Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyon Üyesi Ömer Fethi Gürer, tarım sektöründe çalışan kadınların sayısının giderek azalması tarımda sorunları artıracağını ve kadınların tarımsal üretime aktif katılımının teşvik edilmesi gerektiğini söyledi.
10 YILDA 614 BİN KİŞİ AZALDI
CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer “Türkiye'de tarım sektöründe istihdam edilen kadın sayısı gerilemektedir. 2014 yılında tarım sektöründe 2 milyon 533 bin kadın çalışırken, bu rakamın 10 yıl içinde 614 bin kişi azalarak 1 milyon 919 bin seviyesine düştüğü görülmektedir. Ayrıca, 2005 yılında tarım sektöründe istihdam edilen kadınların toplam istihdam içindeki oranı %48.8 iken, bu oranın 2023 yılı sonunda %18.3'e gerilediği belirlenmiştir. Bu istatistikler, kadınların tarım sektöründe istihdam edilme oranının önemli ölçüde azaldığını göstermektedir.
KIRSALIN KALKINMASI İÇİN ÖNEMLİ
Kadınların tarım sektöründeki istihdamının, kırsal kalkınma ve sürdürülebilirlik açısından büyük önem taşıdığını vurgulayan Gürer, “Kadınların tarımsal üretime katılımı kırsal alanların kalkınmasını desteklediği gibi kırsal bölgelerden kente göçü engellemektedir. Ancak, kırsal kesimde yaşayan ve tarımla uğraşan kadınların düşük gelir seviyeleri, sosyal güvenlik eksikliği ve iş güvencesi gibi zorluklarla karşı karşıya kalmaktadır. Bu durum, kadınların sosyal güvenliğe erişimde zorluk çekmelerine ve diğer sosyo ekonomik engellerle mücadele etmelerine neden olmaktadır. Kırsalda kapanan her okul yeni göçlere vesile olmuştur. Kırsalı yeniden ayağa kaldırmak kadını önceleyerek olasıdır” dedi.
GÜRER’DEN TARIMDA DAHA FAZLA KADIN İSTİHDAM EDİLMELİDİR VURGUSU
Ömer Fethi Gürer, kadınlar tarım sektöründe daha fazla istihdam edilmelidir. Organik tarım ve hayvancılık alanında daha kapsamlı destekleyici politikalar ve programlar geliştirilmelidir. Bu politika ve programların, kadınların tarımsal üretime katılımını artırmalıdır.” Diye konuştu.
Kadın istihdamının tarım sektöründe artırılmasının sadece ekonomik kalkınma için değil, aynı zamanda gıda güvenliği ve kırsal kalkınma için de hayati bir öneme sahip olduğunu belirten Gürer, kırsal kesimde yaşayan ve tarımsal üretimle uğraşan kadınların sosyal güvenlik primlerinin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından karşılanmalıdır” dedi.
(İbrahim UGUN)