Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, kamu kurumlarında binlerce taşeron bulunduğunu belirterek, taşeron olarak çalışanların diğer kamu çalışanlarına göre ciddi hak kayıpları yaşadığını söyledi. Gürer, bu sistemin ülkemizdeki en önemli sosyo-ekonomik sorunlardan olduğunu vurguladı. Kaldırılması için Kanun Teklifini TBMM Genel Başkanlığına sunduğunu belirtti.
CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, 2018 yılında yapılan KHK düzenlemesi ile taşeron sisteminin bitirildiği ifade edilse uygulamada taşeron çalışanın kamuda varlığının devam ettiğini belirtti.
Gürer; ‘’2018 yılında yapılan KHK düzenlemesinin amacı taşeron sistemini sonlandırmak olması gerekirken yapılan düzenleme ile taşeron bitmedi, modeli değişti. Halen binlerce kamu ve kurumlarında taşeron çalışan bulunuyor’’ dedi.
BİRÇOK KONUDA HAK MAĞDURİYETİ MEVCUT
Taşeron çalışanların birçok konuda haklarının gasp edildiğini belirten CHP’li vekil Ömer Fethi Gürer, “Taşeron işçiler güvencesiz, örgütsüz, gir çık yapılarak genellikle asgari ücret veya ona yakın bir ücretle çalışmaktadır ve bu durum, yaşam pahalılığını karşılamayı zorlaştırmakta ve işçilerin yoksulluk sınırının altında yaşamalarına neden olmaktadır. Taşeron işçi, işsizlik sigortası, kıdem tazminatı ve emeklilik gibi temel sosyal güvencelere erişimi de sorunludur. Bu durum, geleceğe dair güvensizlik ve endişe yaratmakta, aynı zamanda işlerini kaybetme korkusu ve sürekli sözleşme yenileme süreci nedeniyle stres oluşturmaktadır. Sendikalı olma ve toplu pazarlık yapma konusunda da çeşitli engellerle karşılaşmaktadırlar, bu da haklarını savunmalarını ve çalışma koşullarını iyileştirmelerini zorlaştırmaktadır.” şeklinde konuştu.
EŞİT HAKLAR İÇİN TAŞERON KALDIRILMALI
CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Taşeron sisteminin kaldırılmasıyla taşeron işçilerin kamuda kadrolu olarak istihdam edilmesi, çalışma hayatında atılmış önemli bir adım olacaktır. Bu adımın atılmasıyla, taşeron işçilerin güvencesiz çalışma koşullarından kurtulması ve daha adil bir istihdam düzeninin sağlanması sağlanacaktır. Gelir adaleti ve iş güvencesi açısından önem arz eden bir diğer nokta, taşeron işçilere asgari ücretin üzerinde bir ücret ve ek tazminatların ödenmesi olacaktır. Bu, işçilerin daha insanca yaşam koşullarına erişimini sağlayarak ekonomik refahlarını artırırken toplumsal adaleti de güçlendirecektir. Bu çalışanların kamu kurumlarında asıl kadrolarına alınmasıyla beraber sendikalı olma ve toplu pazarlık yapma özgürlüklerinin güvence altına alınmış olacaktır. Sendikal hakların korunması, işçilerin haklarını savunmalarını ve daha iyi çalışma koşulları için mücadele etmeleri açısından da son derece önemlidir.” dedi.
ADİL BİR İSTİHDAMIN TEMELİ BU KANUN TEKLİFİYLE ATILABİLİR
CHP’li Gürer, hazırladığı kanun teklifinin kamu kurum ve kuruluşlarının bünyesinde görev alan taşeron işçilerin kadroya geçirilmesi ve bu geçişle birlikte diğer kamu sektörü çalışanlarıyla eşit haklara sahip olmalarının sağlanması, adil bir istihdam düzeninin temellerinin atılmasını temsil ettiğini ifade ederek, “Bu adım, çalışma hayatında hak ve adaletin korunması, iş güvencesinin sağlanması ve toplumsal refahın artırılması hedeflerine hizmet etmektedir. Bu şekilde, kamu sektöründe çalışan tüm işçilerin benzer haklara sahip olmasıyla birlikte, iş gücü piyasasında daha dengeli ve adil bir yapı oluşturulması amaçlanmaktadır.” şeklinde konuştu.
(Dahi GEDİK)