Gürer: Banka kredilerindeki faiz artışı ürün fiyatını etkileyecek Gürer: Banka kredilerindeki faiz artışı ürün fiyatını etkileyecek

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Enerji ve Tabii Kayanlar Bakanlığının bütçe görüşmelerinde yaptığı konuşmada, sabit saat uygulamasının enerji tüketimini teşvik ettiğini belirterek, Türkiye’nin bir an önce kış saati uygulamasına geçmesi gerektiğini söyledi.
CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının 2024 yılına bütçe görüşmelerinin yapıldığı Plan ve Bütçe Komisyonu toplantısına katıldı.
Bakan Alparslan Bayraktar’ın sunum yaptığı toplantıda söz alarak bir konuşma yapan CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, ülkemizde sabit saat uygulamasının neden olduğu sorunlar, kayıp ve kaçak bedellerinin nasıl ödendiği borcundan dolayı elektrik ve doğalgazı kesik olan vatandaş sayısı gibi konulara dikkat çekti.
SABİT SAAT UYGULAMASININ NEDEN OLDUĞU SORUNLAR
CHP Niğde Milletvekili Gürer, konuşmasında sabit saat uygulamasına geçilmesiyle ortaya çıkan sorunlar üzerinden eleştirilerde bulundu.
İTÜ'de yaz saati uygulaması için enerji tüketiminin etkisi ve psikolojik sosyolojik etkileri inceleyen öğretim üyesinin kim olduğunu soran Gürer, “Çünkü çok merak ediyorum, diyor ki bu öğretim üyesi: Saat değişimlerinin getirdiği kaygı, stres, depresyon gibi olumsuzlukların sabit saat uygulamasında daha az yaşanacağı ortaya konulmuş ve bu bilimsel analiz sonuçları doğrultusunda bu karar alınmıştır.’ Oysa bizi çok sayıda veli arıyor, o saatte çocuklar gece karanlığında kalkmaları, okula gitmeleri, servise taşınmalarının problem olduğunu anlatıyorlar. Neden bu sabit saat uygulamasına geçildi?” diye sordu.
SABİT SAAT UYGULAMASI GÖZDEN GEÇİRİLMELİ
Sabit saat uygulamasına geçilmesinin daha çok enerji tüketimine teşvik etmek, özelleştirilmiş kurumların gelirini arttırmak için yapıldığını düşündüğünü belirten Gürer, “Bu sabit saat uygulamasının gözden geçirilmesi gerektiğini düşünüyorum çünkü bu konuda gerçekten çok tepki var, sabahın karanlığında, akşamın karanlığında insanların okuldan, işten gelip gitmeleri problemli, sorunlu” ifadelerini kullandı.
KAYIP KAÇAK BEDELLERİ NASIL TAHSİL EDİLİYOR
Abonelerden kayıp kaçak bedellerinin nasıl tahsil edildiğinin açıklanmasını da isteyen CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Tüm Abonelerden kayıp kaçak bedeli tahsili yönünde faturalara yansıyan bir uygulama vardı. Bu tepki çekti, şu anda bu görülmüyor. Hangi formülle bu kayıp kaçak tüm abonelerden tahsil ediliyor. 2023 yılında toplamda ne kadar tahsilat yaptınız? 2024 yılında ne kadar tahsil yapacaksınız? Ayrıca 2023 ve 2024 yılında kayıp kaçak kullanım ne kadar? kaçak olayını tüm yurttaşların sırtına bindiriyorsunuz, oradan fazla artı değer yaratılıp o da kullanılıyor mu? Bunu bir açıklarsanız memnun oluruz” ifadelerini kullandı.
BORCUNDAN DOLAYI ELEKTRİK VE DOĞALĞAZI KESİLEN ABONELERİN DURUMU
Borcundan dolayı elektrik ve doğalgazı kesik abonelerin sayılarını açıklanmasını da isteyen CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, toplantıda bulunan ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI ALPARSLAN BAYRAKTAR şu soruları yöneltti: “Türkiye genelinde 2023 yılı ve 2024 yılı dönem sonu itibarıyla borcunu ödemediği için kesik olan abone var mı? Borç ödememesi nedeniyle aboneliği feshedilen abone var mı? Sözleşmesine göre, yükümlülüğünü yerine getirmediği için geçici elektrik kesintisi uygulanan var mı? Keza doğal gazda da benzer bir soru soruyorum: Türkiye genelinde borcunu ödemediği için doğal gazı kesik abone şu anda mevcut mu? Bir de doğal gazla ilgili şöyle bir ölçüm yapılıyor mu: Anadolu'da ben gezdiğim yerlerde tespitimdir, evinde doğal gaz olmasına rağmen insanlar artık doğal gazı zorunlu hâller dışında kullanmayıp kömür kullanıyorlar. Bu anlamda sizin bir ölçümünüz var mı? Yani Anadolu illerinde doğal gazın geçmişteki gibi doğal olarak tüketimi sürüyor mu, düştü mü?” Bakan sabit saat uygulamasının devam edeceğini diğer sorulara yazılı yanıt vereceğini söyledi. Tutanaklarda sabit saat uygulaması şöyle yer aldı.
ÖMER FETHİ GÜRER (Niğde) – Vatandaştan çok telefon alıyoruz.
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI ALPARSLAN BAYRAKTAR – Vatandaşlardan telefon alıyorsunuz, vatandaşların bir kısmında memnuniyet telefonları da geliyor.
ÖMER FETHİ GÜRER (Niğde) – Yok, hiç memnun olan yok.
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI ALPARSLAN BAYRAKTAR – Dolayısıyla hem memnuniyet açısından...
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI ALPARSLAN BAYRAKTAR – Yazılı cevap vereceğiz bu sorulara.
Hem memnuniyet açısından hem de enerji tasarrufu açısından yani üç zamanlı tarifeye göre Ekim 2026’da geçmişiz Sayın Vekilim, Ekim 2023’e kadar 10 milyar kilovatsaatlik bir enerji tasarrufu sağlanmış. Bunun parasal karşılığı bugün itibarıyla 15,5 milyar TL. Dolayısıyla bunu uygulayan ülkeler var.
ÖMER FETHİ GÜRER (Niğde) – Sayın Bakan, ışık yandıkça herhâlde masraf azalıyor...
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI ALPARSLAN BAYRAKTAR – Yani o saatte yanıyor, başka saatte de farklı şeyler kazanılıyor.”
(Dahi GEDİK)