CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, 1’nci derecede Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilen “Gösterli Köyü Kaya Yerleşim Alanını”, Kültür ve Turizm Bakanlığına yönelttiği sorular ile Meclis gündemine taşıdı.
Gürer’in sorusunu yanıtlayan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, söz konusu alanda bu yıl tespit-tescil çalışmaları yapılmasının planlandığını belirtti. Bakan Ersoy, talep edilmesi halinde alanda bilimsel kazı çalışması da yapılabileceğini açıkladı.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Niğde’nin Gösterli köyü sınırlarındaki kaya yerleşim alanının turizme kazandırılması talebiyle, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’a sorular yöneltti.
Bakanlığın 2024 yılına ait bütçesinin görüşüldüğü Plan ve Bütçe Komisyonu toplantısında söz alan Gürer, Gösterli köyündeki kaya yerleşim alanına dikkati çekmiş ve “KeçikıranTepesi ve Kalebaşı Tepe alanında yer alan Vadide Hösek Tepe’ye kadar devam eden yerleşmeler vardır. Kilise Tepesi 05.04.1991 yılında 991 sayılı yazısı ile I. Derece Arkeolojik Sit Alanı ilan edilmiştir. Emircek (İkiz) Tümülüsü’ndeaynı karar ile Arkeolojik Sit Alanı ilan edilen bölgedir” ifadelerini kullanmıştı.
Gürer, ayrıca Bakan Ersoy’un şu soruları yanıtlamasını da estimeşti:
“Gösterli Köyü sınırlan içinde bilimsel bir kazı ve araştırma yapılmış mıdır?
2024 Yılı Programı’nda çalışma yapılması planlanmakta mıdır?
Keçikıran Tepesi, Kalebaşı Tepesi Vadide HösekTepe’ye kadar uzanan alanda çevre düzeni gezi alanlan ve tanıtım panolan ile bölgenin turizme açılması için bir çalışma bugüne kadar yapılmış mıdır? Yapılması düşünülmekte midir?
Gösterli yerleşkeleri ile ilgili bilimsel araştırmalara dayalı yayın ve bilgi mevcut mudur?
Bu bağlamda yüzey araştırması yapılmış mıdır?
Gösterli köyü Kuruluşu ve bölgede ilk yaşam ile ilgili kapsamlı bir araştırma var mıdır?”
CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in bütçe görüşmelerindeki sözlü sorusuna, Bakan Mehmet Nuri Ersoy’dan yazılı yanıt geldi.
GÖSTERLİ KÖYÜNDE YAPILAN BİLİMSEL ÇALIŞMALAR 
Gösterli köyünde yapılan bilimsel arkeolojik çalışmalarla ilgili bilgi aktaran Bakan Mehmet Nuri Ersoy, “1993-2001 yılları arasında İstanbul Üniversitesinden Prof. Dr. Sevil Gürçurbaşkanlığındaki bir ekip tarafından Aksaray, Niğde, Nevşehir illerinde yüzey araştırmaları gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmalarda özellikle 2000-2001 yılları arasında Prof. Dr. Sevil Gürçurbaşkanlığındaki bir ekip tarafından Gösterli köyünde çalışmalar yürütülmüştür.
2007-2013 yılları arasında İstanbul Üniversitesinden Prof. Dr. Nur Balkan Atlı başkanlığındaki bir ekip tarafından Niğde illeri "Obsidyen Araştırmaları" konulu yüzey araştırması çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Çalışmalar sonucunda bu alanda Neolitik ve Kalkolitik obsidyen atölyeleri tespit edilmiştir.
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinden Prof. Dr. Mehmet Ekiz başkanlığındaki bir ekip tarafından "Niğde İli ve İlçeleri" konusunda arkeolojik yüzey araştırma çalışmaları 2014-2020 yılları arasında gerçekleştirilmiştir.
2014-2018 yılları arasında İstanbul Üniversitesinden Doç. Dr. Semra Balcı başkanlığındaki bir ekip tarafından Niğde ili "Tarih Öncesi Yüzey Araştırması" konulu araştırma çalışmaları yapılmıştır.
2019 yılında Niğde Müze Müdürlüğü başkanlığında ve Doç. Dr. Semra Balâ'nın bilimsel danışmanlığında başlayan, Gösterli köyü ile Kayırh köyü arasında Sırçalı Tepe Kazısı Bakanlığımız izinleriyle yürütülmektedir. Söz konusu çalışma 2022 yılından itibaren Doç. Dr. Selma Balcı başkanlığındaki bir ekip tarafından sürdürülmektedir” değerlendirmesinde bulundu.
Bakan Ersoy, Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü arşivinde yapılan incelemede, Gösterli köyünün bir kısmında yüzey araştırma çalışması yapıldığı, yapılan bu çalışma sonucunda da Gösterli köyü sınırları içerisinde "Gösterli Kaya Yerleşimi" tespit edildiği ve söz konusu alanın Kurul kararı ile "Gösterli Kaya Yerleşim Alanı" 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edildiği" tespit edildiğini belirtti.
2024 yılı içerisinde, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında, tespit-tescil çalışmaları yapılması planlanmakta olup söz konusu alanda bilimsel bir kazı çalışması veya araştırması talep edildiği taktirde değerlendirme yapılacağını açıklayan Bakan Mehmet Nuri Ersoy, “
“Belirtilen alan içerisinde 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescilli "Gösterli Kaya Yerleşimi" yer almakta olup bölgede yapılacak bilimsel çalışmalar sonucunda elde edilecek veriler ışığında alanın ziyarete açılmasına ilişkin çalışma yapılması hususu Bakanlığımızca değerlendirilecektir.
Bakanlığımız izinleriyle sürdürülen araştırma ve kazı çalışmaları il kapsamında gerçekleştirilmiş olup Gösterli köyünü de kapsamaktadır. Kazı ve arkeolojik yüzey araştırma çalışmalarıyla ilgili sonuç raporları, makale ve bildiriler araştırma ve kazı başkanlarınca süresi içerisinde Genel Müdürlüğe gönderilmektedir.
YÜZEY ARAŞTIRMASI YAPILDI 
Büyük Göllüdağ 1. Derece Arkeolojik ve Doğal Sit Alanı olarak tescil edilen ve aynı karar ile Göllüdağ1. Derece Arkeolojik ve Doğal Sit Alanından itibaren 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak belirlenen 10 kilometrelik alanın irdelenmesi çalışması kapsamında Gösterli köyünün bir kısmında yüzey araştırma çalışması yapılmıştır” açıklamasında bulundu.
CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer bölgenin turizme kazandırılması, bilimsel çalışma ve araştırmalar sağlanmadı Nar köy, Gösterli ve Kayırlı bölgesinin zengin tarihi dokusunun gün ışığına çıkarılmasının şart olduğunu belirtti. Niğde ilinin 10 bin yılı aşan tarihinde farklı köyler bilimsel araştırma ve tanıtım bekliyor'' dedi.
(Dahi GEDİK) 

Niğde'de görevli Doktor Türkiye birincisi oldu Niğde'de görevli Doktor Türkiye birincisi oldu

Editör: Niğde Haber