Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili ve TBMM Tarım, Orman ve Köy işleri Komisyon Üyesi Ömer Fethi Gürer, ülkemizde dünya ortalamasının çok üzerinde olan buzağı ölümlerinin önlenmesi halinde, et ve hayvan açığının ortadan kalkacağını söyledi. 
Raftaki ürünlerin fiyatının düşürülmesi için   Yem fiyatlar yanında hayvan hastalıkları ve buzağı ölümlerinden başlayarak önlemlerinin alınması gerektiğini belirten CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, veteriner hekimliğin yeniden dizayn edilmesi ve Veteriner İşleri Genel Müdürlüğünün çağın gereksinimlerine uygun olarak yeniden kurulması gerektiğini söyledi.
CHP Niğde Milletvekili ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Ömer Fethi Gürer, ülkemizde et ve hayvan açığına neden olan salgın hastalıklar ve buzağı ölümleriyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. 
BUZAĞI ÖLÜMLERİ VE SALGIN HASTALIK SORUNU
Et açığına ve hayvan sayısının düşesine neden en önemli etkenlerin başında zamansız kesim, salgın hastalıkların ve buzağı ölümlerinin geldiğine dikkat çeken CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, bunun için ülkemizde Veteriner Hekimliğinin yeniden  aktif ve işlevli kılınması gerektiğini anlattı.
VETERİNER İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YENİDEN KURULMALI 
Kamuda yeterli ve etkili veteriner hekimliği otoritesinin bulunmadığına vurgu yapan CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer; ‘’1985 yılında Kapatılan Veteriner İşleri Genel Müdürlüğü ile veterinerlik  kamu da ciddi sorunlara dönüşmüştür. Veteriner Mutlaka Bütüncül, bağımsız, mobil ve havza bazında örgütlenmiş, merkez ve taşra bağı güçlü bir Veteriner İşleri Genel Müdürlüğünün çağın gereksinime uygun olarak yeniden kurulması önemli ihtiyaç haline gelmiştir” dedi. 
BUZAĞ ÖLÜMLERİNDE DÜNYA ORTALAMASININ ÜZERİNDEYİZ 
Türkiye’de Veteriner İşleri Genel Müdürlüğünün kaldırılmasının hayvancılığın gelişiminin önünde önemli bir engel oluşturduğuna dikkat çeken CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Ülkemizde buzağı ölümleri, dünya ortalamasının üzerindedir. Salgın hayvan hastalıkları da dikkate alınarak mutlak surette Veteriner İşleri Genel Müdürlüğü yeniden oluşturulmalıdır.  Tedavi takip yanında hayvancılık için Aşı üretim merkezleri ile teşhis alanlarının sayısı artırılmalıdır” diye konuştu. 
VETERİNER MASA BAŞINDA DEĞİL, SAHADA OLMALI 
Kamu veterinerlerinin masa başında değil, hayvancılık ve besicilik yapanların yanında olması gerektiğine de vurgu yapan CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer; ‘’Kamu veterinerlerinin özlük hakları iyileştirilmeli, veterinerlere gerekli destekler sağlanmalıdır. Veterinerlerle ilgili ‘Sağlıkta Şiddet Yasası’ gündeme alınmalı, veterinerlere de sağlık hizmeti verenlere olduğu gibi gerekli destek yaratılmalıdır” şeklinde konuştu.
VETERİNERLİK HİZMETLERİ İÇİN GENEL MÜDÜRLÜK ŞART 
Türkiye’de et açığına neden olan en önemli etkenlerin başında buzağı ölümleri ve salgın hastalıkların geldiğini anlatan CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, bunlarla ilgili mücadele edilebilmesi için veteriner hekimlere gerekli desteklerin sağlanması ve veterinerlik hizmetlerinin de bir genel müdürlük çatısı altında toplanması gerektiğini kaydetti. 
VETERİNER HEKİMLERE YETERLİ DESTEK VERİLMELİ 
Ülkemizde veteriner hekimleri yeterli oranlarda alanlarda bulunmadığına da vurgu yapan CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer; ‘’Çok sayında hayvan hastalıktan telef oluyor. Buzağı ölümlerinin de ülkemizde dünya ortalamasının üzeninde olması et ve hayvancılık açısından sorun yaratıyor. Veteriner İşleri Genel Müdürlüğü bir an önce kurulmalı ve hayvan hastalıklarıyla mücadele ciddi bir şekilde yapılmalıdır. Buzağı ölümlerinin azaltılması için de gerekli çalışmalar yapılmalıdır. Dünyada buzağı ölümleri yüzde 6 civarındayken, ülkemizde bu oran yüzde 14’lere çıkmaktadır. Bunun farklı nedenleri vardır; beslenme, hayvanların stresten kaynaklı sorunları başlıca nedenler arasındadır” dedi. 
BUZAĞ ÖLÜMLERİN ORTADAN KALDIRILIRSA ÜLKEMİZDE ET VE HAYVAN AÇIĞI OLMAZ 
Buzağı ölümlerinin ortadan kaldırılması durumunda, ülkemizde et ve hayvancılıkla ilgili açığın da ortadan kaldırılacağına dikkat çeken CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer; ‘’Aksi taktirde et ve hayvancılıkta açığımız devam eder. Buzağı ölümleri engellenmeli, hayvancılıkta destekler artırılmalıdır. Ayrıca hayvancılık için farklı desteklerde uygulamaya konması zamanıdır. Genç yaşta hayvancılık yapanların, kentten kırsala göç edenlerin sosyal güvenlik kurumu primleri devlet tarafından yatırılması bu bağlamda başlangıç olacaktır” dedi.
YEM FİYATLARINDAKİ ARTIŞ HAYVANCILIĞI RİSTE SOKUYOR
CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, ülkemizde hayvan varlığı bakımından belirli bir noktaya erilmiş olsa bile gerekli destekler sağlanmadığında, yem fiyatlarının artması nedeniyle hayvancılığın risk altında olduğuna vurgu yaptı. Hayvan giderlerinde % 70 ile yem ilk sırada olduğuna dikkat çeken Gürer ahır bakım giderlerinin de arttığına işaret ederek girdi maliyetleri düşmesi içinde iktidarın önlem almasının ihtiyaç olduğunu ifade etti.
CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Raftaki ürünün fiyatı düşecekse, yem, hastalık, buzağı ölümlerinden başlayarak gerekli önlemler alınmalı, mutlak surette hayvancılık desteklenmelidir” ifadelerini kullandı. 
(Dahi GEDİK)