Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili ve TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyon Üyesi Ömer Fethi Gürer hayvancılığın sorunları araştırılması için TBMM Başkanlığına Meclis Araştırması açılması için başvuruda bulundu.
Gürer, “Ülkemizde hayvancılık, iktidar tarafından benimsenen yanlış politikaların etkisiyle sorunlu bir sürece evrilmiştir. Mera hayvancılığının azalması, yerli ırklarda yaşanan sayısal düşüş, yem fiyatlarındaki artış ve yılın 12 ayı kapalı ortamda hayvancılığın sürdürülmesi gibi sebeplerle önemli sorunlar ortaya çıkmaktadır.” dedi. 
CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer Hayvancılığın sorunlarının kapsamlı biçimde araştırılması için verdiği önergede “ekonomik ve düşük maliyetli hayvansal üretim için yerli sığır ırklarının genetik kaynaklarının korunması ve daha kapsamlı çalışmalar yapılması gerekmektedir.” İfadelerine yer verdi. Gürer, “Ülkemizin koşullarına uyumlu ve verimli yeni melez sığırların oluşturulması, bu sürecin doğru bir şekilde yönetilmesini sağlayacaktır. Özellikle et üretiminde, büyükbaş hayvanların rolü büyük olup, kırmızı et ve süt üretiminin büyükbaş hayvanlardan sağlanma oranı %90'lara ulaşmış durumdadır.
Ülke coğrafyasında iklim ve hastalıklara dirençli yerli ırkların korunması, ithal hayvan dokusu ile yok olma tehlikesi ile karşı karşıya olduğu bir gerçektir. Yabancı ülkelerden ithal edilen kültür ırkı sığırların Türkiye'nin coğrafi şartlarına ve mevcut hastalıklara karşı dayanıklılık gösterememesi, önemli kayıplara neden olmaktadır. Adaptasyon sorunları; verim azalışlarına, buzağı kayıplarına ve yüksek maliyetli yetiştiricilik uygulamalarına yol açmaktadır. Bu nedenle yerli ırkların korunması, ülke iklimi ve hastalık koşullarına daha dirençli melez ırkların oluşturulması önem arz etmektedir'' dedi.
MERA HAYVANCILIĞI GERİLİYOR
CHP milletvekili Ömer Fethi Gürer Mera Hayvancılığının gerilediğine işaret ederek; ''era hayvancılığının sürekli gerilemesi, 12 ay kapalı alanda yem ile hayvan beslenmesi besicilerin maliyetini artırmaktadır. Türkiye'nin çayır ve mera varlığı, 2022 yılı itibariyle 14,6 milyon hektar olup, bu alanın %38’i Doğu Anadolu, %31’i İç Anadolu, %11’i ise Karadeniz bölgesindedir. Ancak, kültür ırkı büyükbaş hayvanların meralardan yeterince faydalanmasını güçleştiren faktörler bulunmaktadır; bu da verimliliği düşük kılmaktadır dedi. 
Yerli ırk sığırların ve melezlerinin süt ve et verimleri kültür ırklarına göre düşük olabilir, ancak düşük bakım maliyeti ve meralardan daha fazla yararlanma olasılığı gibi avantajları bulunmaktadır. Bu durum, yerli ırk hayvanlarının sürdürülebilir bir hayvancılık için avantaj sağlayan özellikleridir.
Büyükbaş hayvan yetiştiricileri, kültür ırklarının beslenmesi noktasında yem maliyetlerinde yaşadıkları sorunlar, yem fiyatlarının artmasıyla iyiden iyiye ortaya çıkmaktadır. Hayvancılığın girdi maliyetleri içinde önemli bir yere sahip olan yem maliyetlerine karşı, besiciler çiftliklerinde ürettikleri ya da satın aldıkları kaba ve kesif yemleri kullanarak çözüm üretmeye çalışmaktadır'' dedi.
YERLİ IRK AZALIYOR
CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer “ülkemizde yerli sığır ırkının azalmasının ilerleyen süreçte yaratacağı sorunların araştırılması, meraların daha etkin kullanımını sağlayacak uygulamaların hayata geçirilmesi ve hayvancılık sektöründe yaşanan diğer temel sorunların araştırılması, gerekli tespitlerin yapılması ve çözüm odaklı politikaların ortaya çıkarılması için Anayasa’nın 98. ve İçtüzüğün 104. ve 105. maddeleri gereğince Meclis Araştırması açılmasını arz ve teklif ederim” diyerek TBMM Başkanlığına başvuruda bulundu.
(Dahi GEDİK)

Tarımsal kuraklık ve su yönetimi masaya yatırıldı Tarımsal kuraklık ve su yönetimi masaya yatırıldı