BAYRAMINIZ KUTLU OLSIUN! BAYRAMINIZ KUTLU OLSIUN!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili ve TBMM Tarım, Orman ve Köy işleri Komisyon Üyesi Ömer Fethi Gürer tarım işçileri ile ilgili çıkan genelgelere rağmen alanda sorunlar değişmediği belirterek Meclis araştırması ile durum tespiti yapılmasını istedi.
CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer “Ülkemiz geniş bir coğrafi alana yayılmış olup, çeşitli iklim tiplerine ev sahipliği yapmaktadır. Bu coğrafi çeşitlilik, tarım açısından çeşitli avantajlar sunmaktadır. Farklı iklim bölgelerinde yetişen tarımsal ürünlerin çeşitliliği, ülkenin tarımsal potansiyelini artırmaktadır. Farklı mevsimlerde, ülkemizin çeşitli illerinde farklı tarımsal ürünlerin yetiştirilmesiyle, bu ürünlerin üretim sürecinde yer alan mevsimlik tarım işçileri önemli bir rol oynamaktadır.
Bu işçiler, genellikle ekim, sulama, yetiştirme ve hasat gibi tarımsal üretimin farklı evrelerinde çalışarak tarımsal üretimin sağlıklı ve verimli bir şekilde yürütülmesine katkı sağlarlar. Ekim döneminde tohumları eken, sulama sistemlerini işleten veya bitkileri yetiştiren bu işçiler, hasat zamanı geldiğinde ürünleri toplarlar ve işlenmeye hazır hale getirirler. Bu bağlamda, mevsimlik tarım işçileri, tarım sektörünün vazgeçilmez unsurlarından biri olarak değerlendirilmelidir.” dedi.
İŞ SAĞLIĞI BAKIMINDAN EN ZOR İŞ TARIM İŞÇİLİĞİ
CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Tarım sektörünün sürekliliği, tarımsal üretimin sürdürülebilirliği ile doğrudan ilişkilidir; bu da tarımla meşgul olan bireylerin varlığına dayanır. Bu noktada da mevsimlik tarım işçilerinin önemi ortaya çıkmaktadır. Tarım sektörü için bu denli öneme sahip olan mevsimlik tarım işçileri, düşük ücret, iş sağlığı ve güvenliği, konaklama ve barınma, eğitim ve sağlık hizmetlerine ulaşım zorluğu ve çocuk işçilik gibi çok sayıda sorunla karşı karşıya kalmaktadırlar.
Ayrıca mevsimlik tarım işçisi olarak çalışanların iş sağlığı ve güvenliği konuları ciddi bir endişe kaynağıdır. Çalışma koşulları ve barınma şartları mevsimlik tarım işçilerinin iş sağlığı ve güvenliğini etkileyen önemli faktörlerdir. Genellikle yetersiz barınma koşullarında yaşamak zorunda kalan işçiler, hijyenik olmayan ortamlarda bulunmaktadırlar. Ayrıca, işverenlerin sağladığı çalışma alanlarında güvenliğin yetersiz olması, kazaların ve yaralanmaların daha sık meydana gelmesine neden olmaktadır.
Sağlık hizmetlerine erişimdeki zorluklar, mevsimlik tarım işçilerinin sağlık sorunlarının göz ardı edilmesine ve tedavi edilmemesine neden olabilir; çünkü bu işçilerin birçoğu sıklıkla uzak bölgelerde çalışırken, sağlık hizmetlerine ulaşmaları için uzun mesafeler kat etmeleri gerekebilir ve bu durum ulaşım maliyetleri ve düşük gelir seviyeleri nedeniyle çoğu için zorluk yaratır. Eğitim hizmetlerine erişimdeki zorluklar da mevsimlik tarım işçilerinin çocuklarını olumsuz etkilemektedir. Çünkü bu işçilerin çocukları genellikle sıklıkla göç ettikleri için, düzenli bir eğitim almakta güçlük çekebilirler ve tarım sezonu boyunca çalışan ailelerin çocukları, eğitimden uzak kalmak zorunda kalabilirler, bu da onların akademik gelişimini olumsuz etkileyebilir ve göçmen işçi ailelerinin dil ve kültürel engelleriyle karşılaşması da çocukların eğitim hizmetlerine erişimini zorlaştırabilir.” Dedi
TARIM İŞÇİLERİNİN ÇOCUKLARI
CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Mevsimlik tarım işçilerinin çocukları, genellikle ailelerinin tarım işlerine yardımcı olmak için erken yaşlarda çalışmaya başlarlar. Bu çocuklar, çoğu zaman ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılmakta, kimyasal maddelerle temas etmekte veya ağır makinelerle çalışmaktadırlar. Bunun yanı sıra, uzun çalışma saatleri ve yetersiz barınma koşulları da çocukların sağlığı ve güvenliği üzerinde olumsuz etkiler bırakır. Mevsimlik tarım işçilerinin çocuk işçiliği sorunu, acil çözüm gerektiren bir insan hakları ihlalidir.
Bu sorunları çözmek için acil eylemler gerekmektedir. Bu sebeple mevsimlik tarım işçilerinin yaşadığı sorunların kapsamlı şekilde araştırılması ve bu sorunlara çözüm üretilmesi adına Anayasa’nın 98. ve İçtüzüğün 104. ve 105. maddeleri gereğince Meclis Araştırması açılması için gereğini arz ve teklif ederiz.” şeklinde konuştu.
(Dahi GEDİK)

Editör: Niğde Haber