin insanı, çiftçimiz araziye sahipken su sorunu, kuyu suyu sorunu devam ediyor.
Soruyoruz, Tapu Kadastro verilerine göre bize yanıt veriyorsunuz ama bu yanıtlardaki rakamlar sürekli değişkenlik gösteriyor. Türkiye'de şu an toplamda ne kadar yabancıya arazi satıldı? Yani tümüne... Orada -işte, cevizdi, elmaydı, üzümdü- ayrılarak yanıtlar veriliyor ama bütünü yok, rakamsal olarak verileri bir görelim. Yabancılar niye bu kadar tarım arazisini alıyor ve de en verimli tarım arazileri niye yabancılara satılıyor? Neden kendi çiftçimizin buralarda varlığı sürdürülmüyor?” diye sordu.
SU KUYULARININ ÇOĞU RUHSATSIZ
CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Anadolu'nun çoğu yerinde ruhsatsız kuyu su kuyularının olduğuna da dikkat çekerek, “Ruhsatsız kuyulardan çekilen sularla tarım yapılıyor. Daha önce önerdim, size de önereyim: Bunlara ruhsatı olmadığı için bankalar kredi vermediğinden vahşi sulama yapılıyor, modern sulamaya geçilemiyor; eğer burada yağmurlama ve damlama yöntemiyle tarım yapılırsa ruhsatı olmasa da bunlara kredi verilsin ki suyun lüzumsuz israfının önüne geçelim. Bu tür düzenlemeler Türkiye'nin genelinde ihtiyaç. Kuyu suları ruhsatlandırılmıyorsa dahi kuyu suyunu kullanana modern sulama için kapı arayalım, böylece suyun israfı daha sınırlı olur. Biliyorsunuz, Konya başta olmak üzere oluşan obruklarla bir gün sabah kalktığımızda bir köy eğer ortadan kalkmış olursa ona da şaşırmamak lazım çünkü kuyu sularının derinliği giderek düşüyor” şeklinde konuştu.
ÇATI SUYU PROJESİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK
CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, çatı sularının sitelerin sulanmasında kullanılması amacıyla hayata geçirilme planlanan projeyle ilgili de değerlendirmede bulundu. Gürer, “Şu anda Türkiye'de kaç sitede çatı suyu ya da gri su kullanılarak değerlendiriliyor? Bunun yolunu açmak lazım. Su fakiri bir ülke olarak önümüzdeki dönemde suda ciddi problemler yaşayacağız; bugün göletlerin çoğu kurumuş durumda. Bunu açmanın bir yolu da elimizdeki olası olarak ortaya çıkacak su kaynaklarını doğru kullanabilmek; bunu da gerçekleştirmemiz lazım” diye konuştu.
DEPREMDE AĞIR HASAR ALAN BİNALARIN DURUMU
6 Şubat depremlerinden kısmen etkilenen Niğde’de bazı binaların ağır hasar aldığına işaret eden Gürer, “Niğde depremde büyük etkilenim içinde olmasa da bine yakın bağımsız bölümde sorun oluştu ve bunların bir bölümü yıkılıyor. Yıkılan yerdekilerle görüştüğümüz zaman "Birden çok yere gidiyoruz, bize bir açıklama yapılmıyor." Diyorlar” ifadelerini kullandı.
CHP’NİN FAZLA OY ALDIĞI KÖYLERDE SICAK ASFALT ATILMIYOR
CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, CHP’ni yüksek oy aldığı bölgelerde sıcak asfalt atılmadığını tespit ettiklerini de belirterek, Ulukışla ilçesine bağlı Beyağıl köyünün bu duruma örnek gösterilebileceğini kaydetti.
(Dahi GEDİK)