Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili ve TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyon Üyesi Ömer Fethi Gürer, çiftçilerin sosyal güvenlik primlerindeki artışa ve sigortalı çiftçi sayısındaki azalmaya dikkat çekti. Yıllar içinde prim tutarlarındaki artış, sigortalı çiftçi sayısındaki azalış ve yılardır değişmeyen teşvik prim puanı arasındaki ilişkiyi sayısal verilerle gözler önüne serdi.
ENFLASYON UÇTU, HAZİNE TEŞVİK PRİMİ SABİT KALDI
CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer,  Çiftçi BAĞ-KUR primini ödeyemez duruma düşmesi ve bu bağlamda sosyal güvenlikten kopması tarım adına oluşabilecek sorunların artığının habercisidir.01.10.2016 yılından bugüne Tarım  BAĞ-KUR’luları için verilen Hazine Teşvik Primi   de 7  yıldır  5 puan olarak hesaplanmaya devam  edilmesi de ayrı bir sorun olarak ortada duruyor. Enflasyon artması ile prim tutarlarının artması da çiftçiyi sıkıntıya soktu. Bu arada destek amaçlı verilen prim tutarını 5 puanda kalmasının da bu süreçte etkisi oldu. Çiftçinin sigorta primini yatıramaması sosyal güvenlikten yararlanamaz duruma da vesile olacak. Ayrıca emeklilik süreci ve emekliliğe esas ücret düşecek. Tarım BAĞ-KUR’unu yatıran çiftçi sayısının düşmesine Çiftçinin içine düştüğü krizinde yansımadır” şeklinde konuştu.
BORÇ BATAĞINDAKİ ÇİFTÇİ TEŞVİK PRİMİ ŞARTLARINI NASIL SAĞLAYACAK?
Bugün Tarım BAĞ-KUR Sigorta Primi tutarının 3 bin 452 lira 76 kuruş olduğunu belirten Fethi Gürer, "Eğer çiftçi primlerini yasal süresi içinde ödemiş ve Kuruma kendi sigortalılıklarından kaynaklanan prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcunun bulunmaması ya da borçlarını taksitlendirmesi/yapılandırması ve taksitlendirmenin/yapılandırmanın devam etmesi durumunda Hazine Teşvik Primi’nden faydalanmakta ve 2 bin 952 lira 36 kuruş ödemesi gerekmektedir. Çiftçilerin içinde bulunduğu ekonomik koşullarda bu tutarı ödemesi oldukça zordur. Nitekim tarım sektörünün bankalara olan nakdi kredi tutarı 445 milyar civarındadır. Görüldüğü üzere çiftçinin içinde bulunduğu bu ekonomik koşullarda teşvik priminin şartlarını karşılaması da pek mümkün değildir." dedi.
5 YILDA TARIM BAĞKUR PRİM TUTARI %406 ORANINDA ARTTI
CHP Niğde Milletvekili Fethi Gürer, "Geçen yılın ilk yarısında Tarım BAĞ-KUR Sigorta Primi verilen teşvik ile 1.427 TL idi, bugün teşvik ile 2.952 TL. Yani 1 yıl içinde %106 oranında artış gerçekleşmiş. Hangi çiftçinin karı %106 arttı da prim tutarı bu kadar artırıldı, sormak gerekir. Nitekim 2018 yılında 583 TL olan prim tutarının da %406 oranında arttığı görülmektedir. Çiftçinin kazancı bu oranlarda artmazken prim tutarlarının artması çiftçinin sigorta primini yatıramamasına neden olmaktadır." ifadelerini kullandı.
SİGORTALI ÇİFTÇİ SAYISI 623 BİN 645 KİŞİ AZALDI
Tarım BAĞKUR Sigorta prim tutarındaki artış ile düşen çiftçi sayısına dikkat çeken  Fethi Gürer, "Ziraat Odalarında beş milyona ulaşan üyesi mevcut. Bakanlık verilerine göre de 2 milyon 100 bin civarında  Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı çiftçi varlığı ifade ediliyor. Tarım Bağ-Kur kayıtlı çiftçilerden ise primini yaptırabilen çiftçi sayısı ise giderek düşüyor. Tarım işçisi kayıtlı olan sayısı da 2010 yılında ülkemizde Tarım BAĞ-KUR’lu aktif sigortalı toplamı 1 milyon 101 bin 131 kişi iken bu yılın nisan ayı itibariyle 623 bin 645 kişi azalarak 477 bin 486 kişiye düşmüştür. Sigortalı sayısı 2023 yılının mart ayından nisana ayına kadar geçen 1 aylık süreçte dahi 12 bin 518 kişi azalmıştır. Ayrıca 2925 sayılı Kanun kapsamında sigortalı olan tarım işlerinde hizmet akdi ile çalışan tarım işçilerinin sayısında da ciddi düşüş görülmektedir.  Kayıtlı Tarım işçisi 2010 yılında 152 bin 802 kişi kanun kapsamında sigortalıyken bugün itibariyle geçen 13 yıllık süre zarfında bu rakam 132 bin 293 kişi azalarak 20 bin 509 kişiye kadar gerilemiştir." dedi
TARIMSAL ÜRETİMDE HER BÖLGEDE AYRI SORUN
CHP Niğde Milletvekili  Ö.Fethi Gürer, "Ülkemizde tarımsal üretim  kamucu bir anlayıştan uzaklaşırıldı.Süreç ithalatçı ve tüccara tabi bir noktaya evrildi.Küresel ısınma gibi tarıma sorun yaşatacak hububat ürünleri ile TMO depoları doldurulması ,randevu ile çalışan TMO yerine çiftçiyi tüccara yöneltti. Tüccar ‘ölü fiyat” ile alım yapması çiftçiyi daha da sorunlu kıldı
AKP iktidarının tarımsal politikalarında sorunlar istikrarlı şekilde devam ediyor. Ürün planlaması ve öngörüden uzak tarım yönetimi sorunludur. Her yıl farklı bölgelerde farklı ürünleri üreten çiftçiler mağdur oldu. Tarımsal girdilerdeki fiyat artışları rekorlar kırdı. Buna rağmen üreten çiftçinin ürünü ya dalda kaldı ya para etmedi. Çiftçiler yatırdıkları sigorta primlerini artık yatıramaz duruma geldiler.' dedi.
(Dahi GEDİK)